Copyright Google.

 

Met grote bravoure kondigt CD&V en Open VLD  nu de komst van City Depot naar Sint-Truiden aan.

Mijn collega Marleen Thijs en ikzelf hebben met de verantwoordelijke van City Depot de heer Scheepers al in 2013 een onderhoud gehad om deze dienst ook naar Sint-Truiden te halen. Op de gemeenteraad van  29 september  2014 heeft raadslid Marleen Thijs dit toegevoegd agendapunt aangebracht maar werd dit weggestemd door de meerderheid.

Vandaag is de overeenkomst rond maar de elementaire vorm van beleefdheid om hier ook de inspanningen en het voorstel van de oppositiepartij sp.a te vermelden is blijkbaar te veel gevraagd. Noch de meerderheid, noch de pers vond het nodig om naar ons initieel voorstel te verwijzen, hoe zielig!

Hierbij de perstekst (die op  27 september  werd verstuurd naar aanleiding van ons toegevoegd agendapunt op de gemeenteraad. De sp.a fractie wenst  City Depot alle succes toe en hoopt dat  ze op de medewerking van de Truiense handelaars mag rekenen.:

 

CityDepot ook in Sint-Truiden

 

Grote en zware vrachtwagens die winkels komen bevoorraden in de binnenstad richten bijna dagelijks schade aan aan paaltjes, wegdek, stoep of luifels en betekenen een veiligheidsrisico voor de zwakkere weggebruiker. Dit probleem werd vorige legislatuur ook al door de sp.a schepenen aangekaart, doch tot op heden is er nog steeds geen werk van gemaakt.

Nochtans is er een alternatief om grote en zware vrachtwagens uit onze binnenstad te weren. In andere steden waar men dit probleem heeft aangepakt, is het alvast veel aangenamer om te wandelen en te winkelen.

 

Wat in Hasselt kan moet toch ook in Sint-Truiden mogelijk zijn.

Hasselt werkt samen met CityDepot. Een bedrijf dat zich gevestigd heeft met een centraal depot aan de stadsrand en dat op een innovatieve en creatieve manier oplossingen biedt op vlak van binnenstedelijke belevering van handelaars en ondernemers.

Uit navraag blijkt deze manier van werken een win-winprincipe te hebben voor iedereen. Op amper 3 jaar tijd doen in Hasselt al 150 handelszaken beroep op CityDepot

 

Niets dan voordelen:

voor de stad en de bevolking:

-minder vrachtwagens in de binnenstad waarbij de veiligheid toeneemt, de lawaaioverlast, de luchtvervuiling afneemt en het verkeer vlotter verloopt . Kortom de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de binnenstad verhoogt. Denk hier ook maar aan de ruimtelijke aspecten waarbij nu heel wat materiaal wordt opgeslagen op de verdiepingen die zouden kunnen verhuurd worden als woonruimten zodat dit de belevingswaarde en de sociale contacten in de winkelstraten s’ avonds zal bevorderen.

Voor de handelaars kunnen er leveringen gebeuren op maat en op vooraf afgesproken tijdstippen. Er ontstaat bij de handelaars ook een grotere commerciële ruimte aangezien de goederen kunnen opgeslagen worden op het depot. Ook het verpakkingsmateriaal kan onmiddellijk terug afgevoerd worden door dezelfde firma.

Voor de leveranciers en ketenbedrijven zijn de levertijden veel flexibel en wordt er geen tijd verloren wegens vlotte bereikbaarheid en het gemakkelijker laden en lossen.

“Sinds Hasselt in 2011 gestart is met dit bedrijf als proefproject, heb ik als werknemer in Hasselt de evolutie van deze samenwerking nauwlettend gevolgd.  Begin 2013 heb ik samen met onze fractieleider Filip Moers een onderhoud gehad met de heer Marc Scheepers, de verantwoordelijke van CityDepot  om ons de werking van het bedrijf te laten toelichten” aldus sp.a raadslid Marleen Thijs.

Het pilootproject heeft intussen zijn intrede gemaakt in andere grootsteden, in Wallonië en in  het Brussels Gewest.

Duurzaam project

“Een samenwerking met CityDepot  past ook in een duurzaam beleid en komt ook de beperking van de CO² uitstoot ten goede. Deze firma maakt ook gebruik van duurzame transportmiddelen.  Zo worden  kleine pakjes  geleverd  met de fietskoerier waarbij ook ingezet wordt op sociale economie en zijn ook de eerste E-trucks  al in gebruik” voegt sp.a fractieleider  Filip Moers toe.

Intussen hebben wij vernomen dat er eerdaags een overleg is voorzien tussen de stad Sint-Truiden de stad Hasselt over de  werking van CityDepot. Wij zijn dan ook verheugd dat het beleid in dezelfde richting denkt als onze fractie en dat er bijgevolg geen obstakel is om samen voor deze oplossing te gaan. Onze fractie zal deze vraag tot samenwerking  aanstaande maandag voorleggen op de gemeenteraad en hoopt dat zo vlug mogelijk het project samen met de werkgeversorganisaties, de Truiense handelaars  en City Depot kan uitgewerkt worden  op maat van Sint-Truiden zodat eindelijk het zwaar verkeer in onze binnenstad kan afgebouwd worden.

 

27 september 2014

 

Marleen Thijs                                                                                                  Filip Moers

Sp.a gemeenteraadslid                                                                                              sp.a fractieleider