Groendienst 02De personeelskost voor milieu kan dan wel gestegen zijn, maar er wordt meer en meer verwacht van de milieudienst.

Naast het opmaken en adviseren van de milieuvergunningen wordt er ook verwacht dat deze vergunningen opgevolgd worden. Daarenboven zullen we in de nabije toekomst geconfronteerd worden met een toename van het aantal milieuvergunningen die in de schoot van de gemeente moeten behandeld worden doordat de drempelwaarden van de diverse klassen vergunningen verhoogd worden.

Bovendien heeft de stad Sint-Truiden (lees gemeenteraad) ervoor geopteerd om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het Vlaamse Gewest waardoor de stad een aantal subsidies kan binnenrijven.

Natuurlijk is het niet zo dat deze subsidies ons in de schoot geworpen worden, maar dat er toch wel wat inspanningen dienen geleverd te worden en ook een budget voor het verwezenlijken van acties en projecten moet beschikbaar zijn.

Je kan toch niet kiezen voor subsidies zonder daar inspanningen tegenover te stellen, of geloven we hier nog in Sinterklaas?

Ten tijde van het milieuconvenant 2000-2001 werd er jaarlijks een subsidie van 125.700,00 EUR binnengehaald, ten tijde van het convenant 2002-2007 werd er jaarlijks een bedrag voorzien van 208.000,00 EUR en met de huidige samenwerkingsovereenkomst kunnen we rekenen op een subsidie van ca 170.000,00 EUR, bovenop eventuele subsidiëring van projecten zoals de aankoop van milieuvriendelijke wagens, uitbouw van een belevingsboomgaard, enz.

Om in orde te zijn met de wetgeving en de samenwerkingsovereenkomst (subsidiekanaal) moeten er ook de nodige inspanningen gedaan worden voor het halen van een nulgebruik van pesticiden tegen 1 januari 2015. En dit dient te gebeuren via een stapsgewijze afbouw van bestrijdingsmiddelen. Alternatieven om ‘onkruid’ te lijf te gaan zijn dus dringend aan de orde.

Hoe dit zal gebeuren is voor ons een raadsel. Hoewel de schepen voor begroting liet verstaan dat het budget voor de groendienst merkelijk verhoogd was, is dit niet correct. Het budget van de Ploeg, dat voordien opgenomen werd in de begroting van tewerkstelling, werd nu opeens toegevoegd aan de begroting van de groendienst. Budgetten dus die vroeger ook aanwezig waren, worden nu afgedaan als budgetverhoging bij de groendienst. Of hoe je met cijfers kan goochelen om de waarheid te verdraaien.

Qua personeelskost bij de groendienst ligt het budget nu zelfs lager dan in 2007.

Qua totale werkingskost (zonder de zogenaamde extra kost van de Ploeg) van de groendienst zitten we zelfs lager dan in 2008.

Hoe kunnen we dan voorzien in een fatsoenlijk onderhoud van het groen, rekening houdende met onze verplichting de bestrijdingsmiddelen af te bouwen?

We zullen dus keuzes moeten maken: ofwel wordt Sint-Truiden eerste gemeente in Vlaanderen die opnieuw volledig aan de slag gaat met bestrijdingsmiddelen ofwel kiezen we voor de optie die we voorgeschoteld kregen tijdens een bespreking met een aantal schepenen in aanwezigheid van de voorzitter van de adviesraad en laten we het onkruid maar welig tieren omdat er geen personeel en middelen zijn voor de alternatieve onkruidbestrijding.

Het is niet voor niets dat ook onze adviesraad voor leefmilieu deze begroting niet gunstig kon adviseren.

Filip Moers

schepen voor leefmilieu

31-03-2010