Posts Tagged ‘parkeren’

bron: google.be

bron: google.be

 

PERSMEDEDELING Sint-Truiden

N-VA-fractieleider Jelle Engelbosch
Sp.a-fractieleider Filip Moers


Extra gemeenteraad om handelscrisis in Sint-Truiden aan te pakken 

Oppositiepartijen N-VA en sp.a roepen bij hoogdringendheid de gemeenteraad samen


SINT-TRUIDEN – Aanleiding is de onophoudelijke stroom aan gelijktijdige werkzaamheden in het stadscentrum en de gevolgen voor de Truiense middenstand. Deze laatste hebben via brieven, petities en de sociale media vruchteloos proberen duidelijk maken dat het water hen aan de lippen staat. Verschillende handelszaken gaven er al de brui aan.

“Blijkbaar heeft het bestuur de noodkreet van de vele handelaars niet begrepen, want ze willen gewoon een reeks nieuwe werken opstarten nog voor de huidige zijn afgerond”, zeggen Jelle Engelbosch (N-VA) en Filip Moers (sp.a). Naast het uitstellen van nieuwe werken heeft de oppositie  ook een evaluatie van de omleidingswegen en tijdelijk gratis parkeren op de agenda gezet.

Uitstel werken

Concreet willen ze de volgende geplande werken voor langere tijd uitstellen:

 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Sint-Maartenplein;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Luikerstraat;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Heilig Hartplein;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Diesterstraat;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Zoutstraat;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Clement Cartuyvelsstraat;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Vissegatstraat;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Schurhovenplein;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Speelhoflaan;
 • Opbreken en tijdelijk afsluiten Hamelstraat.

“Als deze werken zoals gepland doorgaan in 2017 is er van een handelscentrum geen sprake meer. Er is nood aan een pauze om de handel en horeca even op adem te laten komen”, zegt Jelle Engelbosch ongerust. “Ik ben voor stadsvernieuwing maar dan wel gefaseerd over verschillende legislaturen.”

“Het is onbegrijpelijk dat de meest dringende werken door het bestuur wel uitgesteld werden tot na 2019”, zegt Filip Moers, verwijzend naar de verzakkingen in de Schepen de Jonghstraat. “Men wil blijkbaar vooral overal dezelfde straatstenen in plaats van prioriteit te geven aan hoogdringendheid.”

Gratis parkeren 

Naast het uitstel van de werken hebben sp.a en N-VA ook de herziening van de omleidingswegen en het tijdelijk gratis maken van alle parkeerplaatsen geagendeerd.

Het is onbegrijpelijk dat men zaken niet op elkaar afstemt. Zo is bijvoorbeeld de Plankstraat nu gelijktijdig afgesloten omdat men een woning renoveert. Kon deze inname van het openbaar domein echt niet op een ander tijdstip toegestaan worden? Ook een herevaluatie van de signalisatie is nodig.

De oppositie wil ook dat het stadsbestuur tijdens de eindejaarsperiode en de aansluitende solden extra inspanningen levert om bezoekers naar Sint-Truiden te lokken.

“Bezoekers laten Sint-Truiden vandaag links liggen. Dat mogen we zeker niet laten gebeuren tijdens de belangrijkste commerciële maanden van het jaar”, zeggen Engelbosch en Moers. “Waar mogelijk moeten de toegankelijk verbeteren en we vragen om tot 31 januari alle publieke parkings gratis te maken. Naast de kleine besparing is gratis parkeren vooral een signaal naar de bezoekers dat we hun komst echt waarderen en nodig hebben voor onze horeca en handel.”

Opvallend is dat gemeenteraadsvoorzitter Jef Cleeren (CD&V) wel oren had naar de ongerustheid van de oppositie. Hij ging meteen akkoord met het hoogdringende karakter van de bijeenroeping waardoor de wettelijke termijn van 7 dagen niet hoeft gerespecteerd te worden en de gemeenteraad reeds op maandag 17 oktober om 21u in het stadswerkhuis samenkomt.

Een half uur voor aanvang is er een moment voor publieksvragen voorzien. Iedereen is welkom vanaf 20u30 in het stadswerkhuis om zijn bezorgdheden te uiten en in gesprek te gaan.

“We hopen alvast dat de meerderheid haar kat niet stuurt en de handelaars wil komen geruststellen”, besluiten Engelbosch en Moers.

Meer informatie:

Jelle Engelbosch – jelle.engelbosch@vlaamsparlement.be –  0475/91 26 09
Filip Moers – filip.moers@telenet.be – 0498/93 90 05

Parkeerzone bewoners

Parkeerzone bewoners

“Omwille van de werken aan de Grote markt, zijn er voor lange tijd heel wat parkeerplaatsen verdwenen. De bewoners die zich voor 75 € per jaar (en 100 € voor een tweede voertuig) een bewonerskaart hebben aangeschaft  om in de regio van hun woonplaats te kunnen parkeren,  zien dat voordeel gedurende de werkzaamheden in het centrum zo goed als verdwijnen.

Het lijkt ons dan ook niet meer dan redelijk om voor deze gedupeerden een financiële compensatie te voorzien.”

aldus sp.a fractieleider Filip Moers

Eddy El Herboutti en Gert Stas – Sp.a willen leegloop binnenstad counteren

Sp.a raadsleden Boutti en Stas hielden een bevraging bij de handelaars in de binnenstad over hun voorstel “Voor de goede klant, een gratis parkeerticket in de hand.” Wie voor meer dan 25 euro koopt in de binnenstad mag, als het van Boutti en Stas afhangt, de volgende keer gratis parkeren. De handelaars waren unaniem erg enthousiast over het gewaagde voorstel. Nu maandag op de gemeenteraad.

 

Na de opvallende leegstand in de Stapelstraat, de Diesterstraat en het  Cincindriacentrum (zo een 80 procent leegstand) is het nu ook nu duidelijk dat zelfs de Luikerstraat leegstand niet kan ontlopen.  Ook hier raken winkels niet verhuurd, blijven panden leegstaan.  

“De handelaars waren razend enthousiast”

El Her Boutti

Daarnaast blijft de concurrentie in de rand rond Sint-Truiden steeds meer uitbreiden.  Met  de verdere invulling van het Stayen winkelcentrum (de “kleine markt”!), de geplande opening van een nieuwe supermarkt aan de Vliegveldlaan en het huidige ruime aanbod aan de rand van de stad is het voor de kleinhandel in de binnenstad vechten om het hoofd boven water te houden. Op dit moment benadrukt  die concurrentie zelfs het risico op parkeerboetes in de binnenstad om langs die weg de klant te winnen. 

Daarbij gaat het imago van de binnenstad ook door het harde parkeerbeleid achteruit.  Zoals aangetoond in de argumentatie van het stadsbestuur om over te gaan tot het openen van een parkeerwinkel, doen de vele klachten inzake de vele boetes het imago van de binnenstad geen goed.  De relatief hoge parkeerkosten zorgen al voor een concurrentienadeel,  de commotie rond de boetes verergert dit alleen maar.  

Als het menens is om de binnenstad levend te houden en de negatieve spiraal leegstand-ongezellig centrum- meer leegstand te doorbreken,   is hoog tijd om extra maatregelen te nemen.  Boutti en Stas stellen voor: “Wanneer een klant voor minstens  € 25 heeft uitgegeven in de Truidense binnenstad kan hij in de parkeerwinkel,  bij presentatie van zijn rekeningen, een gratis parkeerticket voor 4 uur ontvangen.   Als voorwaarde dienen de rekeningen gedateerd te zijn op dezelfde dag. “

“De leegstand is Sint-Truiden onwaardig.”

Stas

 In de voorbije week hielden we een onderzoek naar de mening van de handelaars van de binnenstad over dit voorstel.  Een ruime steekproef van een 20-tal handelaars uit alle sectoren werd bevraagd.   Alle handelaars ondersteunden eensgezind en volmondig voor het voorstel en beaamden dat het parkeerbeleid hen een concurrentieel nadeel bezorgde.  Deze unanimiteit stemt des te meer tot nadenken aangezien men ook kon verwachten dat minstens een aantal zaken prioriteit zouden geven aan korte en snelle parkeerwissels in plaats van gratis parkeertijd.  Niet dus, een indicatie dat het stadscentrum structureel te weinig klanten over de vloer krijgt.

De uitbaters van onderstaande zaken verklaarden volkomen eens te zijn met het voorstel:

 

 • ’T Hert
 • Balthazar
 • Cardelly
 • Cohibar
 • De Klok
 • Hemingways
 • Juwelier Willems
 • Le Greco
 • Marktcafé
 • Max Elen
 • Nieuwscafé
 • OBI
 • Ons Huis
 • Raffaelo
 • Roosen
 • Royal    
 • S &  P outlet
 • Slotenmaker Simon
 • Station
 • Venise
 • Verdi

 

 

 • Tom van de ROYAL: Heb zelf veel boetes gekregen!
 •  Mhr. Vanhoegaarden,  EL greco: Super initiatief jongen ,wie gaat dit voorstel afkeuren?
 • Els Roosen, Roosen: Amaai dat zou goed zijn…
 • Rik gelade, nieuwscafé: ja, das heeeeeeel goed!!!!
 • Schoenenwinkel Raffaello: …eindelijk iemand die er iets aan probeert te doen…
 • Sloetenmakker Simon  ..dat hadden ze al veel eerder moeten doen…tuurlijk wil ik dat het in orde komt!!!!
 • Baltazar : prachtig jongen ..doen ..ma is mss 3 uur ni beter?
 • Juwelier willems: ..amaai shiek voorstel ..