Posts Tagged ‘cd&v’

 

Bron: Google.com

Bron: Google.com

 

De sp.a fractie heeft de problemen die zich momenteel stellen in de Vlierboomstraat al in de vorige legislatuur voorspeld. Het schrijven van 11 mei 2012 is daar het beste bewijs van (klik hier).

Op 30 maart 2012 hebben de sp.a schepenen zich onthouden bij de bouwaanvraag van de Kleine Landeigendom voor het oprichten van 11 appartementen.

Precies 3 jaar later staat de grondoverdracht naar het openbaar domein op de agenda van de gemeenteraad, één van de voorwaarden voor de Kleine Landeigendom (waarvan schepen Erik Carlier directeur is) om belangrijke subsidies te ontvangen. Om het dossier goedgekeurd te krijgen laten CD&V en Open VLD weten dat ze de intentie hebben om een gemeenschappelijke parking aan te leggen voor de bewoners. Door de bouw van dit te grootschalig project op deze locatie, zijn er voor de plaatselijke bewoners onvoldoende parkeerplaatsen en is er evenmin voldoende ruimte om te keren op de weg.

Sp.a fractieleider Filip Moers liet op de gemeenteraad weten dat er geen enkel concreet element in die zin in het dossier zit en dat het nog lang kan duren vooraleer er een oplossing zou zijn aangezien er een onteigeningsprocedure moet opgesteld worden. Om die redenen stelde hij voor om in afwachting van de realisatie van de gemeenschappelijke parkeerplaats onmiddellijk bewonersparkeren in te voeren expliciet voor de bewoners van de Vlierboomstraat die niet over een garage of privé-parkeerplaats beschikken.

CD&V en Open VLD gaf andermaal te kennen  dat constructieve voorstellen vanuit de oppositie geen enkele kans maken en stemden het voorstel weg. Jammer voor de bewoners van de Vlierboomstraat die met de beslissing van de overdracht van de gronden nog extra 3 parkeerplaatsen moeten inleveren voor de ontsluiting van de ondergrondse parking voor de toekomstige bewoners van het nieuwe bouwproject.

Niet onbelangrijk is dat die avond maar liefst 9 extra agendapunten vanuit de oppositie aan de agenda van de gemeenteraad werden toegevoegd maar dat alle 9 voorstellen door CD&V en Open VLD van tafel werden geveegd.

Copyright Google.

 

Met grote bravoure kondigt CD&V en Open VLD  nu de komst van City Depot naar Sint-Truiden aan.

Mijn collega Marleen Thijs en ikzelf hebben met de verantwoordelijke van City Depot de heer Scheepers al in 2013 een onderhoud gehad om deze dienst ook naar Sint-Truiden te halen. Op de gemeenteraad van  29 september  2014 heeft raadslid Marleen Thijs dit toegevoegd agendapunt aangebracht maar werd dit weggestemd door de meerderheid.

Vandaag is de overeenkomst rond maar de elementaire vorm van beleefdheid om hier ook de inspanningen en het voorstel van de oppositiepartij sp.a te vermelden is blijkbaar te veel gevraagd. Noch de meerderheid, noch de pers vond het nodig om naar ons initieel voorstel te verwijzen, hoe zielig!

Hierbij de perstekst (die op  27 september  werd verstuurd naar aanleiding van ons toegevoegd agendapunt op de gemeenteraad. De sp.a fractie wenst  City Depot alle succes toe en hoopt dat  ze op de medewerking van de Truiense handelaars mag rekenen.:

Lees verder…

Dat zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers  en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de nieuwe rechtspositieregeling (RPR) voor het gemeente- en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) -personeel  van Sint-Truiden.

“Het punt over de rechtspositieregeling (RPR) werd na tussenkomst van mij afgevoerd  tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 20 oktober 2014.

Het college van burgemeester en schepenen was vergeten advies te vragen aan de OCMW-raad.

Op donderdag 23 oktober 2014 werd  dan de rechtspositieregeling behandeld op de OCMW-raad en werd via stemming (met akkoord van voorzitter Pascal Monette) een aantal aanpassingen goedgekeurd” aldus Filip Moers.

De belangrijkste aanpassingen:

-aanpassing van de evaluatiecategoriën aan gunstige zijde. Naast de voorziene categorie ‘zeer goed’ en ‘goed’ vraagt het OCMW om nog een 3de categorie toe te voegen ‘voldoende’.

-diplomavereisten bij bevordering te schrappen maar eerder kijken of personeelsleden hun capaciteiten hebben bewezen.

 

“Nu is tijdens de gemeenteraad van maandag 17 november 2014 de oorspronkelijke tekst, zonder de aanpassingen van het OCMW, goedgekeurd door de CD&V – Open VLD meerderheid, ook door Pascy Monette.  De OCMW-voorzitter heeft dus tweemaal voor een andere tekst gestemd”, aldus Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

 

“Zou hij dit zelf beseffen?
Als OCMW-voorzitter brengt hij hiermee een democratisch genomen beslissing van de OCMW-raad, zonder ze te verdedigen op de gemeenteraad, niet ten uitvoer.
Hij herleidt hiermee de beslissingen van de OCMW-raad tot een formeel vodje papier en ondergraaft de taken en de verantwoordelijkheden van de OCMW-raadsleden.
Alleszins laat hij hiermee zijn eigen OCMW-personeel in de steek.”

 

“Er is ook totaal geen beleidsoverleg meer tussen het OCMW en de stad, zoals dat in andere gemeenten wel gebeurt”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Dit kan niet opgevangen worden door  de aanwezigheid van de OCMW-voorzitter in het college van burgemeester en schepenen.

In de officiële verslagen van het schepencollege merken we niet dat er gestructureerd gesproken wordt over het OCMW en het sociaal beleid.

Dit is nefast voor het sociaal beleid in de stad Sint-Truiden.

 

Met het oog op de samensmelting (integratie) van het stads- en OCMW-bestuur, als gevolg van de interne staatshervorming, is dit ook niet de goede manier van aanpak.
Het sociaal beleid dreigt zo helemaal ondergesneeuwd te worden.
Het personeel van het OCMW is hier erg ongerust over.”

bron: Ludwigvandenhove.be

bron: Ludwigvandenhove.be

 

“We zijn blij dat het bouwproject ‘De Gulden Bodem’ tussen de Oude Tongersebaan en de Luikersteenweg van start is gegaan.”, zeggen sp.a –fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

 

Filip Moers en Ludwig Vandenhove: “Het is één van de projecten, die vergevorderd waren bij het einde van de vorige legislatuur en waar wij als sp.a positief aan meegewerkt hebben. Nog meer: het is dankzij het doortastend optreden van toenmalig burgemeester Ludwig Vandenhove en schepen van leefmilieu Filip Moers dat het schrootbedrijf Degeling na jaren verplicht gesloten werd met één van de vele juridische procedures tegen de burgemeester als gevolg. Dat consequent optreden tegen bouw- en milieuovertredingen (handhaving) missen we trouwens met deze CD&V-Open VLD-coalitie.

 

In de oorspronkelijke sp.a –plannen was er een mix voorzien van private en sociale (huur- en koop- woningen).

Dit is volgens ons de beste formule qua leefbaarheid en sociale cohesie.

 

Burgemeester Veerle Heeren gaat er nu prat op ‘dat dit het eerste bouwproject is dat ik heb goedgekeurd waar geen sociale woningen in voorzien zijn’.

 

Wij zijn hier eerder ongelukkig over.

Momenteel zijn er heel lange wachtlijsten bij de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden en bij het Sociaal Verhuurkantoor ‘Land van Loon’.

Als stad moet je kijken naar de behoeften,  niet naar bepaalde Vlaamse richtcijfers, die zogezegd behaald zijn in Sint-Truiden.

 

Zelfs de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden maakt zich terecht zorgen.

Momenteel hebben zij nog 1 of 2 projecten op stapel staan. Bovendien durven zij geen grond aan te kopen , omdat ze geen enkele garantie hebben dat ze er iets gaan mogen mee doen.

Als we niet opletten, zal er zo een vacuüm van om en bij de 10 jaar ontstaan (grond aankopen, project uitwerken, subsidies aanvragen en bekomen en project realiseren). Zo zal onze regio ook heel wat Vlaamse subsidies missen.

Conclusie: als dit beleid verdergezet wordt, zullen er ook de volgende legislatuur (2018-2024) geen sociale instapwoningen instap klaar zijn.”

 

“Iedereen heeft recht op een woning, ook de sociaal zwakkeren.”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

“Hopelijk gebruikt de CD&V-Open VLD-meerderheid gezond verstand op dat vlak.

Wij rekenen zeker op de ACW (…)-verkozenen binnen de CD&V (burgemeester Veerle Heeren hoort daarbij).”

Bron: Google.com

Bron: Google.com

 

Men kan moeilijk zeggen dat de marktkramers en de foorkramers in de bovenste schuif liggen bij de Truiense CD&V – Open VLD meerderheid. Nadat de foorkramers vorig jaar hun plaats werd afgenomen op de Groenmarkt voor een evenemententent tijdens de carnavalperiode, is het nu de beurt aan de marktkramers.

De ijspiste wordt verplaatst naar de Grote Markt en een 25 tal marktkramers verliest hierdoor zijn/haar aantrekkelijke en vertrouwde standplaats centraal op de Grote Markt en dit gedurende enkele weken.

“ In deze barre economische tijd is het onbegrijpelijk dat mensen hun broodwinning ondergeschikt is aan vermaak en plezier” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

De getroffen marktkramers zijn bijzonder teleurgesteld met deze gang van zaken. Er wordt voorgesteld om met een zaterdag in de zomer (kinderfestival Joy – Joy wordt gehalveerd) te compenseren maar dit is de marktkramers met een kluitje in het riet sturen. Zeker de schepen van economie en middenstand en initiatierfnemer Pascal Vossius zou als geen ander moeten weten dat een zaterdag in de zomermaanden absoluut niet te vergelijken is met een zaterdag in de decembermaand. Deze zaterdagen in de feestmaand zijn topdagen, ook voor de marktkramers.

Waar is de voorbeeldfunctie en de solidariteit van het beleid in tijde van energieschaarste?

Terwijl heel wat steden en gemeenten niet alleen een oproep doen aan hun inwoners om spaarzaam om te springen met hun energieverbruik maar ook zelf al beslist hebben om het in de feestperiode wat minder te doen door hun kerstverlichting te schrappen of in te perken gaan steden als Oostende, Waregem, Kortrijk, Wommelgem ….. zelfs een logische stap verder. Zij schrappen de energieverslindende ijspistes omwille van de aangekondigde energieschaarste. Het CD&V – Open VLD beleid in Sint-Truiden vindt dat ze op dat vlak geen voorbeeldfunctie hebben en dit terwijl buurgemeenten dreigen zonder electriciteit te vallen.

“Als sp.a fractie doen wij nog een ultieme oproep aan het schepencollege om het gezond verstand te laten zegevieren door ook zelf het voorbeeld te geven en in deze economisch moeilijke tijden  evenementen ondergeschikt te maken aan mensen hun broodwinning” aldus Filip Moers

 

Veisdere s'ooves. Bron: google.be

Veesdere s’ooves.
Bron: google.be

 

Veesdere s’Ooves met kaarslicht moet wijken voor project met stroomverlichting!

 

“Er wordt nu toch definitief gebroken met de traditie waarbij het 2de weekend van september de stadsvesten en het park worden ondergedompeld in een gezellige sfeer met kaarsverlichting.  Net dit  project dat meer dan ooit past in de energieproblematiek die nu zeer actueel is” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

En wat doen CD&V en Open VLD?

Op datzelfde weekend wordt gestart met een project ‘Sint-Truiden by lights’.  Tienduizenden lampen die gevoed worden met stroom zullen lichtaccenten leggen op  monumenten en wandeltrajecten.

“Als sp.a fractie twijfelen we absoluut niet aan de kwaliteit van dit project.  In volle crisis en vooral bij de aangekondigde energieschaarste, wordt hier een initiatief genomen waar de logica ver van zoek is. Zeker als we daar ook nog de boodschap van burgemeester Veerle Heeren van gisteren in de media naast leggen waarbij ze onder meer denkt aan het inperken van de kerstverlichting in de feestperiode” aldus sp.a raadslid Marleen Thijs en ze citeert: “Het kan niet zijn dat wij kwistig elektriciteit zouden verbruiken terwijl andere gemeentes in Midden- en Noord-Limburg zonder stroom komen te zitten. Vandaar dit signaal waarmee we ook een voorbeeld stellen aan onze bevolking. Iedereen kan en moet energie besparen”, aldus burgemeester Heeren.

Veesdere s’Ooves

Wij blijven het betreuren dat dit laagdrempelig gebeuren dit weekend niet plaats vindt. Er wordt een oproep gedaan aan het verenigingsleven om deel te nemen aan een project eind oktober in functie van Halloween.  De naam Veesdere s’Ooves wordt welliswaar behouden, over de voorwaarden om als verenigingen te kunnen participeren, is men zeer vaag. Bovendien zullen we  6 weken verder zijn en kunnen we niet meer spreken van een nazomerevenement.  Of dit de gezelligheid ten goede zal komen, blijft echter zeer de vraag besluiten Marleen Thijs en Filip Moers

Aan een jarenlange traditie, ooit ingevoerd door wijlen sp.a schepen Maria Lacroix, waarbij de stad een tussenkomst geeft aan de basisscholen in de deelgemeenten om met de kinderen naar de wijkkermissen te gaan op maandag, is een einde gekomen.

Dit initiatief werd indertijd genomen om de wijkkermissen in stand te houden en om de kinderen de kans te geven om in schoolverband een bezoekje te brengen aan het kermisgebeuren in hun deelgemeente.

“De kinderen uit de basisscholen uit Brustem en Nieuw Sint-Truiden zijn ontgoocheld” aldus sp.a fractieleider Filip Moers. Dit is al de zoveelste maatregel waarbij telkenmale een besparing wordt doorgevoerd in de dorpen en wijken maar in het centrum is dat een heel ander verhaal. De bebloeming is daar een sprekend voorbeeld van.

Als we de evolutie van de budgetten voor het kermisgebeuren de laatste jaren  in de begroting bekijken, stellen we toch wel iets  belangrijks vast.

In de voorbije jaren lag dit budget rond de 17.000 euro terwijl in 2013 dit budget plots werd verhoogd naar 27.000 euro. Ik heb sterk de indruk dat bevoegde schepen Pascal Vossius (Open VLD) toen een charme offensief heeft ingezet naar de foorkramers toe om zijn slag thuis te halen om het kermisgebeuren te herschikken (geen kermis meer op de Groenmarkt). Eens die beslissing was genomen, wordt in de begroting 2014 nog amper 8.000 euro voorzien. Door deze verlaging zijn niet alleen de foorkramers alweer het slachtoffer (zij verliezen de tussenkomst via de scholen om met de kinderen een bezoekje te brengen aan de kermis) maar ook wordt de kinderen een fijne en gezellige namiddag ontnomen waarbij ze ook kennis kunnen maken met cultureel erfgoed en folklore.

De sp.a fractie vraagt dan ook om bij hoogdringendheid terug te komen op deze beslissing en er voor te zorgen dat via een budgetwijziging de middelen opnieuw worden voorzien in de begroting zodat na het schoolverlof de kinderen alsnog kunnen genieten van deze jarenlange traditie.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

Bron: Google.com

Bron: Google.com

De sp.a fractie is al maanden uitleg aan het vragen zowel op de gemeenteraad al in de politieraad hoe het komt dat parkeerwachters, aangestuurd door Vinci Park, retributies uitschrijven terwijl dit niet voorzien is in de concessieovereenkomst.

“Het is altijd de bedoeling geweest dat de controle op het betalend parkeren in handen blijft van parkeerwachters die handelen in opdracht van de stad/politie en dit niet uit te besteden. Daarom werd die controle  in de concessie van 30 mei 2011 aangaande het beheer van het parkeren op het openbaar domein tussen de stad Sint-Truiden en Vinci Park expliciet  niet opgenomen. Het stadsbestuur moet in deze kunnen sturen en de controle in handen geven van de firma die het beheer uitvoert kan aanleiding geven tot een heksenjacht op de bezoekers van onze binnenstad.    Dit laatste stellen we de laatste maanden ook vast, er worden niet alleen retributies uitgeschreven op de effectieve voorziene parkeerplaatsen maar ook op plaatsen waar zelfs niet mag geparkeerd worden.  Voor die laatste inbreuken is alleen de politie bevoegd om PV op te maken” stelde sp.a fractieleider Filip Moers zowel op de politie- als op de gemeenteraad.

“Het agressief uitschrijven van de retributies wordt nu zelfs als marketingelement door handelaars buiten het centrum aangegrepen om de mensen warm te maken om het centrum niet meer aan te doen maar eerder te kiezen voor handelszaken buiten de stadskern” gaf sp.a raadslid Johnny Vangrieken nog mee.

Op de gemeenteraad van maandag 25 mei werd dan plots de aanpassing van de concessieovereenkomst geagendeerd  waarbij de CD&V – Open VLD meerderheid toegeeft een zware fout begaan te hebben.

Tot 3 keer toe ontweek schepen Stippelmans de vraag hoe de personen die in de voorbije maanden ten onrechte een retributie ontvangen en betaald hebben, hun ten onrecht betaalde retributie kunnen terug krijgen.

“De sp.a fractie zal hierover een klacht neerleggen bij de gouverneur maar doet ook een oproep aan de gedupeerden om een bezwaarschrift in te dienen bij Vinci Park.  Geen enkel privébedrijf kan immers dergelijke retributies innen op openbaar domein tenzij hier een uitdrukkelijke goedkeuring van de gemeenteraad tegenover staat, wat in deze niet het geval was”  aldus sp.a fractieleider Filip Moers . 

Om een voorbeeldbrief te verkrijgen betreffende de terugbetaling van uw parkeerboete, gelieve contact op te nemen met filip.moers(@)telenet.be (haakjes verwijderen).

Bron: Google.be

Bron: Google.be

“Antwerpen mag dan  ‘t Schoon Verdiep  hebben, wij in Sint-Truiden krijgen ‘t Duurste Verdiep” zo reageert sp.a fractieleider Filip Moers op de 507 000 euro die CD&V en Open VLD veil hebben voor de herinrichting voor de  1ste  verdieping van het oude stadhuis.

Nog maar net liet de Truienaar bij een grootscheepse enquête horen dat hij vooral besparingen wil op werken en wat zien we? De 1ste verdieping van het oude stadhuis is gerestaureerd, maar voordat de gemeenteraad er terug kan vergaderen moet het opnieuw worden bemeubeld en  ingericht…. voor maar liefst 507.000 euro  (of meer dan 20 miljoen oude bfr).  Met dit bedrag bouwen u en ik elk een huis, maar hier dient het enkel om het meubilair en de verlichting ‘op te frissen’ en, hoe kan het anders, voor alweer een studie om te onderzoeken hoe al  deze verlichting best gebruikt kan worden. Voor alle duidelijkheid is in dit bedrag de 37.000 euro, die voorzien is voor de restauratie van de schilderijen, niet inbegrepen.

Ook sp.a raadslid Gert Stas legt de vinger op de wonde: “Het stuit ons tegen de borst dat op een moment dat vele Truienaren het echt moeilijk hebben de meerderheid het wenselijk acht zichzelf nog wat luxe accommodatie cadeau te doen. De lege doos wordt groter en de strik erond wat mooier …”

“Ook deze investering is voor onze fractie buiten proportie en onaanvaardbaar! Waarvoor gaat dit gebruikt worden? Of denken CD&V en Open VLD met deze speciale lichtstudie en lichtaccenten ‘verlichte  geesten’ te worden?” vraagt sp.a fractieleider Filip Moers zich af.

slecht rapport

 

Burgemeester Veerle Heeren haalt een onvoldoende

Het Nieuwsblad heeft het onderzoeksbureau iVox de opdracht gegeven om het beleid na 1 jaar in alle gemeenten door te lichten. In totaal werden niet minder dan 116.000 respondenten bevraagd. Op basis van deze resultaten eindigt de CD&V – Open VLD meerderheid in Sint-Truiden  bij de zwaksten  van de klas.

 

Zo vindt 41 % dat het huidig gemeentebestuur slechter is dan het vorige terwijl amper 17 % van oordeel is dat het huidige bestuur beter presteert dan het vorige.

Eén op de vier laat weten dat, moest het nu opnieuw verkiezingen zijn, niet meer voor dezelfde partij te stemmen. De respondenten hebben ook aan hun nieuw beleid punten gegeven van 0 tot 10.

Van alle Limburgse gemeenten staat Sint-Truiden op een beschamende laatste plaats met een score van slechts 5,34 punten. Meeuwen-Gruitrode scoort het best met 7,54.

Op de vraag in welke gemeente de inwoners het meest tevreden zijn over hun burgemeester behaalt onze burgemeester Veerle Heeren het op één na slechtste resultaat in gans Limburg met amper 4,84/10. Ook hier scoort de burgemeester uit Meeuwen-Gruitrode het best met 7,76/10.

 

Bij de publicatie van deze resultaten werd een reactie gevraagd aan alle fracties. Als u klikt op deze link kunt u de integrale reactie lezen  die ik als sp.a fractieleider heb gegeven.

De volledige resultaten van het onderzoek zullen hier beschikbaar zijn van zodra deze online gepubliceerd worden.

 

Veel leesgenot!

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider