Dit zou de boodschap geweest zijn van CD&V en Open VLD aan 13 personeelsleden van de stad Sint-Truiden, ware het niet dat de sp.a schepenen voldoende alert waren geweest op het schepencollege van 18 december ll.

Even terug naar de gemeenteraad van maart 2009 toen de fractie van Lijst Burgemeester bij monde van fractieleider Marleen Thijs  de opmerking maakte dat haar fractie de begroting zou goedkeuren maar dat ze voorbehoud maakt bij enkele beleidsopties zoals voorzien in de meerjarenplanning:

-de natuurlijke afvloeiïng van 10 personeelsleden per jaar is niet realistisch;                         -onverantwoorde investeringen;                                                                                                                     -de voorgestelde verhoging van de parkeerinkomsten is evenmin realistisch.

Als onze fractie bij de goedkeuring van de begroting deze opmerking maakt heeft NIEMAND het recht, ook niet de heer Duchatelet, om de socialisten het verwijt te maken dat ze zich niet aan de gemaakte afspraken houden.

Voor Lijst Burgemeester is het duidelijk: als de heer Duchatelet zijn buitensporige investeringsdrang niet onder controle krijgt (cfr. investeren in windmolenpark buiten Sint-Truiden, aankoop ondergrondse parking Sluisberg …), moet hij maar inventief genoeg zijn om andere oplossingen te zoeken maar zeker niet op kap van het personeel. Het gaat hier trouwens niet over natuurlijke afvloeiïngen maar om naakte ontslagen.

Natuurlijke afvloeiïngen zijn voor onze fractie niet uitgeloten maar dan gaat het wel over personeelsleden die op pensioen gaan of zelf ontslag nemen en waarbij een oplossing wordt gezocht via herschikkingen waardoor de dienstverlening niet in het gedrang komt.

In het voorkomend geval zouden niet alleen de personeelsleden ontslagen worden, maar worden zelfs  volledige diensten opgedoekt (tewerkstelling, ontwikkelingssamenwerking, integratiedienst).

Dat er neo-liberale mandatarissen bestaan, die niet zo hoog oplopen met deze beleidskeuzes, begrijp ik de laatste tijd meer en meer, maar dat een partij als de CD&V, waarvan de helft van de fractie mandataris is en er prat op gaat dat hij of zij van ACW stempel is, dit allemaal slikt, gaat mijn petje echt te boven. Waar is de tijd naartoe dat er nog zo een slogan bestond “omdat mensen belangrijk zijn!”.

Laat één zaak duidelijk zijn, echte natuurlijke afvoeiïngen waarbij op een goed doordachte manier oplossingen worden gezocht en waarbij de dienstverlening niet in het gedrang wordt gebracht is voor Ljst Burgemeester steeds bespreekbaar.

Een zalig Kerstmis voor IEDEREEN!

Filip Moers