Bron: Google.com

Bron: Google.com

Tijdens de gemeenteraad van maandag 29 februari 2016 heeft de gemeenteraad van Sint-Truiden unaniem beslist om alle E-niveaus af te schaffen en te vervangen door een D-niveau.

“Eindelijk, deze personeelsleden kunnen dat financieel goed gebruiken! Bovendien krijgen ze nu sneller doorstromingsmogelijkheden” aldus sp.a fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik dring daar al op aan sedert mijn laatste beleidsperiode als burgemeester. Meerderheidspartijen CD&V en Open VLD wilden daar toen niet van weten” aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Deze legislatuur heeft sp.a fractieleider Filip Moers al tweemaal het voorstel ter stemming voorgelegd. De eerste maal als amendement op agendapunt ‘aanpassing organogram en personeelsformatie’ tijdens de gemeenteraad van maandag 19 december 2013 (CD&V en open VLD stemden tegen) en een tweede maal tijdens de gemeenteraad van 16 november 2015 als bijkomend agendapunt (CD&V, Open VLD en N-VA stemden tegen).

Goed dat alle partijen uiteindelijk inzien dat deze personeelsleden dat verdienen en economisch is dit goed voor de Sint-Truidense middenstand. Als lagere inkomens een verhoging krijgen, wordt dit meestal snel en lokaal besteed.