Sociaal Verhuurkantoor (SVK)  Land van Loon vzw blijft groeien. Op het gebied van woningaantallen werd in 2013 ei zo na de kaap van de 200 woningen bereikt. Er werd op 31/12/2013 afgeklokt op 194 woningen.

Maar ook het werkingsgebied breidt uit. Het SVK verwelkomt in 2014 de gemeentes Halen en Herk-de-Stad. Eind 2013 beslisten immers de  OCMW’s van beide gemeentes toe te treden tot het SVK.

Dit betekent dat het SVK  nu ook woningen zal  inhuren in Halen en Herk-de-Stad om ze te verhuren aan kwetsbare huurders.

Zowel in Halen als in Herk-de-Stad is er namelijk een steeds groeiende  vraag naar betaalbare en kwaliteitsvolle woningen.  OCMW-voorzitter van Herk-de-Stad, Karolien Grosemans vertelt : “Onze wachtlijst voor een sociale woning  telt nu al meer dan 100 namen. Aansluiten bij een SVK helpt dat tekort mee wegwerken. Het SVK gaat samen met ons op zoek naar beschikbare woongelegenheden op de privé-huurmarkt.” Ook  volgens Josiane Vanthienen, OCMW-voorzitter van Halen, is een gemeenschappelijke instap de beste oplossing.

Filip Moers, voorzitter van het SVK is blij met de uitbreiding. Het werkingsgebied van het SVK beslaat nu nagenoeg heel zuid- west Limburg gaande van Tongeren, Borgloon, Heers, Wellen, Alken, Sint-Truiden, Gingelom, Herk-de-Stad en Halen. De gemeente Nieuwerkerken, geprangd tussen Sint-Truiden en Herk-de-Stad, maakt nog geen deel uit van het SVK. De plannen zijn alvast van ook hier in  2014 de nodige contacten te leggen met het oog op een eventuele toetreding.

Op donderdag 16 januari 2014 was  de eerste zitdag van het SVK in Halen en Herk-de-Stad een feit. Deze zitdag was alvast een succes. Maar liefst een 18tal kandidaat-huurders meldden zich aan. Kandidaat-huurders uit Halen en Herk-de-Stad kunnen vanaf januari elke eerste en derde donderdag van de maand terecht op het OCMW van Halen en Herk-de-Stad voor inschrijvingen en informatie.

Ook steeds meer eigenaars vinden de weg naar het SVK. Verhuren aan een SVK staat garant voor samenwerken met een professionele partner.  Eigenaars die een huurcontract afsluiten met een SVK,  wordt alle rompslomp uit handen genomen. Het risico op langdurige gerechtelijke procedures wordt vermeden. Het SVK garandeert immers een vaste opbrengst. Daarenboven ziet het SVK toe op het onderhoud van de ingehuurde panden en brengt ze opnieuw in dezelfde staat op het einde van de overeenkomst. Het SVK volgt nauwgezet de huurdersverplichtingen op en neemt de begeleiding van de huurder op indien nodig.

 

Voor meer info

www.svklandvanloon.be

info@svklandvanloon.be

Voorzitter SVK Land van Loon vzw: Filip Moers

Coördinator SVK Land van Loon vzw : Katrien Hechtermans  011/48.01.70