De Petaqueclub Sint-Truiden (PCST) moet binnen enkele maanden zijn indoor petanquevelden, die sinds begin 2007 ingericht werden in de Gazometerstraat, verlaten.

“Toen het stadsbestuur in 2005 de Gazometersite aankocht, met de bedoeling er een feestzaal in onder te brengen, kregen de petanquers er voorlopig hun onderkomen.
Met materialen, gefinancierd door de stad Sint-Truiden, werd er met vrijwilligers een indoor petanque-accommodatie met 10 binnenterreinen gerealiseerd.
In de voorbije jaren groeide de club uit tot 108 petanquers”, aldus Johnny Vangrieken, bevoegd schepen voor gebouwen en voormalig schepen van sport.

Nu de slopingswerken van het oud Belgacomgebouw die begin volgend jaar worden aangevat en er nog steeds geen alternatief  is gevonden voor de indoor petanqueclub, dreigen de petanquers tegen de volgende  wintercompetitie op straat te staan.

Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) heeft al sinds hun aantreden begin 2007 heel veel aandacht geschonken en energie gestoken in het bevorderen van de buurtwerking.
Buren, jong en oud samenbrengen en op die manier de sociale contacten verbeteren, daar is onder andere petanque de sport en de bezigheid bij uitstek voor. Om die reden heeft Lijst Burgemeester (sp.a – Groen!) dan ook alles in het werk gesteld om deze club een ander onderkomen aan te bieden. Om het even waar, zal opnieuw moeten geïnvesteerd worden zowel in materiaal als in mankracht. Zowel wat de locatie betreft als wat de materialen betreft, zal de stad opnieuw de nodige inspanningen (moeten) leveren. De spelers van de club en de bestuursleden zullen de werken uitvoeren.

De gemeentelijke loods langs de moestuintjes in de Waterkuilstraat wordt de nieuwe indoor petanquetempel!

Schepen Filip Moers, bevoegd voor de stadswerkhuizen nam de koe bij de horens en pleegde overleg met  het diensthoofd van het stadswerkhuis. “Op mijn eerste voorstel om een gedeelte van de voormalige gebouwen van de Groendienst om te bouwen, werd geen concensus bereikt. De gemeentelijke loods in Zepperen behoort wel tot de mogelijkheden Op dit ogenblik is deze loods nog maar beperkt in gebruik door de stadsdiensten en kan, mits de nodige afspraken over de indeling van de loods, een oplossing gevonden worden..

Deze locatie is nu reeds een trefpunt van buurtbewoners en tuiniers en is bijgevolg ook uiterst geschikt om het verenigingsleven in onder te brengen. Mits wat opruimingswerken en investeringen, is deze  constructie  een perfect alternatief voor de petanquers”, aldus schepen Filip Moers.

Bij een volgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen zal schepen van sport Bert Breesch het voorstel op tafel leggen. “Als we groen licht krijgen moet het mogelijk zijn dat deze ruimte klaar geraakt bij de start van de slopingswerken op de huidige locatie in de Gazometerstraat” aldus schepen van sport Bert Breesch.

Filip Moers

17 juni 2011