Gevelbeplanting 01De stad Sint-Truiden ijvert reeds geruime tijd om meer groen en bloemen in het straatbeeld te brengen.

Jammer genoeg zal, omwille van zware schrappingen in de budgetten van milieu en openbaar groen door de OPEN VLD- en CD&V-fractie, de traditionele bebloemingswedstrijd na 25 jaar niet meer plaatsvinden en zullen ook de bloemtorens dit jaar op stal blijven.

We blijven wel werk maken van de aanplantingen op de rotondes waarbij we aandacht geven aan een duurzaam beleid door meer te werken met vaste planten en minder met éénjarigen.

Zo werd er naar aanleiding van de heraanplanting van de rotonde, ter hoogte van de Middenlaan, een oproep gelanceerd naar de buurtbewoners om te helpen een subsidiereglement op te stellen dat buurtbewoners vergoedt indien zij instaan voor het onderhoud van de aanplantingen in boomspiegels of op rotondes. Hierop kwam spijtig genoeg geen reactie.

Wat wel een positieve afloop kende, na de hernieuwing van de stoepen op de Sint-Gangulfuswijk, is de aanleg van geveltuintjes, met andere woorden nog meer groen aan de deur.

Bewoners van Sint-Gangulfus, die geïnteresseerd waren in een geveltuintje, konden dit laten weten, waarna de stadsdiensten ter plaatse de praktische haalbaarheid onderzochten.

Er werd gekozen voor diverse soorten clematis (wit, roze en magentaroze) evenals voor een trompetbloem (geel). De bloeitijden variëren van mei – juli, tot juli – september.

De bewoners staan in voor het onderhoud van deze geveltuintjes.

Wij hopen zo, dankzij de medewerking van de bevolking, nog meer groen in de straat te brengen.

06-05-2010

Filip Moers        Ludwig Vandenhove

schepen voor openbaar groen      burgmeester