Posts Tagged ‘parking’

bron: Google.com

bron: Google.com

 

“Wij hebben in het weekend via de pers kennis genomen van de investeringsplannen van  de CD&V-Open VLD-meerderheid voor de komende jaren”, zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Onze eerste reactie: wij krijgen gelijk over de totaal onrealistische plannen voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt.

Lees verder…

’Het onderzoek dat moet uitwijzen of een parking onder de Grote Markt kan of niet, is al even klaar, maar de meerderheid zwijgt daarover’, zeggen SP.A-oppositieleden Filip Moers en Ludwig Vandenhove. Uit die studie blijkt dat de parking hooguit één verdieping kan hebben, omdat je anders onder het grondwaterpeil zit. ‘En we weten van het Sluisbergproject wat voor problemen dat kan opleveren.’

Sint-Truiden’Dat onderzoek is al sinds december af, maar toch communiceert de meerderheid er niet over’, zeggen Moers en Vandenhove. ‘Dat vinden wij vreemd. Die studie zegt trouwens hetzelfde als de studies van 1993 en die van 1996: dat je meteen aan het grondwaterpeil zit. Eén verdieping ligt nog boven het grondwater, maar ook dan kan er gezien de kleilaag in de ondergrond mogelijklokaal hangwater zijn. Vanaf twee verdiepingen moet het grondwater al met 2,29 meter worden verlaagd om de bouwput te kunnen uitgraven, lezen we in de studie. We weten van het Sluisbergproject wat voor problemen dat heeft opgeleverd.’

Terrassen

Voor de bouw van de Sluisberg – een complex van appartementen en een ondergrondse parking – werd namelijk water weggepompt, waardoor plots bleek dat de waterhuishouding verstoord was en veel huizen zelfs straten verderop scheuren vertoonden. ‘We hebben toen als stadsbestuur zelfs een vergunning gegeven voor een extra verdieping, want die was nodig voor de stabiliteit van het gebouw’, vertelt Vandenhove, die toen burgemeester was. ‘Maar ook bij één verdieping vrezen we al dat er allerlei problemen opduiken.’

’Bovendien zijn ze nu bezig om met de café-bazen te onderhandelen over nieuwe terrassen, waar ze in september al aan willen beginnen. Ook daarvoor zouden ze de stoepen moeten opbreken en opnieuw aanleggen. Dat begrijpen we niet. Als je straks een ondergrondse parking aanlegt, dan ben je twee keer aan het breken. Die stoepen liggen er trouwens pas sinds 1996, en zijn dus nog zeer degelijk.’

Verschillende locaties

’We wachten tot de resultaten van het parkeeronderzoek eind maart klaar zijn. Dan kunnen we die samen met het grondwateronderzoek communiceren’, reageert schepen Bert Stippelmans (CD&V). ‘Datzelfde onderzoek brengt ook in kaart waar we wat nodig hebben. We onderzoeken allerlei locaties voor het aanleggen van een ondergrondse parking: niet alleen onder de Grote Markt, maar ook onder de oude parking van het Sint-Anna ziekenhuis op Steynaertberg, het Europaplein, het Minderbroederplein en de parking van het cultureel centrum.’

Het grondwater is geen probleem, meent het stadsbestuur. ‘Aan alles hangt een prijskaartje. Wij hebben een groot voordeel: wij kunnen leren uit de fouten die in de Sluisberg gemaakt zijn. Wat de vernieuwing van de stoepen op de Grote Markt betreft: die zijn nu te gevaarlijk, daarom willen we die opnieuw aanleggen’, zegt schepen Stippelmans.

De voorzitter van de kerkfabriek heeft intussen ook al gezegd dat hij bekommerd is over graafwerken onder de Grote Markt. Hij vreest dat de Onze-Lieve-Vrouw-kerk schade zou oplopen. ‘Ach, in Mechelen heeft men een garage gebouwd onder de kathedraal en die is ook nog niet ingestort.’

Pagina 1. Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Pagina 1.
Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Pagina 2. Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Pagina 2.
Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Boringen op de Grote Markt.

Boringen op de Grote Markt.

Ondergrondse parking Grote Markt?

“Waar is de visie van de CD&V-open VLD-meerderheid? Bovendien zijn deze plannen compleet irrealistisch.”, aldus sp.a –Sint-Truiden.

In de CD&V-nieuwjaarfolder 2014 stonden de plannen om onder de Grote Markt een parking aan te leggen.

Vele Truienaren, ook wij, dachten dat het om een vroege 1 aprilgrap ging. Niets is minder waar!

Op dit moment zijn er  proefboringen bezig op de Grote Markt.

Zonde van het geld en de tijd vindt  sp.a.

 

Een aantal studies uit het verleden (vóór 1995 en voor sp.a deel uitmaakte van de meerderheid) hebben aangetoond dat dit compleet niet haalbaar en irrealistisch is.

Naar aanleiding van de heraanleg en de  bouw van de ondergrondse parking aan de Sluisberg werden de mogelijkheden voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt nogmaals onderzocht door de toenmalige meerderheid (met sp.a).

Vinden CD&V en Open VLD deze documentatie niet meer terug of willen ze die niet terugvinden? Gaat deze meerderheid het risico nemen om de Onze-Lieve-Vrouwkerk, het stadhuis en andere waardevolle historische gebouwen op het spel te zetten en het statuut van onze stad als 6de  Monumentenstad van Vlaanderen op de helling zetten?

Een paar jaar geleden, tijdens de restauratie aan het stadhuis, mocht er zelfs geen vuurwerk afgeschoten worden omwille van instortingsgevaar van de Belforttoren… .

 

Los hiervan maakt sp.a Sint-Truiden zich nog tal van andere bedenkingen:

-De recente mobiliteitsstudie met plannen om een parkeerroute ronde het centrum aan te leggen heeft heel wat geld gekost.

Dit druist compleet in tegen deze visie.

 

-Als de CD&V-Open VLD-meerderheid spreekt over een lange termijnvisie moeten ze een prognose maken over het aantal parkeerplaatsen dat nodig is, geen proefboringen doen.

Dat zit precies in die mobiliteitsstudie.

 

-Is er een financieel  plan?

Is er een privé-partner of gaat de stad Sint-Truiden dit project volledig zelf realiseren en/of financieren?

 

-Hoe zit het met de plannen voor de ondergrondse parking onder het Europaplein?

Voor sp.a zijn deze even onrealistisch en zorgen deze ervoor dat de heraanleg en renovatie van de Naamse vest inmiddels nog altijd niet gerealiseerd is.

-Geen enkele politieke partij had een parking onder de Grote Markt in hun verkiezingsprogramma staan. De kiezer heeft hier dan ook geen rekening kunnen mee houden.

-Los van de gevaren, zullen de werken een economische catastrofe betekenen voor de handelaars op en rond de Grote Markt.

Zijn deze proefboringen in die zin geen doekje voor het bloeden omwille van de uitbouw van Stayen als commerciële site met alle gevolgen van dien voor het stadscentrum?

 

-Heeft deze meerderheid nu nog geen lessen getrokken uit het Sluisbergverhaal, de talrijke verzakkingen (onder andere de Diestersteenweg) en de bouw van het nieuwe rustoord aan de Diestersteenweg (problemen Speelhof)?

– Heel wat inwoners en eigenaars in het centrum zijn nu al ongerust over eventuele gevolgen voor hun huizen en eigendommen.

Omwille van de gebrekkige communicatie rond deze proefboringen, dreigen nu al schadeclaims.

 

Voor heel wat projecten op maat van de inwoners is er geen geld, maar voor deze nutteloze studie dan weer wel.

“Investeer in de mensen, niet in een zoveelste prestigeproject!”, besluit sp.a –Sint-Truiden.