Bron: google.com

Bron: google.com

“Bij de bespreking van het exploitatiebudget en tijdens diverse toespraken verkondigde CD&V en Open VLD bij monde van burgemeester Veerle Heeren dat er bij de stad geen naakte ontslagen zouden vallen maar dat de besparing op het personeel zou gebeuren door het niet vervangen van gepensioneerde personeelsleden.

Niettegenstaande deze belofte, circuleerde in de wandelgangen het gerucht dat er een lijst zou bestaan met een 30-tal personeelsleden  ( dus nog vóór dat de evaluatiegesprekken plaats vonden) die wél zouden worden ontslagen. “Op de gemeenteraad van december ontkende de CD&V en Open VLD meerderheid met klem dit gegeven” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

Al 19 ontslagen waarvan 9 omwille van reorganisatie van de diensten

Bijna wekelijks stellen we vast dat op het schepencollege toch werknemers en vooral laaggeschoolde arbeiders worden ontslagen met als gevolg dat de dienstverlening een flinke deuk krijgt. Zo is de reinigingsdienst op korte tijd haast gehalveerd en heeft dit ernstige gevolgen voor de huisvuilophaling  zeker nu Limburg.Net de stad heeft laten weten niet klaar te zijn voor de huisvuilophaling.  Zie tekst “Limburg.Net laat stad weten niet klaar te zijn voor huisvuilophaling” op www.filipmoers.be

Laaggeschoolden worden geofferd voor luxeprojecten en duur (kabinets)personeel! 

Als de financiële toestand zo slecht is en er echt geen andere oplossingen zijn, zijn naakte ontslagen misschien nog te verdedigen. Dit is echter niet het geval!  Of wat te denken van  de overdreven bezetting en de daaraan gekoppelde  bijzonder dure jaarlijkse personeelskost  van 426.000 euro voor de CD&V-  en Open VLD-kabinetten. Ook de  vele luxeprojecten zoals de 507.000 euro voor inrichting 1ste verdieping stadhuis, de sporthal op de Veemarkt die intussen al over de 4 miljoen euro geraamd is, de Sintparade, de Cristaltent bij carnaval enz .. , tonen duidelijk aan dat er heel wat verkeerde keuzes werden gemaakt. Bovendien moeten wij ons de  vraag stellen:  “waar is het sociaal gevoel bij dit nieuwe beleid  gebleven?”  Dat personeelsleden, die al meer dan 15 jaar bij de stad werken, een gunstige evaluatie krijgen en op enkele jaren voor hun  pensionering toch plots hun job verliezen wegens ‘reorganisatie van de diensten’ doet de wenkbrauwen bij ieder normaal weldenkend mens toch wel  fronsen. En daar komt nog bovenop dat  in dit schepencollege gepensioneerde werknemers van de stad mee deze beslissing over gewezen  collega ’s hebben genomen!

Er wordt op dit ogenblik een heksenjacht gevoerd op het personeel dat in angst en onzekerheid leeft en  werkt. Is dat een goed voorbeeld van personeelsbeleid?