Posts Tagged ‘honden’

Good job!

Good job!

De identificatie en registratie van honden is verplicht sinds 1 september 1998. Uit onderzoek van de dienst Dierenwelzijn en UGent is gebleken dat 29 % van de honden niet correct is geregistreerd. Vaak is een verhuizing daarvan de oorzaak.

In 2014 werd van 1/5 van de verloren gelopen honden de eigenaar niet gevonden.             Het is dan ook belangrijk dat nieuwe inwoners er op gewezen worden dat ze het nieuwe adres van de hond moeten doorgeven. Zo moet het kaartje ‘aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering’, dat bij het hondenpaspoort zit, met het nieuwe adres opgestuurd worden naar Dog ID. Na twee weken kan men zelf op de website van Dog ID controleren of de gegevens correct zijn aangepast.

De sp.a fractie zal op de gemeenteraad van aanstaande maandag met een bijkomend agendapunt voorstellen om de betrokken diensten opdracht te geven bij het inschrijven van nieuwe inwoners de nodige informatie te verstrekken over de te volgen procedure voor de adreswijzigingen voor deze viervoeters.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

0498/939005

09 maart 2016