Posts Tagged ‘diestersteenweg’

IMG_1893

In het najaar verhuizen de bejaarden van het woonzorgcentrum Sint-Laurentius in Brustem naar het nieuwe zorgcentrum aan de Diestersteenweg. Er is dus ruimte om deze gebouwen aan te pakken en een nieuwe bestemming te geven.

De sp.a-fractie wil dat, in navolging van de plannen in Zepperen, ook in Brustem aandacht wordt geschonken aan een ruimte voor het verenigingsleven. Een polyvalente ruimte in het gebouw met het doel de verenigingen in Brustem te ondersteunen en zo het sociaal contact tussen de inwoners aan te wakkeren moet zeker tot de mogelijkheden behoren!

Dit voorstel kan zowel bij behoud van het gebouw als bij afbraak en zelfs verkoop. Indien voor de laatste optie wordt gekozen, verwijzen wij naar Groot-Gelmen. Ook hier werd in het verleden in een sociaal bouwproject een multifunctionele ruimte voorzien die eigendom van de stad bleef. Het spreekt voor zich dat dit het plaatselijke verenigingsleven alleen maar ten goede is gekomen.

OCMW RAADSLEDEN

Daniëlle Degline
Elien Raskin
Guy Knaepen

SP.A FRACTIELEIDER

Filip Moers

Al geruime tijd wordt er water opgepompt langs de Diestersteenweg voor de bouw van het nieuw rustoord en terug gepompt in de open gracht van de Trudobronbeek  op het domein van het Speelhof. In eerste instantie beperkte deze bronbemaling zich tot 80 m³/uur. In een brief van 5 februari 2013 vroeg de firma Strabag aan het schepencollege om deze bronbemaling te mogen verhogen met een extra capaciteit van nog eens 500 m³/uur. Ondanks een duidelijk negatief advies op het schepencollege van 22 februari van deskundige ambtenaren zowel intern als extern, waarbij duidelijk voorspeld werd dat een bemaling van een dergelijke omvang nefaste gevolgen kunnen hebben voor bouwconstructies in de omgeving, heeft het schepencollege op 29 maart dit advies naast zich neergelegd en toch de toelating verleend.   Blijkbaar heeft het stadsbestuur geen lessen getrokken uit het verleden en geeft het de toelating om maar liefst 14 miljoen liter water per dag op te pompen in de onmiddellijke omgeving van het Speelhof.

Op dit ogenblik zijn deze voorspellingen al duidelijk zichtbaar aan het kasteel en de Afspanning.

En wat met de fauna en de flora?

Over de fauna en de flora in het domein Speelhof wordt op dit ogenblik met geen woord gerept. Mij lijkt het nogal logisch dat als je zoveel water in de gracht en vijver pompt, dat dit water onvoldoende tijd heeft om terug de bodem in te sijpelen en het gebied onder water komt te staan. Heel wat bomen staan nu reeds in het water wat voor bepaalde waardevolle bomen  nefast is. Ook heel wat waardevolle planten zullen deze ingreep niet overleven. Volgens mij is dit een ankerplaats en is één van de gevolgen hiervan dat de administratieve overheid  zorgplicht heeft. Dit betekent dat men als overheid moet voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan het landschap. (art. 26 van het natuurdecreet)

Zoals  reeds vorige week in de pers te lezen was, wees het stadsbestuur richting de firma die de bronbemaling uitvoert.  CD&V en Open VLD kan zich hierachter echter niet verschuilen. Deze firma heeft de aanvraag aan het college gericht en het stadsbestuur heeft de toelating verleend. Ik stel me zelfs de vraag of de stad  de firma wel in kennis heeft gesteld  dat voor een bronbemaling een meldingsplicht volgens de Vlarem wetgeving vereist is.

Read the rest of this entry »