Posts Tagged ‘marc bels’

Op de gemeenteraad van maandag 31 maart stond de kennisgave van het schorsingsbesluit van de gouverneur i.v.m. verlichting Brustem VV op de gemeenteraad. Het dossier werd ook opnieuw geagendeerd om goed te keuren. Gemeenteraadslid Marc Bels, die aan de oorzaak van de schorsing lag omdat hij had mee gestemd over een dossier waar hij rechtstreeks betrokken partij in was (belangenvermenging), had de boodschap nu wel echt begrepen. Hij verliet zelfs de raadszaal bij de kennisgave van het schorsingsbesluit of was dit misschien een doordachte zet om niet geconfronteerd te worden met zijn leugens in de krant?

Alleszins hebben wij als sp.a fractie ook nu dit dossier goedgekeurd.

Beste Marc en Jean-Pierre,

Ik was niet een klein beetje verrast toen ik je reactie las vanmorgen in het Belang van Limburg i.v.m. de schorsing van de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013.

Ik citeer: “Niemand heeft die avond een opmerking gemaakt over de vermeende belangenvermenging” gaat Bels verder

Vooraleer de stemming plaats vond, heb ik als fractieleider duidelijk laten weten dat wij dit dossier zouden goedkeuren maar dat u als voorzitter van de club in kwestie best de zaal zou verlaten bij de stemming teneinde achteraf geen problemen te krijgen wegens belangenvermenging. Ik heb toen ook verwezen naar onderstaande email die in opdracht van Binnenlands Bestuur (gouverneur) diezelfde dag werd verstuurd naar alle gemeenteraadsleden en dit naar aanleiding van de talrijke overtredingen van art 27 (belangenvermenging bij gemeenteraadsbeslissingen) van het gemeentedecreet.
De 3 recente schorsingen omwille van die reden zullen hier niet vreemd aan zijn.

U hebt echter onze raad in de wind geslagen en toch deel genomen aan de stemming. Ik vind het dan ook ongepast nu de schuld bij iemand anders te leggen terwijl u zelf de oorzaak bent van dit gevolg.
Moest u hieraan twijfelen, raad ik u aan om de notulen van de laatste gemeenteraden door te nemen, dan zal u overtuigd zijn dat u ofwel niet aandachtig geluisterd hebt op de gemeenteraad in kwestie, of met deze uitspraak in de media te brengen, duidelijk andere bedoelingen heeft.

Ik stuur deze email naar de lokale pers alsook  naar mijn voltallige fractie omdat voor alle duidelijkheid collega Ann Knaepen in opdracht van en namens de fractie deze klacht heeft ingediend.
Bovendien begrijp ik ook niet waarom mijn zoon Mathy in dit dossier betrokken wordt. Dit is louter en alleen een kwestie van consequent te zijn in de politiek en deze lijn door te trekken voor alle dossiers. Regels zijn er immers om door iedereen gerespecteerd te worden. Wij als politici krijgen immers vaak het verwijt van de kiezer dat we niet consequent handelen. Als fractieleider probeer ik dat altijd te zijn, ook in het dossier van Brustem VV. Ik hoop dan ook dat deze spijtige uitspraak op de één of andere manier wordt rechtgezet, zeker ook naar het bestuur en de leden.van de club.

Ook nu kan ik u verzekeren dat wij als sp.a fractie achter dit dossier blijven staan en dit ook nu zullen goedkeuren, ook al heeft aanstaande maandag  de meerderheid geen meerderheid.

En moest u er aan twijfelen, mijn hart is nog altijd bij alle Truiense sportploegen en zeker ook bij Brustem VV want ik volg de uitslagen nauwgezet en hoop dat Brustem VV zich kan handhaven in 1ste provinciale. De overwinning van vorige zondag is alleszins al  een serieuze stap in die richting.

Copyright HBVL

Copyright HBVL