Pleintje, Overbroek, Gelinden

Pleintje, Overbroek, Gelinden

“De stoepen in de randgemeenten liggen er op sommige plaatsen afschuwelijk bij. Sinds 1 januari 2015 mogen de steden en gemeenten geen pesticiden meer gebruiken maar moet de onkruidgroei op een alternatieve manier aangepakt worden. Dit kan manueel met schoffelen gebeuren of met branders, heet-water methode enz…” aldus sp.a raadslid Eddy El Herbouti.

Stoep, Gelinden

Stoep, Gelinden

Blijkbaar heeft de stad Sint-Truiden gekozen om alles op zijn beloop te laten. Dit blijkt althans uit bijgevoegde foto’s die genomen werden in diverse deelgemeenten zoals Gelinden, Kerkom, Gorsem, enz…

Stoep, Kerkom

Stoep, Kerkom

 

“De voetpaden zijn op talrijke plaatsen niet meer begaanbaar waardoor de veiligheid van de zwakke weggebruiker in het gedrang komt. Dit probleem werd maandag op de gemeenteraad aangekaart. Het betreft meestal stoepen waar geen woningen staan en waar de bewoners dus niet kunnen instaan voor het onderhoud. We hopen dat de stad haar verantwoordelijkheid opneemt en hier dringend werk van maakt” aldus raadslid Eddy El Herbouti en fractieleider Filip Moers.

Stoep, Gorsem

Stoep, Gorsem