sitepapaxexiaNaar aanleiding van de campagne ‘Dexia Bank investeert in lokale projecten’ dienden het stadsbestuur op vraag van schepen Filip Moers, bevoegd voor leefmilieu, en het OCMW samen een project in tot oprichting van een fonds ter ondersteuning van gezinnen in schuldhulpverlening bij aankoop van energiezuinige elektrische toestellen. De selectie levert Sint-Truiden een startkapitaal van 2.000,00 EUR op om deze doelstelling te realiseren. Dit budget zal beheerd worden door het OCMW, die het geheel zal coördineren.

De maatschappelijk werkers stellen al geruime tijd vast dat de aankoop van een wasmachine, een koelkast, … voor gezinnen in schuldhulpverlening vaak een financieel probleem oplevert. Niet verwonderlijk, gezien hun precaire financiële situatie. Bovendien kunnen zij meestal niet rekenen op een financiële steun van het OCMW omdat hun basisinkomen boven het normbedrag ligt. Het gevolg is dat zij meestal genoodzaakt zijn zich tevreden te stellen met energieverslindende tweedehandstoestellen. Gaan zij toch voor een nieuw toestel, dan focussen ze zich op de kostprijs en hebben ze weinig of geen aandacht voor de energiebesparende aspecten. Dit strook helemaal niet met het engagement dat de stad heeft aangegaan om de Kyotonorm te behalen.

Met de middelen uit dit fonds wil de stad samen met het OCMW hierin verandering brengen en deze gezinnen financieel ondersteunen bij de aankoop van energiezuinige elektrische toestellen.

Het OCMW beheert het fonds en bepaalt de voorwaarden en criteria voor wat betreft de rechthebbenden, de hoogte van het bedrag en de aard van de toestellen.

Het opzet van het nieuwe project beperkt zich niet tot de financiële ondersteuning maar bestaat er ook in om samen met de milieudienst een ruimere ecologische visie rond energie en afval te ontwikkelen. Afval en energie zijn namelijk twee onderwerpen die het OCMW in 2010 in de belangstelling wil brengen van verschillende doelgroepen. De medewerkers ervaren namelijk dat, zowel de cliënten van de sociale dienst als de gebruikers van de thuisdiensten, weinig of geen aandacht hebben voor beide problematieken en dit om verschillende redenen. Behalve de financiële drempels, ligt ook onwetendheid door het ontbreken aan begrijpbare informatie aan de grondslag. Daarom zal er in het najaar een uitgebreide informatie- en sensibiliseringscampagne worden gevoerd door middel van allerhande acties zoals:

  • informatiesessies rond beide thema’s in samenwerking met de stedelijke milieudienst op niveau van de verschillende doelgroepen
  • een informatiebrochure over afvalsortering en energiebesparende maatregelen in eenvoudige en in begrijpbare taal aangevuld met de folder voor anderstaligen ontwikkeld door de stedelijke milieudienst
  • het actief aanmoedigen om energiescans te laten uitvoeren

Op deze manier hopen we dat dankzij een samenwerking van de stedelijke diensten en het OCMW ons steentje bij te dragen tot een beter milieu, waarbij we samen werk maken van het engagement dat de stad heeft aangegaan door de ondertekening van het lokaal Kyotoprotocol.

Filip Moers