Inrichting 1ste verdieping stadhuis kost 507.000 euro

Zoals reeds aangekondigd heeft de sp.a fractie zich niet akkoord verklaard om dit waanzinnig hoog bedrag te investeren in meubilair, lichtstudie en verlichting. Tijdens de behandeling van dit punt blijkt overigens dat het niet beperkt zal blijven tot dit bedrag aangezien nog tal van andere zaken niet voorzien zijn in dit bedrag zoals overgordijnen. Ook het reinigen en restaureren van de schilderijen voor een bedrag van 37.000 euro zitten in een ander dossier en zijn dus ook niet inbegrepen in deze meer dan 20 miljoen oude Bfr.

Invoering tonnagebeperking Groot-Gelmenlaan en Driewilgenstraat op de lange baan

De sp.a fractie heeft dit dossier als toegevoegd punt op de agenda gebracht omdat, sinds de beslissing van het schepencollege (met sp.a) eind 2012,  de nieuwe CD&V en Open VLD meerderheid er niet in geslaagd is om op een gans jaar ook maar enige vooruitgang in dit dossier te boeken. Uit de reactie van schepen Stippelmans blijkt dat de meerderheid deze problematiek in zijn totaliteit wenst aan te pakken, dus voor gans het grondgebied van Sint-Truiden en niet ‘à tête du client’. Met andere woorden blijken alle andere wegen in de diverse dorpskernen sluipwegen te zijn naar de E40 en hebben de bewoners pech dat ik toevallig woon op de Driewilgenstraat.  (zie tekst op www.filipmoers.be ‘Filip Moers gaat voorop om zwaar sluipverkeer te weren in Groot-Gelmen en Engelmanshoven’ van 26/11/2011)