Posts Tagged ‘luxeprojecten’

Bron: google.com

Bron: google.com

“Bij de bespreking van het exploitatiebudget en tijdens diverse toespraken verkondigde CD&V en Open VLD bij monde van burgemeester Veerle Heeren dat er bij de stad geen naakte ontslagen zouden vallen maar dat de besparing op het personeel zou gebeuren door het niet vervangen van gepensioneerde personeelsleden.

Niettegenstaande deze belofte, circuleerde in de wandelgangen het gerucht dat er een lijst zou bestaan met een 30-tal personeelsleden  ( dus nog vóór dat de evaluatiegesprekken plaats vonden) die wél zouden worden ontslagen. “Op de gemeenteraad van december ontkende de CD&V en Open VLD meerderheid met klem dit gegeven” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

Al 19 ontslagen waarvan 9 omwille van reorganisatie van de diensten

Bijna wekelijks stellen we vast dat op het schepencollege toch werknemers en vooral laaggeschoolde arbeiders worden ontslagen met als gevolg dat de dienstverlening een flinke deuk krijgt. Zo is de reinigingsdienst op korte tijd haast gehalveerd en heeft dit ernstige gevolgen voor de huisvuilophaling  zeker nu Limburg.Net de stad heeft laten weten niet klaar te zijn voor de huisvuilophaling.  Zie tekst “Limburg.Net laat stad weten niet klaar te zijn voor huisvuilophaling” op www.filipmoers.be

Laaggeschoolden worden geofferd voor luxeprojecten en duur (kabinets)personeel! 

Als de financiële toestand zo slecht is en er echt geen andere oplossingen zijn, zijn naakte ontslagen misschien nog te verdedigen. Dit is echter niet het geval!  Of wat te denken van  de overdreven bezetting en de daaraan gekoppelde  bijzonder dure jaarlijkse personeelskost  van 426.000 euro voor de CD&V-  en Open VLD-kabinetten. Ook de  vele luxeprojecten zoals de 507.000 euro voor inrichting 1ste verdieping stadhuis, de sporthal op de Veemarkt die intussen al over de 4 miljoen euro geraamd is, de Sintparade, de Cristaltent bij carnaval enz .. , tonen duidelijk aan dat er heel wat verkeerde keuzes werden gemaakt. Bovendien moeten wij ons de  vraag stellen:  “waar is het sociaal gevoel bij dit nieuwe beleid  gebleven?”  Dat personeelsleden, die al meer dan 15 jaar bij de stad werken, een gunstige evaluatie krijgen en op enkele jaren voor hun  pensionering toch plots hun job verliezen wegens ‘reorganisatie van de diensten’ doet de wenkbrauwen bij ieder normaal weldenkend mens toch wel  fronsen. En daar komt nog bovenop dat  in dit schepencollege gepensioneerde werknemers van de stad mee deze beslissing over gewezen  collega ’s hebben genomen!

Er wordt op dit ogenblik een heksenjacht gevoerd op het personeel dat in angst en onzekerheid leeft en  werkt. Is dat een goed voorbeeld van personeelsbeleid?

OCMW Sint-Truiden

OCMW Sint-Truiden

Begroting en meerjarenplanning  halen geen meerderheid.

 

“Voor de sp.a fractie was er geen denken aan om deze begroting goed te keuren. Grootste knelpunt waren de onvoldoende extra maatregelen om de armoede in het algemeen en de kinderarmoede in het bijzonder aan te pakken” licht sp.a fractieleider in het OCMW Danielle Degline het stemgedrag van de sp.a toe.

“Ook op de gemeenteraad heeft  sp.a raadslid Hilde Visser  tot tweemaal toe pogingen gedaan om extra maatregelen te nemen om dit immens probleem aan te pakken. Telkens werd dit door CD&V en Open VLD van tafel geveegd met argumenten dat ze er aan bezig zijn, dat er  een werkgroep gaat opgericht worden en dat het probleem via het OCMW wordt aangepakt. Tot onze grote verwondering was hiervan niets terug te vinden in de OCMW begroting”  laat sp.a fractieleider Filip Moers  weten.

Onlangs werden de cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat in Sint-Truiden 17,2 % van de gezinnen   op of onder de armoedegrens  leven . Sint-Truiden staat hiermee in Liimburg op de tweede plaats  na Genk waar 18,1 % van de gezinnen in die situatie verkeren. Dit probleem moet onmiddellijk worden aangepakt  en  het woord beparen is hier helemaal niet op zijn plaats.

Filip Moers  eindigt met een duidelijke boodschap: “Schrap die luxeprojecten  en investeer nu nog meer dan ooit  in een sociaal beleid waarin armoedebestrijding deaandacht krijgt die nu broodnodig is!

 

Filip Moers                                                                                                                       Danielle Degline

Sp.a fractieleider gemeenteraad                                                                                           sp.a fractieleider OCMW