Posts Tagged ‘luikersteenweg’

bron: Ludwigvandenhove.be

bron: Ludwigvandenhove.be

 

“We zijn blij dat het bouwproject ‘De Gulden Bodem’ tussen de Oude Tongersebaan en de Luikersteenweg van start is gegaan.”, zeggen sp.a –fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

 

Filip Moers en Ludwig Vandenhove: “Het is één van de projecten, die vergevorderd waren bij het einde van de vorige legislatuur en waar wij als sp.a positief aan meegewerkt hebben. Nog meer: het is dankzij het doortastend optreden van toenmalig burgemeester Ludwig Vandenhove en schepen van leefmilieu Filip Moers dat het schrootbedrijf Degeling na jaren verplicht gesloten werd met één van de vele juridische procedures tegen de burgemeester als gevolg. Dat consequent optreden tegen bouw- en milieuovertredingen (handhaving) missen we trouwens met deze CD&V-Open VLD-coalitie.

 

In de oorspronkelijke sp.a –plannen was er een mix voorzien van private en sociale (huur- en koop- woningen).

Dit is volgens ons de beste formule qua leefbaarheid en sociale cohesie.

 

Burgemeester Veerle Heeren gaat er nu prat op ‘dat dit het eerste bouwproject is dat ik heb goedgekeurd waar geen sociale woningen in voorzien zijn’.

 

Wij zijn hier eerder ongelukkig over.

Momenteel zijn er heel lange wachtlijsten bij de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden en bij het Sociaal Verhuurkantoor ‘Land van Loon’.

Als stad moet je kijken naar de behoeften,  niet naar bepaalde Vlaamse richtcijfers, die zogezegd behaald zijn in Sint-Truiden.

 

Zelfs de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden maakt zich terecht zorgen.

Momenteel hebben zij nog 1 of 2 projecten op stapel staan. Bovendien durven zij geen grond aan te kopen , omdat ze geen enkele garantie hebben dat ze er iets gaan mogen mee doen.

Als we niet opletten, zal er zo een vacuüm van om en bij de 10 jaar ontstaan (grond aankopen, project uitwerken, subsidies aanvragen en bekomen en project realiseren). Zo zal onze regio ook heel wat Vlaamse subsidies missen.

Conclusie: als dit beleid verdergezet wordt, zullen er ook de volgende legislatuur (2018-2024) geen sociale instapwoningen instap klaar zijn.”

 

“Iedereen heeft recht op een woning, ook de sociaal zwakkeren.”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

“Hopelijk gebruikt de CD&V-Open VLD-meerderheid gezond verstand op dat vlak.

Wij rekenen zeker op de ACW (…)-verkozenen binnen de CD&V (burgemeester Veerle Heeren hoort daarbij).”

Bron: Google.com

Bron: Google.com

 

“Het spijtige dodelijke ongeval op Hemelvaartdag (donderdag 9 mei 2013) op de Chaussée d’amour in Brustem (Sint-Truiden) doet bij sommigen de stoppen weer doorslaan.

Een nuchtere analyse is ver weg.”, zegt sp.a fractieleider Filip Moers.

“Voor alles wil ik mijn innige deelneming betuigen aan de familie van de verongelukte motorrijder Arno Peeters.”, aldus Filip Moers.

 

“In zulke situaties moeten politici nuchter blijven in hun reacties en niet al te snelle, vaak verkeerde conclusies trekken, waar dan meestal achteraf niets meer over gezegd wordt.

Het gaat om een spijtig dodelijk ongeval en het is aan de verkeersdeskundigen en/of de verzekering(en) om uit te maken hoe dit verder afgehandeld wordt.

 

In de voorbije 18 jaar werd door toenmalig  burgemeester Ludwig Vandenhove een duidelijk beleid uitgetekend rond prostitutie in het algemeen (legaliseren) en op de Luikersteenweg in het bijzonder.

Hij was hiermee de eerste politicus in België die hier tenminste een visie rond had en heeft waar iedereen voor of tegen kan zijn.

 

Hetzelfde geldt voor de herinrichting van de Luikersteenweg. Ook hier zijn door het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse gemeenschap (de Luikersteenweg is op die plaats een gewestweg) in de voorbije 18 jaar heel wat fundamentele ingrepen gebeurd, in overleg met de stad Sint-Truiden (verkeerslichten aan de Borgwormsesteenweg; rotonde aan de ingang van het vroegere militair domein van Brustem; hertekening van de rijvakken, waarbij er op heel wat plaatsen niet zomaar mag overgestoken worden; materieel onmogelijk om nog de Luikersteenweg over te steken op sommige locaties via vluchtheuvels).

Er gelden tevens op bijna de ganse zone snelheidsbeperkingen van 70 km/uur.

De aangekondigde studiebezoeken van schepen Pascal Vossius (Open VLD) aan Antwerpen en Brussel zullen geen zoden aan de dijk brengen. Deze buurten zijn immers historisch gegroeid en elke situatie is anders en bijgevolg ook niet vergelijkbaar.

 

Uit ongevallenanalyses blijkt dat het meestal om stoffelijke schade gaat (zogeheten kop-staart-aanrijdingen).

Uiteraard kunnen bijkomende initiatieven overwogen worden, maar we mogen nooit de essentie

uit het oog verliezen: er zijn verkeersregels en het basisgegeven is dat die gerespecteerd moeten worden.

 

Als politici moeten we kunnen een onderscheid maken tussen verkeersveiligheid en prostitutie.
De verkeersveiligheid moeten we overal zoveel mogelijk optimaliseren, ook op de Luikersteenweg.

Prostitutie is voor ons een wezenlijk onderdeel van de maatschappij en kan voor ons binnen een goed afgebakend kader. Daarom blijft de sp.a pleiten voor een legalisering in plaats van de grijze (on)wettelijke zone waarin het zich nu bevindt.

In de voorbije 18 jaren heeft burgemeester Ludwig Vandenhove  systematisch de sector laten controleren op alle mogelijke elementen.
Ik respecteer de visie van burgers en politici, die nu opnieuw met het voorstel komen om de gordijnen verplicht dicht te laten doen op de Chaussée d’amour, maar ik deel dat standpunt niet.

De uitbaters zullen dan andere manieren vinden om de meisjes zich te laten ‘aanprijzen’ (wedden dat ze vaker op straat zullen staan). Bovendien hebben regels en reglementen maar zin als ze ook effectief gecontroleerd kunnen worden.

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft echt andere prioriteiten.

Ik blijf erbij: dit blijft een spijtig ongeval met een motorrijder.

Voor mij nog maar eens de bevestiging dat motorrijders een kwetsbare groep in het verkeer vormen.

Het vorig dodelijk ongeval was er eveneens een met 2 motorrijders.”