foto bloemtoren te koopIn de begroting die op dinsdag 30 maart 2010 door CD&V en Open VLD ter goedkeuring werd voorgelegd, waren de posten van de schepenen en burgemeester van Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) in algemeen en die van schepen Filip Moers in het bijzonder, serieus uitgehold.

“Niet alleen de werkingskosten werden onverantwoord verlaagd, ook de post personeel werden met 119.000 euro verminderd, waar ik dan ook niet meer gesproken heb over een afslanking  maar eerder over een “afslachting” van de Groendienst.

Klap op de vuurpijl was een volgend punt op de gemeenteraad waar schepen Vossius vroeg om 5.000 euro subsidies te schenken aan de handelaars om bebloeming te brengen in het centrum. Aangezien de budgetten voor de fraaie bloemtorens in de randgemeenten door CD&V en Open VLD geschrapt zijn, was Lijst Burgemeester akkoord op voorwaarde dat dit bedrag zou verspreid worden voor bebloeming over gans het grondgebied en niet alleen voor het centrum.

CD&V en Open VLD waren met dit voorstel niet akkoord en vinden bijgevolg dat bebloeming in de randgemeenten blijkbaar niet zo belangrijk is.

In de rand hiervan werd ook met veel spijt door schepen Filip Moers het einde aangekondigd van de jaarlijkse bebloemingswedstrijd. Een wedstrijd die al van in 1984 was ontstaan op initiatief van ere schepen Emiel Ruppol.

Deze post werd door CD&V en Open VLD van 3.000 euro naar 1.000 euro verlaagd waardoor het niet meer mogelijk is om dit nog op een fatsoenlijke manier te organiseren. Jammer want sinds vorig jaar werden hier ook de deelnemers van Opentuien mee betrokken.” Aldus schepen van openbaar groen Filip Moers