DSC06926Zoals velen onder ons reeds konden vernemen bij de erfgoeddag, herbergen we in Sint-Truiden een wereldberoemd geologisch erfgoed, namelijk de mergels van Gelinden.

De ontsluiting van deze mergels is ook te zien ter hoogte van ‘Engelmanshoven-Dorp – Bosstraat’.

Dit gedeelte van de formatie van het Heersiaan bestaat uit grijze mergels met bladafdrukken van ingespoelde flora.

Dergelijke goede ontsluitingen zijn zeer zeldzaam.

Het is één van de oudst gekende en best bewaarde flora’s uit het vroeg tertiair van West-Europa. Deze flora is gedomineerd door planten die eigen zijn aan (berg)woudvegetatie.

Hij kan het best vergeleken worden met de huidige flora in de bergvalleien onder de Himalaya (gematigd warm en vochtig klimaat, zonder uiterste seizoenen).

Verder komen er ook nog fossiele micro-organismen en in mindere mate fossiele slakken en vissen voor, die dateren van het midden-paleoceen (61-58 miljoen jaar).

In de voormalige zandgroeve werden tijdens de ontginning in 1953 negen merovingische graven blootgelegd.

De merovingische tijd situeert zich in de vroege middeleeuwen (500-700) en is genoemd naar de Frankische koning Merovech.

De voorwerpen, die er gevonden zijn, zijn naar het Gallo-Romeins museum van Tongeren gebracht.

De graven dateren van het begin van de zesde eeuw en van de eerste helft van de zevende eeuw.

Het gebied kent ten slotte nog een hoge botanische waarde door de aanwezigheid van kalkgraslanden. Het is eveneens één van de gebieden waar nog niet zo lang geleden dassen voorkwamen.

Dit verborgen moois is ook een uniek educatief project voor de scholen. De studenten kunnen hier allerlei kennis opdoen, niet alleen over het ontstaan van de mergels, de Merovingische tijd en de botanische waarde maar ook het ontstaan van de holle wegen, de hoogstamboomgaarden. Kortom een heel aanbod van waardevolle natuurelementen met historische kenmerken op één en dezelfde locatie.

Om dit ‘Verborgen Moois’ op te knappen en te ontsluiten hebben de stad Sint-Truiden, Natuurpunt Aulenteer en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren de handen in elkaar geslagen.

De holle weg kreeg een achterstallig onderhoud, de geologische wanden ondergingen een opknapbeurt, de hoogstamboomgaard werd opgefrist en enkele grashellingen werden gemaaid om de kalkminnende planten opnieuw een kans te geven.

Daarnaast werd een korte wandellus aangelegd met aan het startpunt een infobord en een picknickbank, zodat iedere bezoeker kan genieten van dit ‘Verborgen Moois’ plekje. Er werd ook een wandelfolder opgemaakt met meer info over het gebied.

Het ‘Verborgen Moois’ Engelmanshoven staat klaar om ontdekt te worden door het grote publiek!

Filip Moers

schepen voor milieu en natuur