Zonder in te gaan op de inhoud van dit plan is de manier waarop dit gebracht werd een pure schande en een aanfluiting van de democratische spelregels die al gedurende 15 jaren in de stad Sint-Truiden worden gehanteerd door het beleid in het algemeen en door de bevoegde schepenen in het bijzonder.

Collega Johnny Vangrieken, bevoegd voor het carnavalgebeuren en ikzelf als schepen van markten en foren, werden op geen enkel ogenblik hierover gecontacteerd. Ook de plaatselijke besturen van de markt- en foorkramers alsook de beide commissies werden compleet genegeerd.

Ik doe mijn hoed af voor de manier waarop de verantwoordelijken van de markt- en foorkramers vandaag gereageerd hebben op dit plan.

Niettegenstaande dat de marktkramers ogenschijnlijk baat hebben met dit plan, blijven zij solidair met de foorkramers en wuiven ze dit te doorzichtig plan resoluut weg. Ook de marktkramers zijn waarschijnlijk nog niet vergeten dat, nog niet zo lang geleden, ook sommigen van hen moesten ophoepelen om in de Diesterstraat plaats te maken voor de uitbreiding van de  Kerstmarkt.  Gelukkig heb ik met een compromisvoorstel dit kunnen voorkomen.

In deze moeilijke tijden solidair zijn en blijven doet mij dan ook enorm veel plezier.

Ik ben fier om als schepen met deze mensen te mogen samenwerken!

Filip Moers

Schepen van markten en foren

Markt- en foorkramers niet opgezet met nieuwe plannen van schepenen Vossius en Stippelmans

Totaal verrast hebben we vorige zaterdag kennis gekregen van de nieuwe plannen over de Carnavalkermis te Sint-Truiden in februari 2010 en de gevolgen hiervan voor de zaterdagmarkt.

Michel Clabots als voorzitter van de Truiense foorkramers en Henri Pisane als voorzitter van de Truiense marktkramers begrijpen het niet goed: “al gedurende 15 jaar hebben wij op een voortreffelijke manier kunnen samenwerken met het stadsbestuur en de bevoegde schepenen. Alles werd steeds in nauw overleg gedaan in de schoot van de beide commissies. De bevoegde schepenen stonden en staat steeds voor ons klaar. Ook de onderlinge samenwerking tussen de foorkramers en de marktkramers is steeds optimaal geweest. De aanwezigheid van beide besturen op onze jaarlijkse samenkomsten, de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie enz… zijn hier het beste bewijs van. Wat de vertegenwoordiging van andere partijen in de markt- en of kermiscommissie betreft, is voor ons niet noodzakelijk maar blijft een politieke beslissing.

Wat bij ons vreemd overkomt, is dat onlangs de zaterdagmarkt onder vuur lag. Zo zouden er problemen zijn over de brandveiligheid tijdens de zaterdagmarkt (wat intussen al ontkracht is), sommige kramen hinderen bepaalde etalages en de cafés moeten constant schuiven met hun terrassen. Nu stellen we plots vast dat de zaterdagmarkt ongelooflijk belangrijk is voor de stad en zijn nu de foorkramers kop van jut. Nu moeten de foorkramers opkrassen zodat de marktkramers twee zaterdagen niet hoeven te verhuizen.

Probeert men op deze manier een wig te drijven tussen de fijne samenwerking tussen markt- en foorkramers en heeft men de bedoeling van de marktkramers nu twee zaterdagen te geven om ze in de beste verkoopperiode van het jaar (lees december) te verplaatsen om de markt dan aan Trud’Or te geven?

Het is niet aan ons om namens andere organisaties te spreken, maar er is wel degelijk vernieuwing op komst wat het Carnavalgebeuren betreft. Al geruime tijd hebben we opgevangen dat de Raad van Elf van plan is om op het Minderbroedersplein een tent te plaatsen om nieuwe activiteiten te organiseren. Hierover is al overleg geweest en betekent geen problemen voor de organisatie van de zaterdagmarkt. Het is dus perfect mogelijk dat er nieuwe dingen gebeuren rond de Carnavalsperiode zonder problemen te creëren tussen de markt-en foorkramers en zonder aan broodroof te doen.

In Sint-Truiden blijven de marktkramers en de foorkramers solidair!

Michel Clabots                                                                                                  Henri Pisane

Voorzitter foorkramers                                                                                 voorziter marktkramers