Op zondag 25 september werd onder grote belangstelling het nieuwe speelpleintje en buurtontmoetingsplaats Het Trillerke officieel geopend.

Schepen van jeugd Els Sneijers was bijzonder blij met de realisatie van dit bijkomend speelpleintje waarbij het 43 ste speelpleintje in Groot-Sint-Truiden een feits is. “De locatie is schitterend als je kijkt naar deze  groene en bijzonder veilige omgeving. Voor het plaatsen van de speeltoestellen werd de voorkeur gegeven om ze te concentreren aan de zijkant zodat er een mooie open vrije ruimte rest die kan dienen als speelveld (volleybalveld) of om een tent te plaatsen” aldus schepen Els Sneijers.

Schepen van openbaar groen Filip Moers ging even terug in de tijd meer bepaald naar 7 september 2008 toen op dezelfde locatie op een tentoonstelling in de Parochiezaal de oproep kwam om beide percelen niet te laten bebouwen maar het terrein in te richten als een ontmoetingsplaats. De parochieraad en de stad zouden elk een perceel verwerven. Dit voorstel werd unaniem op het college goedgekeurd en de procedure (schatting van de gronden) werd opgestart. Toen de uiteindelijke beslissing moest worden genomen, was van de tweede partner echter geen sprake meer en heeft  de stad dan maar alleen de financiering op zich genomen.                                                De inrichting van het pleintje werd op voorhand besproken met de plaatselijke jeugdverenigingen, met name de chiro Engroli en het jeugdhuis ’t Kliekske. Tevens werd bij de aanleg en materiaalkeuze ook de nodige aandacht geschonken  aan  het onderhoudsvriendelijk aspect.

Schepen Moers had ook nog ander nieuws te vertellen over projecten in de onmiddellijke omgeving. Zo heeft de aannemer het aanvangsbevel gekregen om het oud kerkhof rondom de kerk te nivelleren en zal er worteldoek aangelegd worden. Dit zal tegen Allerheiligen moeten uitgevoerd zijn zodat alles er proper bijligt. In de winter zal dan de aanplant gebeuren van enkele bomen, struiken en bodembedekkers zodat de grafstenen door een groene buffer afgeschermd  worden.

Ook voor de pastorijtuin zal een dossier opgestart worden met de bedoeling een volledige nieuwe heraanplant te doen. “De houdbaarheidsdatum van de meeste bomen is voorbij en de mensen die beneden wonen maken zich zorgen bij stormweer. Ook dit plan tot herinrichting werd met de jeugdverenigingen doorgenomen omdat deze locatie ook gebruikt wordt als speelbos en we dit graag ook zo willen behouden” aldus schepen Filip Moers.

Burgemeester Ludwig Vandenhove zag dat het in orde was, nam de schaar om het lint door te knippen en zo werd het nieuwe pleintje “Het Trillerke” officieel geopend.

Om de volledige fotoreportage over de aanleg te bekijken, klik hier