Posts Tagged ‘belastingsverhoging’

crisis

Omwille van de financiële situatie bij de stad Sint-Truiden, werd al jaren geroeid met de riemen waarover we beschikten. Zo werd de functie van diensthoofd bij de technische dienst jaren niet ingevuld. Dit was ook zo voor het hoofd van de personeelsdienst.

Bijkomend werd, bij de opmaak van de laatste begrotingen in de vorige legislatuur op vraag van CD&V en Open VLD ook beslist om alle gepensioneerde personeelsleden (vooral arbeiders in het stadswerkhuis) in de volgende jaren niet te vervangen om te kunnen besparen op de personeelsuitgaven.

“Eigenaardige wending in mei 2013 toen de CD&V en Open VLD meerderheid hun kabinetten bemanden. In tegenstelling tot de periode onder voormalig burgemeester Ludwig Vandenhove werden de functies in A niveau verdubbeld en die in B niveau zelfs verviervoudigd” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

Op de gemeenteraad van juni  werden, na de eedaflegging van de financiële beheerder, ook de procedures opgestart voor een stadsarchitect, een deskundige lokale economie, hoofd personeelsdienst, en een burgerlijk ingenieur als hoofd van de technische dienst. Deze 2 ingrepen zullen ieder jaar een aanzienlijke weerslag hebben op de begroting. Opvallend is ook dat deze functies alleen bekend gemaakt worden via dure advertenties en niet eens in het stedelijk informatieblad.

Lees meer…