De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor het begrip ‘duurzaamheid’.

De stad Sint-Truiden voert horizontaal een duurzaam beleid over alle beleidsdomeinen heen.

Energie staat hierbij voorop.

Energie besparen kan je op verschillende manieren doen: een gloeilamp vervangen door een spaarlamp, energieverslindende apparaten vervangen door elektrische apparaten met A-label of door simpelweg je verwarming 1 graadje minder te zetten.

Sint-Truiden is reeds ettelijke jaren begaan met het klimaat en hecht veel belang aan haar voorbeeldfunctie.

Vooral in de stedelijke gebouwen wordt veel aandacht besteed aan energie. Zo zijn er reeds 6 gebouwen die aan de hand van een energie-audit een relighting ondergingen, wordt er een energieboekhouding van bijna alle gebouwen bijgehouden, enz.

Voor haar ver doorgedreven energiebeleid ontving de stad Sint-Truiden in 2005 zelfs het EU GreenLight-certificaat. Dit certificaat is een internationale erkenning die voorbehouden is voor bedrijven, scholen en instellingen. Dat een stad het label ontvangt voor haar globale REG-werking inzake energiezuinige verlichting is vrijwel uniek.

Ook wat het wagenpark betreft, wordt getracht om zoveel mogelijk rekening te houden met milieuvriendelijke voertuigen. Zo rijden er al 2 hybride-voertuigen en 1 voertuig dat op aardgas rijdt, rond in de stad Sint-Truiden.

Nieuw subsidiereglement met een sociaal accent!

Ook naar de Truiense bevolking toe wordt een duidelijk signaal gegeven dat zij duurzaam met energie moeten omspringen. De stad Sint-Truiden geeft daarom subsidies aan gezinnen, die investeren in energiebesparende maatregelen.

Tot vorig jaar werd enkel het installeren van zonnepanelen en zonneboiler gesubsidieerd door de stad Sint-Truiden. In het totaal werden er 286 aanvragen goedgekeurd door het stadsbestuur. Aangezien deze maatregel niet voor elke Truiense burger kan toegepast worden en er vraag was naar meer sociale en voor iedereen haalbare maatregelen, werd er een nieuw reglement uitgewerkt.

Gezinnen met een WIGW-statuut, een omniostatuut of beschermde klanten die investeren in energiebesparende maatregelen, krijgen een premie van 20 % van het toegekende bedrag van de REG-premies van de Intercommunale Infrax.  Zo krijgt bijvoorbeeld een gezin dat een condensatieketel op aardgas laat installeren een premie van de Intercommunale Infrax van 125,00 EUR en de stad Sint-Truiden geeft daarbovenop een premie van 25,00 EUR.

Truienaren die een energieaudit laten uitvoeren door een erkend energiedeskundige krijgen een premie van 25 % met een maximum van 100,00 EUR.

Ook huurders kunnen gebruik maken van dit subsidiereglement.

De volgende duurzame investeringen komen in aanmerking: dak-, zoldervloer- en keldisolatie, buitenmuurisolatie, hoogrendemenstglas, thermostaatkranen, condensatieketel op aardgas, radiatorfolie, ventilatiesysteem met warmterecuperatie en installatie van warmtepomp en zonneboilers.

Het kunnen terugvallen op de REG-premie van Infrax – de stad Sint-Truiden hoeft met andere woorden het aanvraagdossier niet technisch/inhoudelijk te onderzoeken, maar dient enkel een percentage van de toegekende REG-premie door Infrax uit te betalen – is bovendien tijdsbesparend voor de stadsadministratie dat kampt met een beperkte personeelsbezetting op de milieudienst.

Wij hopen dat de Truienaren massaal zullen investeren in energiebesparende maatregelen want uiteindelijk is het besparen van energie niet alleen goed voor het milieu maar het bespaart ook in de portemonnee.

Filip Moers

schepen van leefmilieu