Posts Tagged ‘de winter’

Perstekst op de Cd&v site.

Perstekst op de Cd&v site.

Op de website van de CD&V Sint-Truiden wordt met enige fierheid uitgepakt met de verkoop van het terrein van het voormalig composteringsbedrijf De Winter.

Deze beslissing tot aankoop van dit terrein werd in de vorige legislatuur op voorstel van  toenmalig schepen van milieu Filip Moers reeds beslist. De ligging tussen twee eigendommen van de stad, enerzijds het stedelijk containerpark en anderzijds de stedelijke opslagplaats aan de Rellestraat was de hoofdreden.

Op de CD&V website zeggen burgemeester Veerle Heeren en schepen Stippelmans dat:

“GFT-afval brengt geld op voor Sint-Truiden”

Ze weten blijkbaar niet dat de overeenkomst met Bionerga zich beperkt tot tuinafval en niet gaat over GFT (Groente- Fruit en Tuinafval). Dit was indertijd ook zo overeengekomen met de vorige uitbater De Winter. De composteringsverwerking  moest  beperkt blijven tot droge fracties, dus tuinafval en dit om geurhinder te vermijden. Dat is ook zo opgenomen in de milieuvergunning die mee wordt overgenomen door Bionerga.

Het is maar dat de burgemeester en de schepen nu weten waar het over gaat.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider