Zo ziet de Naamse Vest er op dit moment uit

Zo ziet de Naamse Vest er op dit moment uit

  De heraanleg van de laatste schakel van de vestengordel rond onze historische binnenstad, namelijk  de Naamse Vest, is terug naar af.
  Een bijzonder spijtige zaak. Mijn voorganger Jef Thewis is in 1997 gestart met deze heraanleg en in 2004 heb ik als bevoegde schepen van openbaar groen  dit plan verder uitgevoerd met de bedoeling op het einde van deze legislatuur klaar te zijn met de vernieuwing van de hele gordel rond onze historische binnenstad. Na de Tiensevest, het Stadspark, de Hoge Veser, de Tichelrijvest en de Tiensevest was het nu dus de beurt aan de Naamse Vest.
  Vorig jaar werd deze opdracht gegeven aan het studiebureau D&A, het bureau dat ook de globale visie heeft ontwikkeld. Het ontwerp is intussen klaar. Op het schepencollege van vrijdag 5 maart werd met 5 stemmen (burgemeester en sp.a schepenen)voor tegen 3 (Open VLD en CD&V schepenen) tegen,  beslist om het plan uit te voeren.  Op de gemeenteraad van maandag 15 maart hebben CD&V (1 onthouding) en Open VLD echter beslist om deze heraanleg uit te stellen en de uitvoering te koppelen aan de herinrichting van het Europaplein met de ondergrondse parking. Voor Lijst Burgemeester(sp.a –Groen!) is dit een gemiste kans  want  deze koppeling  zal  voor een zeer grote vertraging zorgen en we vrezen  zelfs voor de effectieve uitvoering van het project.
  Opvallend was het Open VLD-argument  op vrijdag : « te duur en het moet gekoppeld worden aan de ondergrondse parking! ». Op de gemeenteraad was het Open VLD-argument dan weer dat er gewacht moet worden op het mobiliteitsplan. Het studiebureau D&A heeft nochtans bij de opmaak van het ontwerp duidelijk laten weten dat men met het ontwep alle kanten uit kan en dat het  zonder problemen kan losgekoppeld worden. Er zijn twee rijvakken voorzien die nu perfekt de huidige verkeersstromen aan kunnen. Eens het nieuwe verkeersplan in werking treedt (en dat Is nu reeds gekend voor de Naamse Vest met éénrichting), wordt het tweede rijvak voorbehouden voor het openbaar vervoer.
  Het argument over het financiële luik is natuurlijk tegengesteld aan het voorstel van Open VLD en CD&V. De kostprijs van de realisatie van de herinrichting en de ondergrondse parking aan het Europaplein gaat dermate geld kosten dat een fasering van de uitvoering zich juist wel opdringt. Laat ons dan nog maar zwijgen over de te verwachten problemen met de onstabiele ondergrond op deze locatie.
  Omwille van deze redenen vreest onze fractie dat de Naamse Vest voor eens en voor altijd wel eens de “missing link” gaat worden van onze vestengordel. Al moeten we toegeven dat niet iedereen ervan overtuigd is dat de vesten in Sint-Truiden een gordel vormen. Zo denkt alvast  schepen Vossius want in de krant beweert hij dat de Naamse Vest niets te maken heeft met de vesten rond de stad. Waarom ze dan niet herdopen in Naamse boulevard?

Filip Moers