Posts Tagged ‘brustem’

foto gerestaureerde Spikboomkapel

De Spikboomkapel

Als het positief is, zeg ik het ook! De Spikboomkapel werd prachtig gerestaureerd en ik wil hierbij zeker ook een pluim geven aan de stadsdiensten die verantwoordelijk waren voor de opmaak van het restauratiedossier en de opvolging van de werken. Het gebeurt niet vaak meer dat er nog beroep gedaan wordt op de eigen stadsdiensten. Jammer maar alvast een mooi bewijs dat we de deskundigheid nog altijd in huis hebben en niet altijd beroep hoeven te doen op de privé.

Ik was heel graag op de officiële inhuldiging geweest maar de gemeenteraadsleden waren helaas niet uitgenodigd.

Met deze restauratie zal ook de slag bij Brustem in 28 oktober 1467 in de buurt van de Spikboomkapel levendig gehouden worden.

IMG_1893

In het najaar verhuizen de bejaarden van het woonzorgcentrum Sint-Laurentius in Brustem naar het nieuwe zorgcentrum aan de Diestersteenweg. Er is dus ruimte om deze gebouwen aan te pakken en een nieuwe bestemming te geven.

De sp.a-fractie wil dat, in navolging van de plannen in Zepperen, ook in Brustem aandacht wordt geschonken aan een ruimte voor het verenigingsleven. Een polyvalente ruimte in het gebouw met het doel de verenigingen in Brustem te ondersteunen en zo het sociaal contact tussen de inwoners aan te wakkeren moet zeker tot de mogelijkheden behoren!

Dit voorstel kan zowel bij behoud van het gebouw als bij afbraak en zelfs verkoop. Indien voor de laatste optie wordt gekozen, verwijzen wij naar Groot-Gelmen. Ook hier werd in het verleden in een sociaal bouwproject een multifunctionele ruimte voorzien die eigendom van de stad bleef. Het spreekt voor zich dat dit het plaatselijke verenigingsleven alleen maar ten goede is gekomen.

OCMW RAADSLEDEN

Daniëlle Degline
Elien Raskin
Guy Knaepen

SP.A FRACTIELEIDER

Filip Moers

“Wij krijgen als sp.a weer maar eens gelijk.”, zegt fractieleider Filip Moers.

“Dit keer gaat het over het niet-verhuizen van het rockfestival van Werchter naar de voormalige militaire basis in Brustem.”

Concertorganisator Herman Schuermans heeft enkele dagen geleden aangekondigd dat hij vanaf  volgend jaar op vier podia kan werken in Werchter en daarmee krijgt hij zijn zin.

“Wij hebben als sp.a altijd gezegd dat Herman Schuermans een echte verhuizing nooit heeft overwogen en dat hij die mogelijkheid enkel maar gebruikt heeft om in Werchter uiteindelijk zijn zin te krijgen.

Slim gespeeld van de concertpromotor, maar met medeweten van CD&V en zeker van Open VLD.

Of zijn ze er echt ingetrapt?

In beide gevallen zegt dit veel over de manier waarop CD&V en Open VLD in Sint-Truiden aan politiek doen.

Inmiddels is er in Sint-Truiden veel tijd verloren om aan andere plannen te werken.

Het moet nu maar eens gedaan zijn met al die luchtkastelen.”, zegt Filip Moers.

 

De sp.a roept de CD&V en Open VLD-meerderheid op om eindelijk werk te maken van een realistisch, globaal plan voor de voormalige militaire basis in Brustem.

In dat verband moeten er keuzes gemaakt worden.

Sommige activiteiten zijn nu eenmaal niet verzoenbaar met elkaar (bijvoorbeeld economische vliegactiviteiten met tewerkstelling en windmolens).

Wij zijn als sp.a graag bereid om hieraan mee te werken, ook vanuit de oppositie. Waarom bijvoorbeeld geen werkgroep oprichten over de partijgrenzen heen om het dossier van Brustem te bekijken en te praten en te onderhandelen met de Vlaamse en de provinciale overheid. Het gaat immers niet enkel over een Sint-Truidens dossier, maar een Haspengouws en zelfs een Limburgs dossier.

 

Er dient gekozen te worden voor dossiers, die inzetten op de strategische ontwikkeling van de regio en op duurzame tewerkstelling.

 

“Er moet zeker een Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO)-zone bijkomen en de uitbreiding van de militaire oefenruimte voor de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) dient behouden te blijven (vaste, statutaire tewerkstelling). Bovendien moet er nu snel duidelijkheid komen over al dan niet een ernstige investeerder voor economische vliegactiviteiten.

Wat zullen de fiches concreet opleveren, die de stad Sint-Truiden heeft ingediend in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg (SALK), zoals de incubator en de thematische bedrijvenzone voor bedrijven met meerwaarde voor de fruitsector?”, aldus Filip Moers.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

 

 

Op de gemeenteraad van 21 januari vroeg sp.a fractieleider Filip Moers om een brief te sturen naar de Bestendige Deputatie met de vraag om de behandelingstermijn, in het kader van bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag, te verlengen met 2 maanden.

“Ik heb sterk de indruk dat er te weinig mensen op de hoogte zijn van deze gevraagde uitbreiding. Een bijkomende informatievergadering zou hier aan tegemoet komen. Bij elke milieuvergunningsaanvraag, zeker bij een klasse 1 aanvraag, had ik de gewoonte als schepen van milieu om een informatievergadering te organiseren zodat de aanvrager iedereen kan informeren over de plannen en op die manier kunnen de inwoners ook bijkomende vragen stellen” aldus Filip Moers

Burgemeester Veerle Heeren liet echter onmiddellijk weten daar niet op in te gaan.

“In een artikel op Truineer.be geeft burgemeester Heeren zelfs foutieve informatie aan de lezers. Zij laat weten dat de aanvraag al sinds 19 november werd ingediend en dat ik als toenmalig schepen van milieu maar zelf deze infovergadering moest organiseren” aldus Filip Moers.

Aan burgemeester Veerle Heeren:

Een milieuvergunningsaanvraag voor een klasse 1 activiteit wordt ingediend op de provincie en niet bij de gemeente. Op 3 december werd deze aanvraag door de Bestendige Deputatie volledig en ontvankelijk verklaard. Pas nadien is deze aanvraag overgemaakt aan de stad Sint-Truiden met de vraag om een openbaar onderzoek te organiseren. Dit dossier komt terecht bij de milieuambtenaar die de procedure opstart. Dit openbaar onderzoek liep van 12 december 2012 tot 11 januari 2013.

Het is aan de ambtenaar om de bevoegde schepen in te lichten over een inkomende milieuvergunningsaanvraag. In dit geval is dat niet gebeurd en heb ik op het einde van het openbaar onderzoek via de kranten kennis gekregen van deze aanvraag. Dit geldt tevens ook voor de STAL (adviesraad voor leefmilieu Sint-Truiden)

Dat ik volgens u 1,5 maand de tijd zou gehad hebben om deze infovergadering te organiseren, is dus compleet onjuist. Deze ervaring zal u en uw beleidsploeg nog wel opdoen de volgende maanden.

Ik de voorbije 18 jaar, heb ik de bevolking steeds op een correcte manier proberen te informeren. Ik kan alleen maar hopen dat andere collega’s dit ook doen!

“Ik stel me zelfs de vraag of deze aanvraag niet bewust werd ingediend op het jaareinde waarbij de feestdagen en verlofperiode pal in dit openbaar onderzoek vielen en waarbij mogelijk een andere beleidsploeg (lees schepencollege) een advies moet uitbrengen. Juist om die reden is extra informatie via een infovergadering zeker op zijn plaats in dit dossier” aldus Filip Moers