Op een ogenblik dat praktisch geen enkele gemeente nog beschikt over strooizout komt CD&V met het voorstel om ieder gezin in Sint-Truiden vanaf januari 2010 gratis een zak van 10 kg strooizout te geven.

Lijst Burgemeester vindt dit plan onbegrijpelijk, maar wil wel het voorstel onderzoeken en alleen beperken tot WIGW-ers of personen die genieten van het OMNIO-statuut.

Fractieleider Marleen Thijs van Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) vond dit voorstel totaal ongepast gezien de huidige problematiek en liet ook weten dat indien de stad in die zin een maatregel zou nemen dat dit een sociaal karakter moet hebben en beperkt moet blijven tot de gezinnen, die genieten van het WIGW- (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) of OMNIO-statuut Personen met een laag gezinsinkomen kunnen het OMNIO-statuut krijgen. Hierdoor hebben ze onder meer recht op een hogere terugbetaling van hun ziektekosten.

Hierbij werd ook verwezen naar de burgerzin en het politiereglement van Sint-Truiden en in vele andere gemeenten en steden, waarbij al jaren de inwoners verplicht zijn om hun stoep proper te houden. Dit geldt niet alleen in de winterperiode bij sneeuwval of ijsvorming, maar ook voor de rest van het jaar (onkruid).

Volgens schepen Filip Moers, verantwoordelijk voor het stadswerkhuis, is dit voorstel niet alleen onverantwoord, maar bovendien ook niet klaar om uitgevoerd te worden:

– Sint-Truiden telt ongeveer 17.000 gezinnen, de prijs van een zak van 10,00 kg zal tussen de 3,00 à 4,00 EUR kosten. Dit betekent in totaal 170 ton met een prijskaartje van om en bij de 60.000 EUR/jaar.

Voor 2011 dient deze hoeveelheid en ook het bedrag dubbel voorzien te worden, aangezien in het voorstel staat: “Voor het jaar 2011 zal in het informatieblad van januari 2011 en december 2011 een bon voor gratis strooizout voorzien worden”. Dit betekent maar liefst 120.000 EUR in de gewone dienst terwijl de indiener van dit voorstel op de gemeenteraad van november bij de bespreking van de begrotingswijziging verklaarde dat het failliet van de stad Sint-Truiden zich aankondigt.

Hierbij dient ook vermeld te worden dat we 25 ton strooizout nodig hebben om éénmaal de prioritaire wegen te strooien. Met die 170 ton kunnen dus 7 strooibeurten uitgevoerd worden!

– Op welke manier wenst de CD&V dit voorstel in de praktijk uit te voeren? Hoe zit het met de appartementsgebouwen, waarvan de stoep soms niet breder is dan een woning met één gezin? Waar worden deze zakken afgehaald en wat doen we met de ouderen en personen die minder mobiel zijn?

– Dan hebben we het nog niet gehad over het milieuaspect en de schade, die veroorzaakt wordt door het zout op onze wegen en in dit geval op de stoepen.

– Tot slot stellen wij ons de vraag hoe de lokale middenstand over dit voorstel van UNIZO-afgevaardigde Carl Nijssens (CD&V) denkt.

Indien op het voorstel van Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) zou ingegaan worden, waarbij alleen de gezinnen met het WIGW-statuut of het OMNIO-statuut in aanmerking komen, zou dit zowel qua organisatie, milieu, schade  als wat het financiële betreft een veel minder grote impact hebben dan wat nu door CD&V en Open VLD werd beslist.

Intussen is ook al gebleken dat deze beslissing van de gemeenteraad alleszins voor deze winter geen uitvoering zal krijgen aangezien er geen financiële middelen zijn voorzien. Tevens kan men moeilijk zout uitdelen als er geen voorhanden is.

Kortom een mooi verpakt kerstgeschenk dat nu een lege doos blijkt te zijn!

Filip Moers

schepen milieu en stadswerkhuizen

Sint-Truiden, 23 december 2010