Posts Tagged ‘meerderheid’

Besparingen dringen zich op

Van alle beloftes die begin deze legislatuur door CD&V en Open VLD -meerderheid werden gedaan blijft niets meer over.

Hierbij de harde cijfers over de belangrijkste rubrieken uit het budget en meerjarenplan die gisteren op de gemeenteraad werden voorgelegd.

Personeel

eind vorige legislatuur bedroegen de personeelskosten 21,7 miljoen euro. Burgemeester             Veerle Heeren beloofde toen de personeelskosten te laten dalen met 1,2 miljoen euro. Wat zien we: in het budget 2017 staat 24,3 miljoen euro. Dit is 2,6 miljoen euro méér na 4 jaar beleid. Hier moet nog aan toegevoegd dat heel wat diensten in de voorbije 4 jaren werden afgebouwd of stopgezet en uitgevoerd worden door de privé, ophaling huisvuil, aanplanting perken met winter- en zomerbeplanting, onderhoud kerkhoven enz..

Werkingskosten

Als personeelskosten stijgen door het aanwerven van hoog opgeleid en deskundig personeel dan zou een logisch gevolg zijn dat er minder studiekosten worden gemaakt. Wat zien we: de studieopdrachten zijn fenomenaal gestegen. Eind vorige legislatuur bedroegen de werkingskosten 8,9 miljoen euro. Toenmalig schepen van financiën Erik Carlier liet toen weten dat de werkingskosten aanzienlijk zouden dalen.  In  2016 werd  eerst 9,5 miljoen euro voorzien en vorige maand na begrotingswijziging maar liefst 12,5 miljoen euro. voor 2017 probeert men het opnieuw met 10 miljoen euro. sinds begin van de legislatuur alvast minstens een verhoging van 1 miljoen euro

Schuld

Begin van de legislatuur bedroeg de stadsschuld 68 miljoen euro. Burgemeester Veerle Heeren beloofde toen dat de stadsschuld op het einde van de legislatuur zou gehalveerd worden. Wat zien we: eind van de legislatuur zal de geconsolideerde schuld (schulden van de gemeentebedrijven PATRI en AGOST inbegrepen gewoon verdubbelen naar 134,3 miljoen euro.

De schuld per inwoner onder voormalig burgemeester  Ludwig Vandenhove bedroeg 1.700 euro. Op het einde van de legislatuur zal deze schuld per inwoner uitkomen op 3.357, 5 euro, quasi een verdubbeling op één legislatuur!

De Truienaar in de straat stelt  zich al een tijdje de vraag van waar het geld komt voor die grenzeloze inversteringsdrang? Ook de financiele wereld en de financiële beheerders uit onze omringende gemeenten fronsen de wenkbrauwen. Eentje liet zich zelfs ontvallen dat Sint-Truiden virtueel failliet is.

Voor alle investeringen die nu plaats vinden, zal pas na 2 jaar gestart worden met de aflossingen voor de aangegane leningen. Zou het toeval zijn dat dan de volgende gemeenteraadsverkiezingen al gepasseerd zijn?     

bron: google.be

bron: google.be

 

PERSMEDEDELING Sint-Truiden

N-VA-fractieleider Jelle Engelbosch
Sp.a-fractieleider Filip Moers


Extra gemeenteraad om handelscrisis in Sint-Truiden aan te pakken 

Oppositiepartijen N-VA en sp.a roepen bij hoogdringendheid de gemeenteraad samen


SINT-TRUIDEN – Aanleiding is de onophoudelijke stroom aan gelijktijdige werkzaamheden in het stadscentrum en de gevolgen voor de Truiense middenstand. Deze laatste hebben via brieven, petities en de sociale media vruchteloos proberen duidelijk maken dat het water hen aan de lippen staat. Verschillende handelszaken gaven er al de brui aan.

“Blijkbaar heeft het bestuur de noodkreet van de vele handelaars niet begrepen, want ze willen gewoon een reeks nieuwe werken opstarten nog voor de huidige zijn afgerond”, zeggen Jelle Engelbosch (N-VA) en Filip Moers (sp.a). Naast het uitstellen van nieuwe werken heeft de oppositie  ook een evaluatie van de omleidingswegen en tijdelijk gratis parkeren op de agenda gezet.

Uitstel werken

Concreet willen ze de volgende geplande werken voor langere tijd uitstellen:

 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Sint-Maartenplein;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Luikerstraat;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Heilig Hartplein;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Diesterstraat;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Zoutstraat;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Clement Cartuyvelsstraat;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Vissegatstraat;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Schurhovenplein;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Speelhoflaan;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Hamelstraat.

“Als deze werken zoals gepland doorgaan in 2017 is er van een handelscentrum geen sprake meer. Er is nood aan een pauze om de handel en horeca even op adem te laten komen”, zegt Jelle Engelbosch ongerust. “Ik ben voor stadsvernieuwing maar dan wel gefaseerd over verschillende legislaturen.”

“Het is onbegrijpelijk dat de meest dringende werken door het bestuur wel uitgesteld werden tot na 2019”, zegt Filip Moers, verwijzend naar de verzakkingen in de Schepen de Jonghstraat. “Men wil blijkbaar vooral overal dezelfde straatstenen in plaats van prioriteit te geven aan hoogdringendheid.”

Gratis parkeren 

Naast het uitstel van de werken hebben sp.a en N-VA ook de herziening van de omleidingswegen en het tijdelijk gratis maken van alle parkeerplaatsen geagendeerd.

Het is onbegrijpelijk dat men zaken niet op elkaar afstemt. Zo is bijvoorbeeld de Plankstraat nu gelijktijdig afgesloten omdat men een woning renoveert. Kon deze inname van het openbaar domein echt niet op een ander tijdstip toegestaan worden? Ook een herevaluatie van de signalisatie is nodig.

De oppositie wil ook dat het stadsbestuur tijdens de eindejaarsperiode en de aansluitende solden extra inspanningen levert om bezoekers naar Sint-Truiden te lokken.

“Bezoekers laten Sint-Truiden vandaag links liggen. Dat mogen we zeker niet laten gebeuren tijdens de belangrijkste commerciële maanden van het jaar”, zeggen Engelbosch en Moers. “Waar mogelijk moeten de toegankelijk verbeteren en we vragen om tot 31 januari alle publieke parkings gratis te maken. Naast de kleine besparing is gratis parkeren vooral een signaal naar de bezoekers dat we hun komst echt waarderen en nodig hebben voor onze horeca en handel.”

Opvallend is dat gemeenteraadsvoorzitter Jef Cleeren (CD&V) wel oren had naar de ongerustheid van de oppositie. Hij ging meteen akkoord met het hoogdringende karakter van de bijeenroeping waardoor de wettelijke termijn van 7 dagen niet hoeft gerespecteerd te worden en de gemeenteraad reeds op maandag 17 oktober om 21u in het stadswerkhuis samenkomt.

Een half uur voor aanvang is er een moment voor publieksvragen voorzien. Iedereen is welkom vanaf 20u30 in het stadswerkhuis om zijn bezorgdheden te uiten en in gesprek te gaan.

“We hopen alvast dat de meerderheid haar kat niet stuurt en de handelaars wil komen geruststellen”, besluiten Engelbosch en Moers.

Meer informatie:

Jelle Engelbosch – jelle.engelbosch@vlaamsparlement.be –  0475/91 26 09
Filip Moers – filip.moers@telenet.be – 0498/93 90 05

De leegstand geïllustreerd.

De leegstand geïllustreerd.

“De sp.a fractie is het getalm van CD&V en Open VLD  beu! Deze meerderheid slaagt of wilt er niet in slagen om  na meer dan 4 jaar na de goedkeuring van het reglement voor de heffing op leegstand en verkrotting ook maar één euro te innen” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

Even terug in de tijd.

Lees verder…

Bron: Google.com

Bron: Google.com

 

Men kan moeilijk zeggen dat de marktkramers en de foorkramers in de bovenste schuif liggen bij de Truiense CD&V – Open VLD meerderheid. Nadat de foorkramers vorig jaar hun plaats werd afgenomen op de Groenmarkt voor een evenemententent tijdens de carnavalperiode, is het nu de beurt aan de marktkramers.

De ijspiste wordt verplaatst naar de Grote Markt en een 25 tal marktkramers verliest hierdoor zijn/haar aantrekkelijke en vertrouwde standplaats centraal op de Grote Markt en dit gedurende enkele weken.

“ In deze barre economische tijd is het onbegrijpelijk dat mensen hun broodwinning ondergeschikt is aan vermaak en plezier” aldus sp.a fractieleider Filip Moers.

De getroffen marktkramers zijn bijzonder teleurgesteld met deze gang van zaken. Er wordt voorgesteld om met een zaterdag in de zomer (kinderfestival Joy – Joy wordt gehalveerd) te compenseren maar dit is de marktkramers met een kluitje in het riet sturen. Zeker de schepen van economie en middenstand en initiatierfnemer Pascal Vossius zou als geen ander moeten weten dat een zaterdag in de zomermaanden absoluut niet te vergelijken is met een zaterdag in de decembermaand. Deze zaterdagen in de feestmaand zijn topdagen, ook voor de marktkramers.

Waar is de voorbeeldfunctie en de solidariteit van het beleid in tijde van energieschaarste?

Terwijl heel wat steden en gemeenten niet alleen een oproep doen aan hun inwoners om spaarzaam om te springen met hun energieverbruik maar ook zelf al beslist hebben om het in de feestperiode wat minder te doen door hun kerstverlichting te schrappen of in te perken gaan steden als Oostende, Waregem, Kortrijk, Wommelgem ….. zelfs een logische stap verder. Zij schrappen de energieverslindende ijspistes omwille van de aangekondigde energieschaarste. Het CD&V – Open VLD beleid in Sint-Truiden vindt dat ze op dat vlak geen voorbeeldfunctie hebben en dit terwijl buurgemeenten dreigen zonder electriciteit te vallen.

“Als sp.a fractie doen wij nog een ultieme oproep aan het schepencollege om het gezond verstand te laten zegevieren door ook zelf het voorbeeld te geven en in deze economisch moeilijke tijden  evenementen ondergeschikt te maken aan mensen hun broodwinning” aldus Filip Moers

OCMW Sint-Truiden

OCMW Sint-Truiden

Begroting en meerjarenplanning  halen geen meerderheid.

 

“Voor de sp.a fractie was er geen denken aan om deze begroting goed te keuren. Grootste knelpunt waren de onvoldoende extra maatregelen om de armoede in het algemeen en de kinderarmoede in het bijzonder aan te pakken” licht sp.a fractieleider in het OCMW Danielle Degline het stemgedrag van de sp.a toe.

“Ook op de gemeenteraad heeft  sp.a raadslid Hilde Visser  tot tweemaal toe pogingen gedaan om extra maatregelen te nemen om dit immens probleem aan te pakken. Telkens werd dit door CD&V en Open VLD van tafel geveegd met argumenten dat ze er aan bezig zijn, dat er  een werkgroep gaat opgericht worden en dat het probleem via het OCMW wordt aangepakt. Tot onze grote verwondering was hiervan niets terug te vinden in de OCMW begroting”  laat sp.a fractieleider Filip Moers  weten.

Onlangs werden de cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat in Sint-Truiden 17,2 % van de gezinnen   op of onder de armoedegrens  leven . Sint-Truiden staat hiermee in Liimburg op de tweede plaats  na Genk waar 18,1 % van de gezinnen in die situatie verkeren. Dit probleem moet onmiddellijk worden aangepakt  en  het woord beparen is hier helemaal niet op zijn plaats.

Filip Moers  eindigt met een duidelijke boodschap: “Schrap die luxeprojecten  en investeer nu nog meer dan ooit  in een sociaal beleid waarin armoedebestrijding deaandacht krijgt die nu broodnodig is!

 

Filip Moers                                                                                                                       Danielle Degline

Sp.a fractieleider gemeenteraad                                                                                           sp.a fractieleider OCMW

 

Sp.a en Jef Cleeren op één lijn!

Tot op heden is het schepencollege bij machte om investeringen goed te keuren tot 8.000 euro. Voor bedragen hoger dient zij de goedkeuring te krijgen van de gemeenteraad.  Voor hoge bedragen moet ook de democratische controle navenant zijn, is het aloude principe.

Het schepencollege heeft op 2 augustus 2013 echter beslist om dit delegatiebesluit drastisch aan te passen.  De oorspronkelijke 8.000 euro hadden zij graag verhoogd tot 85.000 euro. Een verhoging factor tien.  Bedragen tot  85.000 euro zijn volgens onze bestuurders dus “kleine bedragen” waarvoor het niet de moeite is om de (vertegenwoordiging van) de Truidense bevolking te raadplegen.

Alleen, dit besluit dient de gemeenteraad zelf ook te passeren en hier wringt het schoentje.
Normaal had dit heikel punt al in augustus op de gemeenteraad behandeld moeten zijn maar door onenigheid in de meerderheid is dit nog niet gebeurd. Ook de gemeenteraad van september werd niet gehaald.

Naast een aantal andere kritische stemmen is het vooral de voorzitter van de gemeenteraad Jef Cleeren (CD&V) die deze beslissing binnen zijn eigende meerderheid niet ziet zitten.

“De houding van voorzitter Cleeren is vanzelfsprekend! Zijn eigen partij probeert het orgaan waar hij voorzitter van is, buiten spel te zetten.” , aldus sp.a fractielieder Filip Moers.

Hij zit met deze houding  alleszins op dezelfde lijn als de sp.a fractie. Met deze aanpassing worden niet alleen alle gemeenteraadsleden buiten spel gezet,  er wordt er ook weinig respect getoond voor het publiek en de pers die de gemeenteraden volgen. Maar het toont vooral dat burgemeester en schepenen liever beleid voeren achter de schermen en zelfs hun eigen raadsleden niet vertrouwen.  Goed bestuur?

De geplaatste omheining.

De geplaatste omheining.

Er komt maar geen einde aan de soap rond de bouw van de gecontesteerde nieuwe sporthal op de Veemarkt.

Gisteren werd de werfafsluiting  geplaatst zonder ook maar over de minste vergunning te beschikken.

Elke simpele burger zou dit eens moeten proberen!

Het  terrein van de Veemarkt is een openbaar terrein met een ontsluiting naar de Speelhoflaan en de Sint-Jansstraat. Zonder ook maar enige communicatie , ja zelfs zonder politieverordening werd  het boeltje daar afgesloten. Het was dan ook gisteren tijdens de rommelmarkt één grote chaos met daartussen enkele opgevorderde schepenen. Ook de politie werd opgeroepen want een ongeval bleef natuurlijk niet uit. Ook deze nacht gebeurde al een tweede ongeval.

Kan ook niet anders als je zo een afsluiting plaatst met gebrekkige en helemaal geen verlichtingsignalisatie. Ben benieuwd wie hier weer zal voor opdraaien en met welk smoesje de CD&V en Open VLD zich hier weer gaan proberen uit te praten” besluit sp.a fractieleider Filip Moers.

Wordt vervolgd!

 

Filip Moers

Sp.a  fractieleider

Sfeerbeeld van vorig jaar

Sfeerbeeld van vorig jaar (foto: Ivan Stas)

 

8ste  editie van de Veesdere s’Ooves:  de laatste stuiptrekking?

Na het kermisgebeuren stond de maand september de voorbije jaren steeds in het teken van de Veesdere s’ Ooves. Ook de Rommelmarkt op de Grote Markt was al goed ingeburgerd, zeker in combinatie met de autoluwe zondag in de binnenstad.
Nu wordt de Veesdere ’s Ooves herleid tot één dag met alleen nog enkele  drankstandjes en muziek in het stadspark en verdwijnt de rommelmarkt op de Grote Markt.  

Het plaatselijk verenigingsleven met hun drankstandjes en  de lokale muziekbandjes en      -artiesten op de Vesten mogen hun ‘schup’ afkuisen . Alleen het stadspark blijft over waar uitsluitend het Feestcomité en de Raad van Elf nog een drankstand mogen uitbaten.

De andere  muzikanten en verenigingen hebben een email gekregen dat het project in die vorm niet meer plaats vindt maar dat de stad oplossingen zoekt om hun inkomstenverlies goed te maken.

“Had de stad misschien niet beter eerst nagedacht over het inkomstenverlies alvorens er nu met de botte bijl doorheen te gaan?” “En denkt dit CD&V en Open VLD beleid nu echt dat alles alleen maar om het geld draait?  De muzikanten hadden dankzij dit initiatief ook  de gelegenheid om zich in de kijker te spelen voor het grotere publiek.” “De Veesdere s’Ooves was een evenement voor alle Truienaren.  De prijzen lagen laag, er was geen entrée en of aankoopverplichting.  IEDEREEN kon genieten er dus complexloos genieten.  Iets wat niet altijd of nu bijna  niet meer het geval is”,  aldus sp.a fractieleider Filip Moers

Nu zal de Veesdere s’Ooves een stille dood sterven ofwel in de één of andere vorm gecommercialiseerd worden.  In januari had ik al voorspeld dat deze nieuwe CD&V – Open VLD meerderheid dit evenement wou schrappen. Om geen gezichtsverlies te lijden,  laten ze het project nu toch plaatsvinden maar in erg afgeslankte vorm en wordt TruFest opgericht, een nog schimmige organisatie die boven Feestcomité en Raad van 11 moet gaan staan…

Als initiatiefnemer van 7 edities van de Veesdere s’Ooves doet het mij heel veel pijn dat dit  mooi, gezellig en laagdrempelig project voor IEDEREEN, op die manier wordt afgebroken.

Lees verder…

bron: google.be

bron: google.be

In tegenstelling tot wat sommige journalisten schrijven, heeft de sp.a fractie  op de gemeenteraad zich WEL akkoord verklaard met  de verhuis naar Sint-Pieter.

De sp.a wou zelfs nog een stap verder gaan maar botste op een njet van de CD&V en Open VLD meerderheid. “Het betreft hier een zware investering voor deze club en wij hebben dan ook een amendement voorgelegd waarbij de club de mogelijkheid zou krijgen om een ballon (opblaasbare sporthal) te plaatsen zoals dat ook het geval was op hun huidige locatie. Op die manier kan het ganse jaar gebruik gemaakt worden van de infrastructuur. Deze aanpassing zou echt geen probleem zijn omdat het RUP voor dat gebied nog niet in procedure is” liet sp.a fractieleider Filip Moers weten.

Het was onze bedoeling om nog een stap verder te gaan in het voordeel van de club. Als je dan de dag nadien in sommige media moet lezen dat wij tegen gestemd hebben, is dat een droevige zaak.

 

Sp.a kon zich niet vinden in de stadswaarborg ????

Ook hier had  onze fractie geen probleem mee, op voorwaarde dat de CD&V en Open VLD meerderheid de zekerheid zou geven dat ook andere clubs bij investeringen dezelfde  mogelijkheid zouden krijgen. “Het kan toch niet zijn dat de stad alleen voor één vereniging dit toe staat. Dat is een grove vorm van favoritisme en is voor ons als fractie onaanvaardbaar. De meerderheid wou deze garantie niet geven en om die reden heeft de sp.a fractie tegen deze stadswaarborg gestemd” verduidelijkt Filip Moers het stemgedrag van zijn fractie

Conclusie: de meerderheid is tegen

 1. de plaatsing van een opblaasbare sporthal ( ballon)
 2. een stadswaarborg voor alle verenigingen die het vragen

 

 

 

Sp.a en cultuurraad op één lijn: Open VLD en CD&V plooien

De nieuwe Versnellingslaan op de voormalige Punch-terreinen was maar een kort leven beschoren.

De feiten

Op de gemeenteraad van 29 april 2013 legde de CD&V en Open VLD meerderheid  het voorstel op tafel om de ontsluitingsweg van de voormalige Punch-terreinen de naam Versnellingslaan te geven.

De Sp.a fractie was als enige partij absoluut niet te vinden voor de benaming Versnellingslaan. 

“Waarom dan niet ineens Plankgasdreef, Optrekbaan of Rallyrijweg?”  schamperde Sp.a raadslid Stas toen al. De straten rondom heten ambachtslaan, bedrijvenstraat, nijverheidslaan en industrielaan.  Een elegante en efficiënte oplossing lag volgens hem voor de hand: ondernemingsweg.
Ondernemingsweg heeft een aanknopingspunt met de buurt en zegt wat het is: een straat voor nieuwe ondernemingen. Ondernemingsstraat dus. Niet zo volgens de meerderheid, versnellingslaan zou het worden…

Maar ondertussen is de geest uit de fles.
Op 10 mei 2013 laat ook de cultuurraad in een niet mis te verstane brief aan het schepencollege weten dat ze zich absoluut niet kunnen vinden in deze belachelijke straatnaam en ze geven hierbij dezelfde en logische argumenten aan die ook door de sp.a fractie op de gemeenteraad werden gegeven.

Lees Meer…