Posts Tagged ‘kleine’

 

Bron: Google.com

Bron: Google.com

 

De sp.a fractie heeft de problemen die zich momenteel stellen in de Vlierboomstraat al in de vorige legislatuur voorspeld. Het schrijven van 11 mei 2012 is daar het beste bewijs van (klik hier).

Op 30 maart 2012 hebben de sp.a schepenen zich onthouden bij de bouwaanvraag van de Kleine Landeigendom voor het oprichten van 11 appartementen.

Precies 3 jaar later staat de grondoverdracht naar het openbaar domein op de agenda van de gemeenteraad, één van de voorwaarden voor de Kleine Landeigendom (waarvan schepen Erik Carlier directeur is) om belangrijke subsidies te ontvangen. Om het dossier goedgekeurd te krijgen laten CD&V en Open VLD weten dat ze de intentie hebben om een gemeenschappelijke parking aan te leggen voor de bewoners. Door de bouw van dit te grootschalig project op deze locatie, zijn er voor de plaatselijke bewoners onvoldoende parkeerplaatsen en is er evenmin voldoende ruimte om te keren op de weg.

Sp.a fractieleider Filip Moers liet op de gemeenteraad weten dat er geen enkel concreet element in die zin in het dossier zit en dat het nog lang kan duren vooraleer er een oplossing zou zijn aangezien er een onteigeningsprocedure moet opgesteld worden. Om die redenen stelde hij voor om in afwachting van de realisatie van de gemeenschappelijke parkeerplaats onmiddellijk bewonersparkeren in te voeren expliciet voor de bewoners van de Vlierboomstraat die niet over een garage of privé-parkeerplaats beschikken.

CD&V en Open VLD gaf andermaal te kennen  dat constructieve voorstellen vanuit de oppositie geen enkele kans maken en stemden het voorstel weg. Jammer voor de bewoners van de Vlierboomstraat die met de beslissing van de overdracht van de gronden nog extra 3 parkeerplaatsen moeten inleveren voor de ontsluiting van de ondergrondse parking voor de toekomstige bewoners van het nieuwe bouwproject.

Niet onbelangrijk is dat die avond maar liefst 9 extra agendapunten vanuit de oppositie aan de agenda van de gemeenteraad werden toegevoegd maar dat alle 9 voorstellen door CD&V en Open VLD van tafel werden geveegd.