Aalst_20091024_141838AalstIn het verleden gingen veel trage wegen verloren en nog altijd brokkelt het netwerk af. Tijdens de ‘Dag van de trage’ weg gaat alle aandacht naar het herstellen van deze trage wegen.

De stad Sint-Truiden is zich ten zeerste bewust van de waarde van dergelijke holle wegen en spant zich reeds ettelijke jaren in voor de herwaardering ervan.

Zo werden reeds de holle weg van het Lieve Heerke in Velm aangepakt, alsook de holle wegen van de Cicindriawandeling, waarvan dankbaar gebruik gemaakt wordt door tal van wandelaars.

Eèn van deze holle wegen, namelijk deze van Kerkom werd met de hulp van het Agentschap voor Natuur en Bos volledig hersteld.

En natuurlijk mogen we de Kataraktwandelroute niet vergeten met heel wat prachtige holle wegen, die bijzonder gegeerd worden door wandelaars en toeristen.

We hebben zelfs een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren waarin bepaald is dat het Regionaal Landschap met haar know-how een volledig herstel- en onderhoudsplan van onze holle wegen zal opmaken en de uitvoering van onderhoudswerken zal coördineren

Ondertussen zijn we ook ingestapt in het zogenaamde leaderproject van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, waarbij dankzij financiële middelen van de Europese Unie (EU), holle wegen nog extra kansen krijgen.

Vele holle wegen hebben een aloude verbindingsfunctie, zo ook deze te Aalst (Erberstraat) met zijn verbindingsfunctie naar Mielen. Op vraag van de jagers in deze omgeving heeft de stad werk gemaakt van deze trage weg.

Na afpaling en opruimingswerken van de sluikstorten werd de weg heraangeplant.

Ook de werkgroep Trage Wegen van de Sint-Truidense Adviesraad voor Leefmilieu (STAL) hecht zeer veel belang aan het herstel van trage wegen en holle wegen.

Samen met deze werkgroep en de gemeente Gingelom die hier vertegenwoordigd is door burgemeester Charly Moyaerts en schepen Ingrid Scheepers, organiseren we vandaag de officiële inwandeling van deze weg op de ‘Dag van de Trage Weg’.

Op de wandeling, die begeleid zal worden door een natuurgids van onze Truiense Natuurpuntafdeling, Aulenteer, zijn een aantal foto’s terug te vinden waarover een vragenlijst kan ingevuld worden.

Extra tips omtrent de vragen zijn terug te vinden in de kantine na de wandeling.

Onder de juiste antwoorden worden stappentellers verloot.

Na de wandeling nodigen we jullie uit op een lekkere kop soep of een frisse pint bier in de voetbalkantine.

Tenslotte wens ik allen die hebben meegewerkt aan dit project te danken, met name:

* de heer Marc- Richard Vandergeten van de vogelwerkgroep fruitstreek die tijd heeft vrijgemaakt voor het opstellen van deze quiz
* aan de heer Marc Nicolaï onze natuurgids
* de heer Gilbert Christiaens, onze jager, onder wiens impuls deze trage weg werd hersteld
* de leden van de werkgroep trage wegen van de STAL die dit initiatief hebben helpen mee uitwerken
* en uiteraard ook de Wroeter en het personeel van het stadswerkhuis die hebben meegewerkt aan het herstel van deze trage weg
* en tot slot ’t Heft die de lekkere soep heeft bereid

Filip Moers

Schepen voor natuurbehoud en -ontwikkeling

PS: Druk op de pagina “Foto’s” voor meer media.