lenteschoonmaak 09In de begroting 2010 werd de vervanging van 2 huisvuilwagens geschrapt.

De wagens die dringend aan vervanging toe zijn, zijn 13 jaar oud.

In 2008 werd door de diensten een gedetailleerde berekening gemaakt om een antwoord te krijgen op de vraag wat nu voor de stad het voordeligste is: de huisvuilophaling door eigen diensten behouden of uit te geven aan een privéfirma.

Uit deze berekening blijkt dat wanneer de ophaling wordt gedaan door 2 voertuigen (wat nu het geval is) en deze worden afgeschreven op een periode van 10 jaar, de stad een winst maakt van meer dan 40.000,00 EUR per jaar door deze dienstverlening in eigen beheer te houden.

Voor schepen van milieu Filip Moers is de keuze dan heel vlug gemaakt.

“Dit financieel voordeel is belangrijk, maar ook niet het allerbelangrijkste. Ook de flexibiliteit en heel wat andere voordelen moeten hierin meegerekend worden.

Het betreft hier een dienstverlening waar ook heel wat mensen uit de regio kunnen ingeschakeld worden die niet zoveel kansen krijgen om op de arbeidsmarkt ingeschakeld te worden. Ik denk hierbij aan laaggeschoolden, art. 60, startbaners, enz. Als onze mensen langs de weg zwerfvuil of een sluikstort zien liggen, stoppen ze om dat mee te nemen. Ook bij grote evenementen zoals carnaval, zaterdagmarkt en rommelmarkt is dit een meerwaarde. Dan is er ook nog de sociale controle en de problemen die kunnen geobserveerd en doorgespeeld worden”, aldus schepen van milieu Filip Moers.

Overschakelen naar de privé zal niet alleen duurder zijn voor de stad, maar tevens ook een aantal negatieve gevolgen hebben. Denk hierbij maar aan de staking die onlangs bij Veolia plaatsvond en waardoor het huisvuil verschillende weken niet werd opgehaald. En wat met de grofvuilophaling bij de Lentepoets en de ophaling van het snoeihout? Dan spreek ik nog niet over de ophaling van het vuil bij de eigen diensten.

En wat gaat er gebeuren met de glasophaling? Gaan we de klok terugdraaien en overschakelen naar de glasbollen waardoor de buurtbewoners 24 uur op 24 uur geconfronteerd worden met lawaaioverlast en kleine stortplaatsen?

Hasselt heeft ook nog een eigen huisvuilophaling en uit ingewonnen informatie zijn ook zij overtuigd omwille van dezelfde argumenten als hierboven vermeld, dat dit de beste keuze is.

In Schoten hebben ze dan weer in 2007 beslist om in 2009 het huisvuil opnieuw op te halen na 9 jaar gewerkt te hebben met een privéfirma. Ze hebben twee wagens aangekocht en 7 tijdelijken aangeworven. Die doen ophaling in 5-dagendienst met 2 wagens. Na een jaar werking wordt de besparing op ongeveer 20% geschat tegenover de privé. In centen ruim 100.000,00 EUR per jaar volgens de verantwoordelijke op de dienst milieu (Tony Vandevelde).

Voor Lijst Burgemeester is het signaal duidelijk! CD&V en Open VLD hebben deze twee huisvuilwagens geschrapt omdat ze deze dienstverlening willen privatiseren. Schepen Stippelmans heeft trouwens al duidelijk te kennen gegeven in een overleg met de voorzitter van de Sint-Truidense Adviesraad voor Leefmilieu (STAL) dat zijn partij deze beslissing al heeft genomen.

Moesten de Open VLD en CD&V toch nog tot inkeer komen, dan zullen er ten vroegste in 2012 nieuwe wagens komen aangezien er tussen het opmaken van het bestek voor dergelijke voertuigen en de definitieve oplevering, bijna een jaar verstrijkt en er dan pas in het budget van 2011 geld zou kunnen voorzien worden.

De post in de begroting voor herstellingen aan deze oude voertuigen is ook verlaagd. Als er pannes komen zoals in 2008 zal de belastingbetaler opgescheept blijven met zijn betaalde huisvuilzakken.

Filip Moers

schepen voor leefmilieu

31-03-2010