Posts Tagged ‘oppositie’

hqdefault

De voltallige oppositie is vorige maandag opgestapt na het 5de agendapunt van de gemeenteraad.

Het betrof de goedkeuring van de rekening  2015 van het autonoom gemeentebedrijf Agost. Dit agendapunt  moest eerder goedgekeurd worden op de Raad van Bestuur van Agost maar het tijdstip van deze vergadering werd 2 dagen eerder gewijzigd zonder terugkoppeling met  de leden van de oppositie. Allesbehalve respectvol maar bovendien onwettelijk.

Dit was de spreekwoordelijke druppel ! Deze cd&v – Open vld meerderheid toont geen greintje respect voor de oppositie: naast de kwestie of eenvoudigweg niet antwoorden op vragen op de gemeenteraad, afgesproken tijdstippen van vergaderingen eenzijdig wijzigen, regelmatig een loopje nemen met de regelgeving en het achterhouden van informatie. Een mooi voorbeeld van dit laatste is het mailverkeer onderaan dit bericht.

Nadat ik informatie had verspreid over de kostprijs van de heraanleg van de  Grote Markt kreeg ik een dreigbrief van de stad waarin o.a stond dat ik niet correcte informatie had verspreid. Onmiddellijk (13 mei) heb ik deze email verstuurd met de vraag een overzicht te krijgen van alle  kosten van deze werken. We zijn inmiddels 6 weken verder en ik heb nog steeds niets ontvangen.

Laat één zaak duidelijk zijn, al moet ik het via het Agentschap Binnenlands Bestuur afdwingen maar de info zal ik krijgen zodat ook de burger kan geïnformeerd  worden.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat

Extra gemeenteraad: niet het gemeentebedrijf maar de gemeenteraad moet beslissen

SINT-TRUIDEN – Oppositiepartijen N-VA en sp.a roepen op donderdag 2 juli de gemeenteraad samen. Aanleiding is de aanhoudende weigering om ook maar enige transparantie te geven in de werking van het autonoom gemeentebedrijf AGOST. Ook afgelopen gemeenteraad kwam er geen antwoord op de vele begrotingsvragen van de oppositiepartijen.

Filip Moers: “De stad wordt door drie personen bestuurd en dit vanuit het autonoom gemeentebedrijf, zonder democratische controle. Zonder enig politiek debat of budgettaire inspraak beslissen zij over tientallen miljoenen euro’s investeringen op ons grondgebied. We pikken dit niet langer.”

De sp.a – N-VA oppositie legt een wijziging van de beheersovereenkomst op tafel en wil de statuten aanpassen zodat er een brede vertegenwoordiging van alle fracties binnen het directiecomité gegarandeerd wordt.

Jelle Engelbosch: “Het directiecomité van AGOST gaat continu haar bevoegdheid te buiten en stelt de raad van bestuur voor voldongen feiten. Dit kan niet langer. Dit is puur misbruik van het vehikel van een autonoom gemeentebedrijf om geen enkele verantwoording te moeten afleggen. Deze miljoenendeals moeten naar het publiek forum worden gebracht. Ik begrijp trouwens niet dat de gemeenteraadsleden van de meerderheid zo mak zijn en dit accepteren.”

Ook de agendapunten die maandag op de gemeenteraad niet werden behandeld, zijn opnieuw geagendeerd.

 

Bron: Google.com

Bron: Google.com

 

De sp.a fractie heeft de problemen die zich momenteel stellen in de Vlierboomstraat al in de vorige legislatuur voorspeld. Het schrijven van 11 mei 2012 is daar het beste bewijs van (klik hier).

Op 30 maart 2012 hebben de sp.a schepenen zich onthouden bij de bouwaanvraag van de Kleine Landeigendom voor het oprichten van 11 appartementen.

Precies 3 jaar later staat de grondoverdracht naar het openbaar domein op de agenda van de gemeenteraad, één van de voorwaarden voor de Kleine Landeigendom (waarvan schepen Erik Carlier directeur is) om belangrijke subsidies te ontvangen. Om het dossier goedgekeurd te krijgen laten CD&V en Open VLD weten dat ze de intentie hebben om een gemeenschappelijke parking aan te leggen voor de bewoners. Door de bouw van dit te grootschalig project op deze locatie, zijn er voor de plaatselijke bewoners onvoldoende parkeerplaatsen en is er evenmin voldoende ruimte om te keren op de weg.

Sp.a fractieleider Filip Moers liet op de gemeenteraad weten dat er geen enkel concreet element in die zin in het dossier zit en dat het nog lang kan duren vooraleer er een oplossing zou zijn aangezien er een onteigeningsprocedure moet opgesteld worden. Om die redenen stelde hij voor om in afwachting van de realisatie van de gemeenschappelijke parkeerplaats onmiddellijk bewonersparkeren in te voeren expliciet voor de bewoners van de Vlierboomstraat die niet over een garage of privé-parkeerplaats beschikken.

CD&V en Open VLD gaf andermaal te kennen  dat constructieve voorstellen vanuit de oppositie geen enkele kans maken en stemden het voorstel weg. Jammer voor de bewoners van de Vlierboomstraat die met de beslissing van de overdracht van de gronden nog extra 3 parkeerplaatsen moeten inleveren voor de ontsluiting van de ondergrondse parking voor de toekomstige bewoners van het nieuwe bouwproject.

Niet onbelangrijk is dat die avond maar liefst 9 extra agendapunten vanuit de oppositie aan de agenda van de gemeenteraad werden toegevoegd maar dat alle 9 voorstellen door CD&V en Open VLD van tafel werden geveegd.

We hebben het afgelopen zondag schitterend gedaan. Met 7.027 stemmen zijn we de tweede grootste partij
in Sint-Truiden. Tevens bedankt voor alle personen die voor mijn persoonlijk schitterend resultaat gezorgd hebben (2.171).
De coalitie is gevormd, zonder ons. Dit betekent dat we de komende 6 jaren gaan voor een constructieve oppositie.

Nogmaals, iedereen hartelijk dank, aan ons en aan jullie heeft het zeker niet gelegen!

Vriendelijke Groeten,

Filip Moers, Lijstduwer gemeenteraadsverkiezingen SP.a 2012 Sint-Truiden