Beste bezoekers en standhouders

De offers, die moeten gebracht worden voor de bouw van de sporthal op de Veemarkt, nemen alsmaar toe.

Eerst was er de verwijdering van de pas aangelegde mobilehomeparking. Dan verdwenen een 100-tal parkeerplaatsen. Ook voor de jaarlijkse circussen is geen plaats meer.

De volgende slachtoffers zijn de bewoners van het Begijnhof: het gratis residentieel parkeren werd op de gemeenteraad van 29 september 2014 omgezet in blauwe zone. Ook de voorziene, nog aan te leggen groene schakel tussen het domein ‘t Speelhof en het stadspark, samen met het uitzicht van de toekomstige bewoners van de nieuwe appartementsblokken, zullen door de realisatie van de sporthal aan kwaliteit inboeten. En dan de rommelmarkt! In mei 2013 heeft de sp.a-fractie al een schrijven van het college van burgemeester en schepenen aan Stedenbouw Limburg openbaar gemaakt. In dit schrijven werd door de CD&V-Open VLD-fractie het gevraagde engagement aangegaan om de rommelmarkt los te koppelen van de zaterdagmarkt. Het onderwerp van deze brief (klik hier) vermeldt ‘Sporthal Veemarkt Sint-Truiden’. 14 dagen nadien werd de bouwvergunning voor de sporthal afgeleverd. Toen zijn de standhouders en de bezoekers van de rommelmarkt al ‘verkocht’ voor de bouw van een sporthal, die veel beter vast aan een school werd gebouwd.

Bijna 2 jaar later komen CD&V en Open VLD nu met dit voorstel.

Denkt het CD&V- en Open VLD-beleid nu echt dat de bevolking na 2 jaar de link met de bouw van de sporthal is vergeten?

Over het verschuiven van de rommelmarkt van zaterdag naar zondag bestaat geen twijfel!

De concurrentie met Tongeren, Tienen, Diest, Genk, Tessenderlo… zal moordend zijn en dan spreken we nog niet over de gelegenheidsrommelmarkten, die op zondag worden georganiseerd door de buurt- en wijkverenigingen.

Aan een jarenlange succesformule dreigt een einde te komen.

 

Ook de manier waarop dit plan tot stand is gekomen, is ronduit schandalig.

Op geen enkele manier is er overleg geweest met de leden van de rommelmarktcommissie.

Al even erg is de uitspraak van schepen Pascal Vossius, die beweert dat er tot op heden geen enkel reglement bestaat voor het organiseren van de rommelmarkt. Sinds 1995 was telkens een sp.a-schepen bevoegd voor de (rommel)markt. Telkens werd in samenspraak met de rommelmarktcommissie, de marktleider (plaatsmeester) en de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken elke aanpassing van het bestaande huishoudelijk- en politiereglement op voorhand besproken.

Beide reglementen en eventuele aanpassingen werden zowel door het college van burgemeester en schepenen als door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd, ook door schepen Pascal Vossius die nu beweert dat er geen enkel reglement bestaat. Tevens verwijst diezelfde schepen naar een studie, waarvoor op geen enkel schepencollege een opdracht werd gegeven.

Het zal hier ongetwijfeld gaan over een informele opdracht waarvan de uitkomst al op voorhand gekend was.

 

De sp.a-fractie maakt zich ook zorgen over een clausule, die nu opgenomen wordt in het nieuwe reglement. ‘Er wordt een stedelijk reglement opgesteld waarbij de stad geen openbare markt maar wel een manifestatie voor niet-professionele verkopers organiseert’.

Is het de bedoeling om niet alleen de beste dag af te nemen maar ook de rechtszekerheid, die de standhouders tot op heden hebben?

 

De sp.a-fractie zal maandag 26 januari 2015 aanstaande op de gemeenteraad dit (on)doordacht en zonder enige inspraak genomen voorstel absoluut niet steunen.

 

U kan op ons blijven rekenen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Namens de sp.a-fractie

 

 

 

 

Filip Moers Ludwig Vandenhove

fractieleider deputé/gemeenteraadslid

 

Gemeenteraadsleden: Johnny Vangrieken, Hilde Visser, Marleen Thijs, Gert Stas, Ann Knaepen, Eddy El Herbouti en Maurice Hollebeke