Voonaam : Filip
Naam : Moers
Adres : Driewilgenstraat 50 te 3800 Sint-Truiden
Telefoon: 0498/93 90 05
Geboortedatum en plaats: Sint-Truiden 09/08/1960
Gehuwd met Linda Knuts en vader van Mathy
Diploma: hoger secundair onderwijs

Beroepsloopbaan:
-van 1980 tot 1991 statutair ambtenaar bij OVAM (Openbare Vlaamse Avalstoffenmaatschappij)
-van 1991 tot heden statutair medewerker departement Leefmilieu, Natuur en Energie afdeling Milieuinspectie Limburg
Gedetacheerd van: -16/05/1988 tot 07/03/1992 op het kabinet van Willy Claes, Vice-Eerste minister en
minister van Economische Zaken;
-08/03/1992 tot 10/10/1994 op het kabinet van Willy Claes, Vice-Eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
-10/11/1994 tot 22/03/1995 op het kabinet van Frank Vandenbroucke, Vice-Eerste Minister ;
-23/03/1995 tot 23/061995 op het kabinet van Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken;
-09/10/1995 tot 28/09/1998 op het kabinet van Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening;
-28/09/1998 tot 14/07/1999 op het kabinet van Steve Stevaert, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening
-14/07/1999 tot 19/03/2003 op het kabinet van Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobliteit, Openbare Werken en Energie;
-19/03/2003 tot 22/07/2004 op het kabinet van Gilbert Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie.

Politieke loopbaan
Gemeenteraadslid sinds 1 januari 1995;
Schepen van sociale zaken, feestelijkheden en markten en foren van januari 1997 tot januari 1999;
Schepen van leefmilieu, openbaar groen, feestelijkheden, feestelijkheden en ruimtelijke ordening van 1 januari 2001 tot 1 januari 2002 en van 1 januari 2005 tot 1 januari 2007;
Schepen van leefmilieu, natuurbehoud en –ontwikkeling, openbaar groen, markten & foren, feestelijkheden en stadswerkhuizen van 1 januari 2007 tot 31 december 2012
Voorzitter sp.a onderafdeling Gelmen van 1999 tot heden
Voorzitter sp. a Groot Sint-Truiden van 2005 tot 2009
Voorzitter van het sociaal verhuurkantoor Land van Loon van februari 1999 tot heden.
Vanaf 1 januari 2013 sp.a fractieleider in de gemeenteraad

Hobbies
Interesse voor sport in het algemeen maar iets meer voor voetbal (nog enkel passief) en supporteren voor STVV;
Golfbiljarten (25 jaar competitie gespeeld);
Actief in het verenigingsleven via Curieus en nauwe samenwerking met andere verenigingen;
Plaatselijk medewerker van De Voorzorg van 1990 tot heden.