Posts Tagged ‘filip moers’

Klik op de afbeelding voor een groter formaat

 

Op dinsdag 15 augustus 2017 zal naar goede gewoonte mijn jaarlijke bbq plaatsvinden in Chateau de la Motte. 

Wil jij erbij zijn? Geef dan snel een seintje via bovenvermelde kanalen want de plaatsen zijn beperkt!

 

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Bron: Google

Bron: Google

De sp.a –fractie vraagt een extra-samenroeping van de politieraad naar aanleiding van de inbrakengolf in de stad Sint-Truiden.

 

“De berichtgeving in de media van feiten en voorvallen inzake diefstallen, inbraken en woninginbraken is duidelijk. Zelfs welingelichte bronnen spreken van minstens 20 meldingen van inbraken in de voorbije week.  Bovendien worden wij erover aangesproken door de bevolking en worden er heel wat vragen gesteld over deze inbrakengolf en wat er al dan niet tegen gedaan wordt.”, zegt sp.a –fractieleider Filip Moers.

 

Wij zouden de recente veiligheidscijfers willen krijgen.  Daarenboven vragen de bevolking en wij ons af wat de burgemeester als specifiek verantwoordelijk voor de veiligheid ertegen doet.

 

Worden er extra organisatorische maatregelen in het politiekorps genomen (bijvoorbeeld meer gerichte patrouilles, al dan niet in functie van meer inbraakgevoelige buurten en/of wijken?; specifieke opdrachten voor de wijkinspecteurs?; etc.)?

Wordt er extra woningtoezicht aangeboden aan de bevolking?

Waarom wordt er niet extra ingezet op preventie?

Wordt er overwogen om de verlichting ’s nachts te laten branden?

 

Het zijn maar een aantal vragen , die wij ons stellen.”, aldus Filip Moers.

 

Als sp.a hebben wij altijd gepleit voor een evenwichtige aanpak van patrouilles en interventies gekoppeld aan preventie.”, zegt politieraadslid Ann Knaepen.

“Dat was het beleid van sp.a –burgemeester Ludwig Vandenhove”.

 

Nu merken we net een afbouw van de preventie. Zo werd de premie voor inbraakbeveiliging op de gemeenteraad van 26 augustus 2013 maar liefst gehalveerd naar slechts 125 euro en is de preventiedienst van de lokale politie verhuisd naar de stad.

Een slechte zaak!

Er moet opnieuw meer aandacht komen voor preventie. Ook dat willen we bespreken in die extra-politieraad.”

 

“Wij willen OPEN COMMUNICATIE naar de politieraad en naar de bevolking toe om na te gaan welke extra-maatregelen mogelijk zijn.

 

Nog dit: tijdens  de vorige legislaturen werden de vergaderingen van de politieraad (meestal 4 per jaar) voor een gans jaar vastgelegd .

Als dit nu nog zo was, zouden we nu geen extra bijeenkomst moeten samenroepen.

 

We vragen ook geen zitpenningen voor deze extra –vergadering.”, besluit Filip Moers.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

 

Beste vrienden

Zaterdag 26 oktober organiseren we een herfstwandeling van 4 km en passeren we de wijngaard van het wijndomein Kitsberg. Wijnboer Daniel zal ons in de wijngaard de nodige theorie vertellen, bij aankomst op het domein zal de praktische kant toegelicht worden en krijgt iedereen 2 glazen wijn om het lekkers te degusteren. Aan de geïnteresseerden die minder mobiel zijn, is ook gedacht.

Rudi, de specialist van  Katarakt, stelt zijn toeristisch treintje ter beschikking. Het vertrek is voorzien aan de kerk in Klein-Gelmen (Klein-Gelmenstraat) om 14.30 uur. Deelname is 4 euro per persoon.

Voor verdere info: Filip Moers 0498/939005

Tot zaterdag!

Groepsfoto

Groepsfoto

Begin oktober is de oogst van de druiven gestart op het wijndomein Kitsberg. Het was tevens ook de start van de nieuwe campagne van Miss Fruit Belgium 2014. Onze huidige miss Fruit Belgium en ambassadrice van de stad Sint-Truiden Helena Vanleeuw was uiteraard aanwezig samen met comitélid Filip Moers. Kandidates die willen meedingen voor het kroontje van Miss Fruit Belgium 2014 kunnen zich inschrijven op www.mssfruitbelgium.be.

Voor het volledige fotoalbum, klik hier.

De geplaatste omheining.

De geplaatste omheining.

Er komt maar geen einde aan de soap rond de bouw van de gecontesteerde nieuwe sporthal op de Veemarkt.

Gisteren werd de werfafsluiting  geplaatst zonder ook maar over de minste vergunning te beschikken.

Elke simpele burger zou dit eens moeten proberen!

Het  terrein van de Veemarkt is een openbaar terrein met een ontsluiting naar de Speelhoflaan en de Sint-Jansstraat. Zonder ook maar enige communicatie , ja zelfs zonder politieverordening werd  het boeltje daar afgesloten. Het was dan ook gisteren tijdens de rommelmarkt één grote chaos met daartussen enkele opgevorderde schepenen. Ook de politie werd opgeroepen want een ongeval bleef natuurlijk niet uit. Ook deze nacht gebeurde al een tweede ongeval.

Kan ook niet anders als je zo een afsluiting plaatst met gebrekkige en helemaal geen verlichtingsignalisatie. Ben benieuwd wie hier weer zal voor opdraaien en met welk smoesje de CD&V en Open VLD zich hier weer gaan proberen uit te praten” besluit sp.a fractieleider Filip Moers.

Wordt vervolgd!

 

Filip Moers

Sp.a  fractieleider

bron: google.be

bron: google.be

In tegenstelling tot wat sommige journalisten schrijven, heeft de sp.a fractie  op de gemeenteraad zich WEL akkoord verklaard met  de verhuis naar Sint-Pieter.

De sp.a wou zelfs nog een stap verder gaan maar botste op een njet van de CD&V en Open VLD meerderheid. “Het betreft hier een zware investering voor deze club en wij hebben dan ook een amendement voorgelegd waarbij de club de mogelijkheid zou krijgen om een ballon (opblaasbare sporthal) te plaatsen zoals dat ook het geval was op hun huidige locatie. Op die manier kan het ganse jaar gebruik gemaakt worden van de infrastructuur. Deze aanpassing zou echt geen probleem zijn omdat het RUP voor dat gebied nog niet in procedure is” liet sp.a fractieleider Filip Moers weten.

Het was onze bedoeling om nog een stap verder te gaan in het voordeel van de club. Als je dan de dag nadien in sommige media moet lezen dat wij tegen gestemd hebben, is dat een droevige zaak.

 

Sp.a kon zich niet vinden in de stadswaarborg ????

Ook hier had  onze fractie geen probleem mee, op voorwaarde dat de CD&V en Open VLD meerderheid de zekerheid zou geven dat ook andere clubs bij investeringen dezelfde  mogelijkheid zouden krijgen. “Het kan toch niet zijn dat de stad alleen voor één vereniging dit toe staat. Dat is een grove vorm van favoritisme en is voor ons als fractie onaanvaardbaar. De meerderheid wou deze garantie niet geven en om die reden heeft de sp.a fractie tegen deze stadswaarborg gestemd” verduidelijkt Filip Moers het stemgedrag van zijn fractie

Conclusie: de meerderheid is tegen

  1. de plaatsing van een opblaasbare sporthal ( ballon)
  2. een stadswaarborg voor alle verenigingen die het vragen

 

 

Site Stayen

Site Stayen

Situering


Eind juli bracht Open VLD schepen Pascal Vossius het nieuws dat het schepencollege de sociaal economische vergunning heeft verleend voor een netto handelsoppervlakte van 9.279 m².
In het totaal zullen er 16 commerciële handelspanden in gebruik worden genomen. De reeds bestaande handelszaken Tom & Co (toebehoren voor huisdieren), Toy Champ (speelgoed) Game Mania (videoapparatuur) en Eldi (huishoudtoestellen) krijgen versterking met supermarkten Albert Heijn (netto verkoopoppervlakte 1.485 m²) en Lidl (netto verkoopoppervlakte 1.040 m²). Daarnaast komt er ook nog een apotheek. De 8 overige commerciële ruimtes zijn nog niet gekend of blijven nog even geheim.
Bij de handelaars in het centrum is de vrees voor concurrentie tussen de winkels uit het centrum en die van Stayen groot en ook terecht.
Nieuws
En dan komt het NEGATIEF advies van NSECD, het Nationaal Sociaal-economisch Comité voor de Distributie dat ressorteert onder de FOD (Federale overheidsdienst) Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Het advies van dit 11 -koppig comité met afgevaardigden uit de Serv Limburg, FOD Mobiliteit, FOD Economie, Vlaams Gewest, HRZKMO (Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO, FOD Werkgelegenheid en Geïntegreerde Handel hebben op 5 juni 2013 een negatief advies verstrekt.
Vooreerst stelt dit comité zich de vraag of de studie i.v.m. mobiliteit wel relevant is, aangezien men zich heeft gebaseerd op gegevens uit 2008. Ook is er geen inschatting gemaakt van het aantal bezoekers en zijn er grote twijfels of de bestaande verkeersinfrastructuur de bezoekersstroom zal kunnen verwerken. Uiteraard kan men van dit comité ook niet verwachten dat ze ‘carte blanche’ geeft en wordt in het advies de opmerking gemaakt dat van een aanzienlijke oppervlakte (8 van de 16 commerciële ruimtes met een netto verkoopoppervlakte van 4.421 m² ) nog geen gegevens beschikbaar zijn. En zeker niet onbelangrijk stelt men zich de vraag over de waarborgen van de aanvrager om de handelskern van Sint-Truiden te beschermen onder andere over het gemengde totaalaanbod van grootte van de winkels en de assortimenten.
Dit advies versterkt het standpunt dat de sp.a fractie al lang verkondigt. Dit nieuw commercieel centrum, aan de rand van de stad, wordt een drama voor het echte centrum. Ook de horeca (terrasjes) op de “Kleine Markt” (what’s in a name) in het hart van dit winkelcentrum, zal een perfecte aanvulling zijn maar ongetwijfeld ook zware concurrentie betekenen voor de horeca rond de Grote Markt.
Het stadsbestuur van zijn kant koos ervoor dit advies te negeren en onder tafel te vegen.
En wat zegt UNIZO Sint-Truiden?
Een opmerkelijke koerswijziging van UNIZO Sint-Truiden. In de pers lezen we eerst neen en daarna ja. Men zou bijna geloven dat bepaalde schepenen in Sint-Truiden beschikken over bijzondere gaven, namelijk adviezen wijzigen zonder dat er iets wijzigt aan het concept. Of toch, na enig lobbywerk bij de minister van Mobiliteit Hilde Crevits, wordt er klaarblijkelijk een bedrag voorzien om in de toekomst aan Stayen nog wat infrastructuurwerken uit te voeren. Dit zal echter aan het fundamenteel probleem geen oplossing bieden maar was blijkbaar wel voldoende om Unizo Sint-Truiden overstag te laten gaan want volgens de woordvoerder van Unizo Sint-Truiden heeft het aangepast advies te maken met het feit dat de bereikbaarheid van de binnenstad niet in het gedrang komt, met de capaciteitsverhoging van het hotel Stayen en een grote feestzaal (feestzaal Manège moest verdwijnen in het centrum). “Ik die dacht dat de ‘core business’ van deze organisatie toch iets verder ging, zoals o.a. de belangen verdedigen van de kleine zelfstandigen” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.
“Als de vergunningverleners er toch van uitgaan dat het nieuwe handelscomplex aan Stayen een meerwaarde zal betekenen voor de handel in de kern van onze stad, dan zal dat omgekeerd ook zo wel zijn. Laat dan deze handelaars aan Stayen de jaarlijkse bijdrage aan Trud’Or betalen zodat de kleine middenstander in het centrum hiervan kan ontlast worden”, voegt Filip Moers er nog aan toe.
Adviezen
Wij betreuren het dat CD&V en Open VLD over dit ongunstig advies met geen woord hebben gerept. Het is bovendien ook een traditie geworden dat dit nieuwe beleid negatieve adviezen stelselmatig in de wind slaat met alle consequenties tot gevolg. Sp.a Sint-Truiden blijft ijveren voor een open, weloverwogen beleid, gebaseerd op gedegen adviezen. Wij houden het voor u in het oog!

Filip Moers
Sp.a fractieleider
0498939005

Groepsfoto

Het droomtornooi van 3-voudig kampioen van België Jos Claes heeft dan toch plaats gevonden, helaas zonder Jos die ons onverwachts ontvallen is op zaterdag 6 juli 2013.

Heel wat voormalige BGB kampioenen van België waren present op het prachtig georganiseerd “Champions Classic in memoriam Jos Claes” – tornooi dat plaats vond van 6 tot 11 augustus in het Chateau de la Motte te Groot-Gelmen.

Een dikke pluim voor de vrienden van Jos die zijn droomproject verder hebben afgewerkt: Sven Jordens, Guy Vandevoort, Nancy Claessens, Eric Francis, zijn vader Roger, broer Marc en schoonbroer Bruno Vanoppen …

Het tornooi kreeg ook een waardige winnaar met Benny Ceulemans (in het midden boven) die het in de finale met 3 – 2 haalde van Erik Van de Zegel. Frank Spiritus won de kleine finale van Yves Donni en legde beslag op de 3de plaats.

Ook dank aan de sponsors en hopelijk kunnen we van dit mooi evenement  een traditie maken in de eerste plaats als een blijvende herinnering aan Jos en aan alle andere golfbiljartvrienden die ons in het verleden ook op veel te jonge leeftijd zijn ontvallen.

 

Filip Moers

Druk op de cartoon om de nieuwsbrief te lezen.

Druk op de cartoon om de nieuwsbrief te lezen.

We stellen al geruime tijd vast dat we niet aan bod komen bij de lokale media of dat bepaalde nieuwsberichten niet stroken met de waarheid.
Daarom zijn we begonnen met een ludieke nieuwsbrief waarbij we ons engageren om je zelf het laatste (correcte) nieuws te brengen omtrent de Truiense politiek.

Blijkbaar was er nood aan zulk medium, want de talrijke reacties zijn uitermate positief! Maar de meest positieve reactie kwam van de cartoonist Dré Mathijs!

Veel leesgenot!