Posts Tagged ‘meer belastingen’

Zou het?

Zou het?

Heeft de stad de Lotto gewonnen?

  1. 1.     Besparen op projecten voor verenigingen en tegelijkertijd dure luxe projecten laten organiseren door de privé.

Terwijl in andere gemeenten en steden serieus wordt bespaard, in de eerste plaats op evenementen, gebeurt in Sint-Truiden juist het omgekeerde.

Enkele weken geleden  werd beslist om 1.000.000 euro te besteden aan een tijdelijk project ‘Sint-Truiden Verlichte stad’ (wordt voor de helft gesubsidieerd)

en

nog geen week later wordt het Koninklijk Stedelijk Feestcomité langs de kant gezet en wordt een jarenlange traditie, die amper 4.000 euro kostte,  stopgezet en mag een privé firma de inhaling van de brave Sint tot een goed einde brengen voor bijna het tienvoudige. Een 25 tal handelaars op het einde van de Stapelstraat is blijkbaar niet al te braaf geweest want de Sint en de Pieten komen niet bij hun langs.
Deze wijziging gaat de belastingbetaler dus 40.000 euro kosten (voor één namiddag).  Het schepencollege vond dit zo een goede deal dat de overeenkomst voor dit project ineens voor 3 jaren getekend is.

  1. 2.     Besparen op stadspersoneel en tegelijkertijd de eigen dure kabinetten van CD&V en Open VLD vullen tot in de nok!

Als er bespaard zal worden op personeel, zal het zeker niet het geval zijn op de personeelskosten van de kabinetten van burgemeester en schepenen. Op basis van de huidige invulling kost het kabinetspersoneel van CD&V en Open VLD jaarlijks maar liefst 426.487 euro.  Dit bedrag geldt voor 11 (!) personeelsleden die sinds 1 januari 2013 (begin nieuwe legislatuur) in dienst zijn. In totaal bedraagt het 7.9 voltijdse equivalenten.

Opvallend feit is dat er nu slechts 2 fracties (CD&V – Open VLD meerderheid) zijn die kabinetspersoneel hebben in tegenstelling tot voorgaande jaren toen  3 fracties deel uit maakten van de meerderheid. Ondanks dit gegeven bedroegen de personeelskosten voor 6.7 voltijdse equivalenten  toen  70.000 euro minder dan nu.

  1. 3.    = 1+2:  Meer ontslagen en meer belastingen!?

Luxe projecten en duur personeel aannemen in economisch donkere tijden is spelen met vuur. Binnenkort moeten stadsarbeiders misschien hun job inleveren en/of ieders belastingen verhoogd worden.  Met de echte sukkelaars zoals  de mensen die tewerkgesteld worden via art. 60 werd al afgerekend. Dat zijn personen die niet in orde zijn met de sociale zekerheid en zij worden een periode tegen hoge subsidies in dient genomen  tot ze opnieuw uitkeringsgerechtigd zijn en in orde zijn met de ziekteverzekering. Al jaren worden via het OCMW een 10 tal personen onder dit statuut ingeschakeld in het stadswerkhuis. Eind januari 2014 zal geen enkele art. 60er nog  in dienst zijn.

Het is nog niet zo lang geleden dat CD&V en Open VLD van de daken schreeuwden dat de socialisten het geld aan ramen en  deuren uitgooiden. Dit was toen een slogan, nu komen wij met snoeiharde feiten en cijfers die het tegendeel bewijzen. Vroeg of laat moet en zal het gewone personeel en de Truiense belastingbetaler de rekening gepresenteerd krijgen!  

 

Of heeft de stad de Lotto gewonnen?


De sp.a fractie hoopt het alvast voor elke Truienaar.… want anders is de huidige gang van zaken gewoonweg niet meer te verantwoorden.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider