De meest ingrijpende werken gebeuren op de Nachtegaal. Bij controle van deze bomen  is gebleken dat heel wat bomen in een slechte toestand verkeren tot zelfs gevaarlijk zijn. Het beste bewijs hiertoe bleek enkele weken geleden toen een boom het begaf bij stormweer.

Om deze reden is een vergunning bekomen om de 44 amerikaanse eiken te verwijderen. Na het rooien van de bomen zal er terug aangeplant worden met 85 wintereiken, een traaggroeiende soort die ook rechter en stabieler groeit.

Ook op andere plaatsen in Sint-Truiden worden nog enkele dode of gevaarlijke bomen gerooid. Dit is het geval op Tichelrij (4 bomen) Beursstraat (2 bomen) en Bevingen-centrum (3 bomen).

De stronken van deze bomen zullen uitgefreesd worden, waarna er heraanplantingen kunnen gebeuren.

Op andere plaatsen zijn nog dode of gevaarlijke bomen waarvoor nog vergunningen moeten worden aangevraagd.

Als deze vergunningen afgeleverd worden, zal de stad zo vlug mogelijk overgaan om ook deze bomen te rooien.

Met deze ingrepen streven wij naar een kwalitatief groen in onze stad.

Sint-Truiden, 1 december 2009