Tijdens de gemeenteraad van maandag 19 april 2010 stond de aanpassing van het gemeentelijk retributiereglement inzake het betalend parkeren op de agenda.

Zo werd er onder andere gestemd over de invoering en de toepassing van de parkeerkaart voor (para)medische beroepen en voor beroepen voor familiale ondersteuning.

Op voorstel van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken werd voormelde parkeerkaart ter goedkeuring voorgelegd.

Het is een exclusieve parkeerkaart – enkel op schriftelijke aanvraag en mits voldaan aan een aantal voorwaarden bij het stadsbestuur verkrijgbaar – die een oplossing biedt aan de parkeerproblemen die (para)medische beroepen en de beroepen voor familiale ondersteuning ondervinden bij hun huisbezoeken.

De bedoelde parkeerkaart kost 75,00 EUR per jaar voor de medische en de paramedische beroepen en kan jaarlijks vernieuwd worden.

Voor de diensten voor familiale ondersteuning is de parkeerkaart gratis.

Op voorstel van Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) werd er tijdens de gemeenteraad gisteren eveneens gestemd (met 15 stemmen voor en 14 tegen van de 29 aanwezigen) over een 15-tal parkeerplaatsen – hoofdzakelijk in zone 1 (waar een maximale parkeertijd van 2 uur geldt) – die voorbehouden worden voor de bezitters van een dergelijke parkeerkaart.

Om de controle zo efficiƫnt mogelijk te kunnen doen, worden deze parkeerplaatsen in de nabijheid van parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien.

De CD&V- en een gedeelte van de Open VLD-fractie stemde tegen en was voorstander om deze doelgroep – aan de hand van deze specifieke parkeerkaart – overal te laten parkeren. Dit voorstel heeft het niet gehaald. Hiermee zouden we aan de bedoeling van de invoering van deze parkeerkaart voorbijgegaan zijn. Er is nu al weinig of geen parkeergelegenheid in zone 1 en dit los je niet op met het maken van een parkeerkaart alleen.

Met de steun van enkele Open VLD-raadsleden, die blijkbaar meer heil zagen in het voorstel van Lijst Burgemeester, werd dit voorstel goedgekerurd en werd tevens voor het eerst de alternatieve meerderheid van CD&V en Open VLD gebroken.

Met de invoering van deze parkeerkaart en de specifieke parkeerplaatsen hoopt Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) een tegemoetkoming gedaan te hebben in de parkeerproblemen van de beoogde doelgroep.

Filip Moers

21/04/2010