bron: Google.com

bron: Google.com

 

“Wij hebben in het weekend via de pers kennis genomen van de investeringsplannen van  de CD&V-Open VLD-meerderheid voor de komende jaren”, zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Onze eerste reactie: wij krijgen gelijk over de totaal onrealistische plannen voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt.

Nauwelijks een maand geleden klonk het nog totaal anders uit de mond van schepen Bert Stippelmans (citaat: “Wat in Dubai kan, moet in Sint-Truiden ook kunnen”).

We hopen nu ook snel via de gemeenteraad of een gemeenteraadscommissie duidelijkheid te krijgen over de andere aangekondigde plannen.
Ondanks onze talrijke vragen hebben we daar tot nu toe nooit antwoord op gehad. Bovendien stellen we vast dat er buiten de herinrichting van het Dorpsplein in Brustem en het ontmoetingscentrum in Zepperen niets inzit voor de buurten en de deelgemeenten.

Telt alleen het centrum?”.

Het sp.a-standpunt over de afzonderlijke dossiers:

-Grote Markt: wij blijven voor het behoud van de bomen, onder andere omwille van  de biodiversiteit.

In verband met de voorgestelde terrassenregeling hebben wij, net zoals de horeca-uitbaters rond de Grote Markt, heel wat juridische vragen.

Die zouden moeten uitgeklaard worden.

De aanvangsdatum van de werken (september 2015) lijkt ons in die zin niet realistisch;

 

-Waterpartij Grote Markt: de Grote markt is pas heraangelegd in 1997.

Als er geld genoeg is, kan alles, maar politiek is nu eenmaal keuzes maken.

Er zijn nog zoveel andere zaken, die op het hele grondgebied van Sint-Truiden moeten gebeuren.

Hetzelfde geldt voor nog een aantal werken, die nu aangekondigd worden. Open VLD was nochtans

onze coalitiepartner gedurende 18 jaar en de CD&V ook de laatste 6 jaar. Bovendien zijn al deze projecten bijna allemaal unaniem goedgekeurd.

Wij zijn voor het behoud van die fontein, ook al omwille van het beeld dat symbool staat voor Sint-Truiden fruitstad. Bovendien past het voor ons in ons beleid om kunst in de openbare ruimte te brengen.

CD&V en Open VLD kondigen al lang een (ander) beleid aan rond beelden in de openbare ruimte?
Hoe zit het daarmee?

Dezelfde opmerkingen voor de Grote Markt gelden ook voor de Groenmarkt;

 

-Ondergrondse parking onder het Europaplein: geen concrete timing en geld niet voorzien.

Wordt dit hetzelfde verhaal als de Grote Markt?

Waar is de inschatting van hoeveel parkings wij in de binnenstad de komende jaren nog nodig hebben?

Ondanks alle geld dat voor studies wordt uitgegeven, krijgen we daarop geen antwoord. Bovendien zijn er de privé-projecten op Stenaertberg (311 extra-plaatsen) en het bedrijfsgebouw Neven langs de N80 (239 plaatsen). En er zijn de 270 parkeerplaatsen aan de Gazometersite.
Op de laatste gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van afgelopen donderdag 23 april 2015 is het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Veemarkt voorgesteld waarbij er een parkeergebouw en initieel 400 parkeerplaatsen zijn voorzien.

Krijgen we zo niet voldoende auto’s in het centrum?
Is dit nog te rijmen met een autoluw centrum?

Wat met de andere mobiliteitsmogelijkheden, zoals voetgangers, fietsers en openbaar vervoer?;

-Stationsstraat: uiteraard akkoord met die plannen, want die dateren al van de vorige legislatuur, maar zijn toen om budgettaire redenen uitgesteld;

-Stapelstraat en Sint-Maartenplein: zijn pas heringericht in 1999-2000.

-Vervanging stoepen in blauwe steen in de Luikerstraat: akkoord, maar waarom moet dat opnieuw blauwe steen zijn?

 

Kan dat niet goedkoper, zoals wij gedaan hebben bij de heraanleg van de Grote Markt? Bovendien wordt er steeds gepraat over eenvormigheid in de binnenstad.
Wil dat dan zeggen dat alle stoepen in de binnenstad in dure, (opnieuw) gevaarlijke blauwe steen gaan aangelegd worden;

 

-Heilig Hartplein autoluw maken begrijpen wij helemaal niet.

Welke stad maakt nu in deze tijd van een autovrij plein een autoluw plein?

Voor ons met het Heilig Hartplein autovrij blijven;

 

-Het abdijplein is pas in de laatste legislatuur vernieuwd.

Wie herinnert zich niet meer het dure Blauwe plein, ook al in blauwe steen, dat wij geërfd hebben in 1995?;

 

-De Zoutstraat is nauwelijks 10 jaar geleden vernieuwd;

 

-De sporthal en de Gazometersite zijn geen nieuwe projecten.

Zij zijn zelfs principieel beslist tijdens de vorige legislatuur met opmerkingen vanuit d sp.a-fractie;

 

-Gescheiden riolering Naamsesteenweg: goed project;

 

-Dorpsplein-Brustem, ontmoetingscentrum Zepperen en Melveren-centrum: goede projecten.

Waarom is er geen concrete timing meer voor het project in Zepperen?

Tot nu toe was begin 2016 vooropgesteld;

 

-Loods 27: akkoord dat er snel moet gewerkt worden om geen eventuele opportuniteiten te laten liggen voor de drone-industrie, maar er zou beter, efficiënter en sneller kunnen gewerkt worden via nieuwbouw (industriebouw, omdat dit snel  gaat).

“Uit mijn provinciale contacten weet ik dat dit de voorkeur wegdraagt van mogelijke privé-partners in plaats van loods 27 te renoveren”, aldus Ludwig Vandenhove.

En andere aangekondigde projecten, onder andere in en buiten het centrum en in de randgemeenten, zoals de herinrichting van het Begijnhof, de aanleg van riolering in de Vrijheersstraat – Populierenstraat in functie van de waterlast op het Akkerhof te Gelinden, etc.?

Worden deze dan deze legislatuur niet meer uitgevoerd?

 

“Wij staan zeker achter de optie van de CD&V en Open VLD-meerderheid om in deze slechte economische tijden te investeren, zodat de overheid het goede voorbeeld geeft”, zeggen Filip Moers en Ludwig Vandenhove. “Maar we zijn niet zeker over de financiële mogelijkheden van de stad Sint-Truiden, waar nu zo licht overheen gegaan wordt.

Het is net alsof de CD&V-Open VLD-meerderheid een goudklomp ontdekt heeft.

Wie herinnert zich niet de financiële rampspoed, die de voormalige schepen van financiën Roland Duchatelet verschillende malen over de stad Sint-Truiden afgeroepen heeft.
De begrotingswijziging, die normaal geagendeerd was voor de (niet-doorgegane) gemeenteraadszitting van 20 april 2015, zou zogezegd  technisch nog niet in orde zijn omwille van problemen met CIPAL.

Als sp.a hopen wij dat er niet meer aan de hand is.

 

Hopelijk lopen niet alle plannen af zoals de ondergrondse parking op de Grote Markt!”