“De socialisten gooien het geld aan deuren en vensters uit!” Deze slogan werd de laatste tijd meer dan eens door CD&V en Open VLD  van Sint-Truiden uitgeschreeuwd.

In de aanloop naar en tijdens de gemeenteraad van december is duidelijk gebleken dat dit niet meer dan een holle slogan is en moeten we ons zelfs de vraag stellen of het eerder niet andersom is.

In het vorig artikel heb je al kunnen vaststellen dat in tijden van bezuinigingen CD&V en Open VLD graag de poppulistische toer op gaan.

Op de gemeenteraad van november had de alternatieve meerderheid (CD&V en Open VLD) de vaste intentie om de stad lam te leggen door het niet  goedkeuren van de begrotingswijziging.  Eén van de argumenten hiertoe was dat  gelden,  die voorzien waren in de begroting aan inkomstenzijde, niet werden geïnd  De fractie  Lijst Burgemeester (sp.a –Groen!) kreeg echter steun van enkele Open VLD leden waardoor dit onverantwoord  snode plan op de valreep kon worden voorkomen.

Het werd pas helemaal onbegrijpelijk als op het  schepencollege, waar de agendapunten van de gemeenteraad van december werden goedgekeurd, de Open VLD en CD&V schepenen te kennen gaven de belasting op leegstand en het innen van opcentiemen op verkrotting en verwaarlozing van gebouwen, niet (meer) te willen innen.

Namens Lijst Burgemeester heb ik op de gemeenteraad alsnog gevraagd aan CD&V en Open VLD om tot inkeer te komen. CD&V had blijkbaar onze boodschap dadelijk begrepen en volgde onmiddellijk het standpunt van onze fractie.. Bij Open VLD lag dit blijkbaar veel moeilijker. Tot 3 maal toe probeerde de schepen van Financiën (!!!) Roland Duchatelet de CD&V te overhalen om deze bedragen niet te innen. Toen echter bleek dat hij met zijn fractie (Open VLD)  geïsoleerd geraakte, stemde hij uiteindelijk ook het voorstel van Lijst Burgemeester goed.

Lijst Burgemeester (sp.a-Groen! heeft hier duidelijk laten zien dat, in tegentelling tot wat sommigen proberen te insinueren, er na bijna 16 jaar ook nu nog steeds een ernstig beleid zal gevoerd worden (als het tenminste van ons afhangt).  Een begroting is niet enkel een zaak van uitgaven, maar ook van inkomsten. Als de stad er zo slecht zou voorstaan moeten zeker alle belastingen geïnd worden. Of wilden sommigen  de rijken “ontzien”, zij die precies speculeren?

In de media werd hierover aandacht besteed maar was het voor de lezer absoluut niet duidelijk wat hier allemaal aan vooraf was gegaan. Vandaar dat ik het nuttig achtte, om dit even te verduidelijken. Mijn tussenkomst op de gemeenteraad over dit item is te lezen als u hier op klikt.

E en vreugdevol 2011  toegewenst aan iedereen!

Filip Moers

25 december 2010