Posts Tagged ‘beleid’

bron: pixabay.com

bron: pixabay.com

Op de gemeenteraad van september besliste cd&v en open vld om de alle uitstaande leningen in 1 pot te gooien en deze terug uit te smeren over opnieuw 20 jaar. 

De stad moest dit doen omdat ze momenteel zoveel heeft bijgeleend dat het gevaar bestond dat de begroting hierdoor niet meer rechtsgeldig zou zijn.  Deze handelswijze maakt echter dat er in de toekomst nauwelijks nog geld zal over zijn om aan de échte noden van de Truienaar tegemoet te komen. Een enorme schuldenberg wordt afgeschoven naar de volgende generaties.

Filip Moers en Gert Stas

Voor wie zich afvraagt waar deze beleidsploeg het geld blijft halen, werd op de gemeenteraad van maandag 26 september een tipje van de sluier gelicht. Alle leningen , ook deze waar nog slechts één jaar moet op afbetaald worden, worden als één lening uitgesmeerd over een nieuwe  periode van 20 jaar (of over meer dan 3 legislaturen).

Het is niet slecht bij lagere interesten opnieuw te gaan onderhandelen over je lening, maar dan moet het wel met de juiste bedoelingen doen.  Sp.a-raadslid Gert Stas stelde het op de gemeenteraad zo: “een gezin met een hypotheeklening gaat dezer dagen onderhandelen om interessantere voorwaarden te bekomen. Hierdoor ben je óf vroeger van je lening af en kan je weer in iets anders investeren, óf je betaalt minder per maand en dan heb je meer ademruimte op het moment.
Sint-Truiden doet geen van de 2, zij gebruikt de herfinanciering net om làngere afbetalingstermijnen te bekomen.  Waarom?”

Dergelijke keuzes maken alleen diegenen met het water aan de lippen, zij die veel te veel hebben uitgegeven, boven hun stand leefden en hun afbetalingen niet meer rond kregen. Voor hen is het een godsgeschenk dat de rente daalt, want zij hadden hun hand overspeeld.  Nu kunnen ze nog nét overleven, de problemen worden immers doorgeschoven naar later…

Zo ook Sint-Truiden, dat meer leende dat het aan kon. Het vervolg is dat  nu de volgende generatie opgezadeld wordt met een enorme schuldenberg.

Eind 2013 liet CD&V en Open VLD  nog weten dat de toenmalige schuld van 60 miljoen euro eind 2014 zou dalen naar 52 miljoen euro en dat de schuld tegen 2018 zou gehalveerd zijn. Uit de cijfers van de laatste begrotingsbespreking in december 2015 kwam de ontnuchtering. De schuld op het eind van deze legislatuur werd door de financiële dienst al geraamd op 119,5 miljoen euro.  Deze meerderheid slaagt erin de historische schuld op 1 legislatuur te verdubbelen en schuift de rekening door naar de volgende generaties… 
Is het van “Après nous, le déluge”?

OCMW Sint-Truiden

OCMW Sint-Truiden

Begroting en meerjarenplanning  halen geen meerderheid.

 

“Voor de sp.a fractie was er geen denken aan om deze begroting goed te keuren. Grootste knelpunt waren de onvoldoende extra maatregelen om de armoede in het algemeen en de kinderarmoede in het bijzonder aan te pakken” licht sp.a fractieleider in het OCMW Danielle Degline het stemgedrag van de sp.a toe.

“Ook op de gemeenteraad heeft  sp.a raadslid Hilde Visser  tot tweemaal toe pogingen gedaan om extra maatregelen te nemen om dit immens probleem aan te pakken. Telkens werd dit door CD&V en Open VLD van tafel geveegd met argumenten dat ze er aan bezig zijn, dat er  een werkgroep gaat opgericht worden en dat het probleem via het OCMW wordt aangepakt. Tot onze grote verwondering was hiervan niets terug te vinden in de OCMW begroting”  laat sp.a fractieleider Filip Moers  weten.

Onlangs werden de cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat in Sint-Truiden 17,2 % van de gezinnen   op of onder de armoedegrens  leven . Sint-Truiden staat hiermee in Liimburg op de tweede plaats  na Genk waar 18,1 % van de gezinnen in die situatie verkeren. Dit probleem moet onmiddellijk worden aangepakt  en  het woord beparen is hier helemaal niet op zijn plaats.

Filip Moers  eindigt met een duidelijke boodschap: “Schrap die luxeprojecten  en investeer nu nog meer dan ooit  in een sociaal beleid waarin armoedebestrijding deaandacht krijgt die nu broodnodig is!

 

Filip Moers                                                                                                                       Danielle Degline

Sp.a fractieleider gemeenteraad                                                                                           sp.a fractieleider OCMW

 

Bron: Google.com

Bron: Google.com

 

Het petanquen in Sint-Truiden kende onder het sp.a beleid een hoogtepunt. Sinds de nieuwe beleidsploeg aan zet is, worden deze mensen aan hun lot overgelaten.

De leden van de petanqueclub Sint-Truiden (PCST) hebben jaren hun lokaal gehad  in de Gazometersite. Op 1 april 2012 moesten ze hun lokaal ontruimen omdat de sloop zou beginnen  om op deze plaats een groot project te realiseren. We zijn inmiddels  17 maanden verder en de slopingswerken nog niet gestart. In samenspraak met het toenmalig schepencollege werd een tijdelijk onderkomen gevonden  in de gebouwen van de oude Groendienst. De club heeft op die plaats ook belangrijke investeringen gedaan.  Omdat de nieuwe meerderheid andere plannen had met dit gebouw moesten ze begin dit jaar ook daar weer hun biezen pakken zonder dat er een alternatief werd aangeboden.

We zijn inmiddels alweer 6 maanden verstreken en er ligt nog steeds geen enkele oplossing , laat staan een plan op korte of middellange termijn op tafel . De competitiewedstrijden van de wintercompetitie 2013 – 2014 vangen eind september aan. Om hun niveau te kunnen behouden, waar de spelers  jaren voor gestreden hebben, zien ze zich nu genoodzaakt om hun “thuismatchen” tijdelijk bij andere clubs te spelen.

In totaal telt PCST 5 ploegen waarvan 2 ploegen uitkomen in de nationale reeksen. Zij hebben respectievelijk in Genebos en in Hasselt een onderkomen gevonden.

In de 50+ competitie telt PCST 3 ploegen en die hebben respectievelijk een ruimte  gevonden in Tongeren, Heusden- Zolder en Meldert.

Deze club met meer dan 60 spelende leden, ligt met deze noodoplossing compleet uit elkaar aangezien ze bij 5 verschillende clubs hun “thuiswedstrijden” moeten spelen.

Wat moeten deze clubs denken over Sint-Truiden????

Ook WIRIC, een instelling voor  persoenen met een verstandelijk handicap, kwam 1 keer in de week met hun mensen petanquen bij PCST. Ook deze mensen zijn dit fijne verzet kwijt.

Kortom wij vinden het schandalig  hoe deze mensen door CD&V en  Open VLD behandeld worden. Wij stellen ons bovendien de vraag waarom er voor de Leopold Tennisclub zo vlug een oplossing werd gevonden en er voor de petanquers geen enkele inspanning wordt gedaan.

Zijn zij misschien te min of worden zij  te fel gelinkt aan de sp.a?  Als dit zo is, vrezen we dat het jaarlijks tornooi op de Grote Markt ook zijn laatste editie heeft gehad.

Als we de recente nieuwsberichten goed inschatten, zit het stadsbestuur zelfs met plannen om een  golfterrein aan te leggen en dit terwijl er op amper 15 km afstand (Cras Avernas) een prachtig golfterrein ligt waar al heel wat Truinenaars de weg naartoe gevonden hebben en zelfs deel uit maken van het bestuur. Dat de petanquers, om in hun sport te kunnen overleven,  nu  veel grotere afstanden moeten afleggen, is blijkbaar minder belangrijk.