Prioriteit voor 65 plussers!

Op 19 oktober 2009, op 16 augustus 2010 en op 20 september 2010 werd dit onderwerp, op vraag van Lijst Burgemeester (sp.a- Groen!), op de gemeenteraad behandeld telkens met de vraag om de stad hierbij extern te laten begeleiden, omdat de eigen diensten duidelijk lieten weten onvoldoende tijd te hebben om dit dossier uit te werken.
CD&V en Open VLD stemden dit voorstel telkens weg, omdat zij van oordeel waren dat de eigen diensten dit wel moesten uitwerken.
We zijn nu 2 jaar verder en op de laatste bijeenkomst van het Lokaal Woonoverleg op dinsdag 23 augustus 2011 werd opnieuw gemeld dat, gezien de structurele onderbezetting van de dienst, geen wezenlijke vooruitgang werd geboekt in dit dossier.

“De omzendbrief van 17 februari 2011 van Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche kwam dan ook als een geschenk uit de hemel”, aldus schepen Filip Moers (sp.a), tevens voorzitter van het sociaal verhuurkantoor Land van Loon.
Op basis van deze omzendbrief was het mogelijk om op zeer korte tijd en via een eenvoudige procedure prioriteit te geven aan 65-plussers voor het verkrijgen van een toegankelijke sociale woongelegenheid.

Mede en vooral dankzij de inbreng van de Bouwmaatschappij CV Nieuw Sint-Truiden werd op korte termijn flinke vooruitgang geboekt en het resultaat was al zichtbaar op de gemeenteraad van maandag 17 oktober 2011.

Om deze eenvoudige procedure te kunnen toepassen, moet voldaan zijn aan enkele  voorwaarden, met name:
– de minimum leeftijd van de doelgroep is 65 jaar, op het ogenblik van toewijzing;
– om de toegankelijkheid te garanderen, moet de woongelegenheid zich bevinden hetzij op de gelijkvloerse verdieping, hetzij op een hogere verdieping. In het laatste geval moet de woongelegenheid steeds toegankelijk zijn met een lift;
– de woningen hebben inwendig geen niveauverschillen;
– de woongelegenheden bevinden zich in de nabijheid van winkels, geneesheer, apotheek, openbaar vervoer, enz.
– de woongelegenheden zijn voldoende verspreid over de beschikbare locaties met sociale woongelegenheden teneinde ook een voldoende groot aanbod te kunnen creëren. Op die wijze wordt naast een gespreid aanbod ook een overconcentratie van ouderen in bepaalde complexen vermeden en wordt een gezonde sociale mix nagestreefd;
– maximaal 1/3e van de studio’s en 1- of 2-slaapkamerwoningen mag voorbehouden zijn voor 65-plussers en maximaal 1/4e van het totale patrimonium mag voor 65-plussers voorbehouden worden.

Het sociaal verhuurkantoor Land van Loon participeert eveneens in het toewijzingsreglement waarbij in een aantal toegankelijke panden in Sint-Truiden voorrang kan gegeven worden aan 65-plussers.

Sint-Truiden, 20 oktober 2011