Posts Tagged ‘randgemeenten’

Electronisch stemmen

 

Op zondag 14 oktober 2018 wordt in Sint-Truiden voor het eerst elektronisch gestemd. Het is dan ook heel belangrijk dat onze inwoners hierover goed worden geïnformeerd en dat alle inwoners op voorhand op een praktische wijze kennis kunnen maken hoe ze hun stem elektronisch zullen moeten uitbrengen.

Als we de collegenota van vrijdag 27 april 2018 doornemen, zouden we kunnen constateren dat er alleen in het centrum elektronisch wordt gestemd.  Zo wordt er een demostand met testcomputer voorzien in het stadskantoor en bibliotheek. Daarnaast zal er gewerkt worden met een mobiele demostand tijdens drie zaterdagen op de zaterdagmarkt en op de fruit -en cultuurmarkt en tijdens het vrijwilligersfeest.

Allemaal activiteiten die plaats vinden in het centrum.

Voor ons is dat een goede keuze voor de inwoners van het centrum, maar er wordt niets voorzien om met deze demostand ook naar de inwoners uit de diverse deelgemeenten en wijken te bereiken. Bovendien zijn er geen specifieke acties voorzien naar bepaalde bevolkingscategorieën toe, zoals bejaarden en/of personen, die niet of minder goed met een computer om kunnen.

Er wordt enkel een schrijven gericht naar de diverse seniorenverenigingen.

Op hun vraag wordt er dan een informatiemoment georganiseerd.

Wij vrezen dat op die manier  heel wat inwoners en vooral senioren uit de randgemeenten en wijken onvoldoende of niet dezelfde kansen krijgen als inwoners uit het centrum, waardoor ze op zondag 14 oktober 2018 wel eens voor verrassingen kunnen komen te staan.

 

De sp.a fractie vraagt daarom deze beslissing te herzien en elke Truienaar op dezelfde manier te behandelen.

Dit kan alleen door ook een demostand in ALLE  randgemeenten  te voorzien. Of waarom bijvoorbeeld niet gedurende een bepaald periode een bus inschakelen, die de deelgemeenten en wijken aandoet.

Pleintje, Overbroek, Gelinden

Pleintje, Overbroek, Gelinden

“De stoepen in de randgemeenten liggen er op sommige plaatsen afschuwelijk bij. Sinds 1 januari 2015 mogen de steden en gemeenten geen pesticiden meer gebruiken maar moet de onkruidgroei op een alternatieve manier aangepakt worden. Dit kan manueel met schoffelen gebeuren of met branders, heet-water methode enz…” aldus sp.a raadslid Eddy El Herbouti.

Stoep, Gelinden

Stoep, Gelinden

Blijkbaar heeft de stad Sint-Truiden gekozen om alles op zijn beloop te laten. Dit blijkt althans uit bijgevoegde foto’s die genomen werden in diverse deelgemeenten zoals Gelinden, Kerkom, Gorsem, enz…

Stoep, Kerkom

Stoep, Kerkom

 

“De voetpaden zijn op talrijke plaatsen niet meer begaanbaar waardoor de veiligheid van de zwakke weggebruiker in het gedrang komt. Dit probleem werd maandag op de gemeenteraad aangekaart. Het betreft meestal stoepen waar geen woningen staan en waar de bewoners dus niet kunnen instaan voor het onderhoud. We hopen dat de stad haar verantwoordelijkheid opneemt en hier dringend werk van maakt” aldus raadslid Eddy El Herbouti en fractieleider Filip Moers.

Stoep, Gorsem

Stoep, Gorsem

Terwijl in de randgemeenten alles op zijn beloop wordt gelaten, wordt voor het centrum uit een ander vaatje getapt. Voor onnodige en zinloze investeringen op de Grote Markt wordt nog dit jaar en in 2016 voor maar liefst 3.828.200 euro of meer dan 153.000.000 oude bfr geïnvesteerd. Hierbij het overzicht:

 

a

Komt hier nog bij dat de 20 jaar oude platanen rond de Grote Markt verdwijnen en dit op een ogenblik dat iedereen de mond vol heeft van klimaat neutraal, het terugdringen van de CO2 uitstoot enz… Bovendien is bij de heraanleg van de Grote Markt in 1995 (dus amper 20 jaar geleden!!!) bewust gekozen voor platanen. Deze bomen zijn bijzonder geschikt als pleinboom omdat ze weinig gevoelig zijn voor bodemverdichting. Ondertussen zijn deze bomen uitgegroeid tot beeldbepalende elementen op deze ruimte.

In de bouwaanvraag wordt de kapping verantwoord gezien de wekelijkse activiteiten op de Grote Markt. Dit is echt een drogreden want in de voorbije 20 jaren hebben deze bomen nog nooit problemen gegeven, noch met de wekelijkse zaterdagmarkt, noch met de kermis. Wij stellen ons trouwens de vraag waar de voorbeeldfunctie is van dit CD&V en Open VLD- beleid? Zeer kritisch omgaan (terecht) met particuliere aanvragen voor het kappen van bomen en dan zelf het enige groen op onze Grote Markt vervangen door kitscherige bloembakken!!!

Herstellingswerken in de randgemeenten zijn geen aandachtspunt

gg

 

 

 

 

 

Groot-Gelmenlaan, Groot-Gelmen

Voor kleine herstellingen in de deelgemeenten is er amper aandacht. Zo is 2 maanden geleden omwille van de hitte op de Groot-Gelmenlaan op 2 plaatsen het wegdek omhoog gekomen. Niet alleen ontsieren de nadars al de ganse zomer het straatbeeld, ze zorgen ook voor hinder aan de buurtbewoners bij het in- en uitrijden van hun eigendom.

gplein

 

 

 

 

 

Gemeenteplein, Velm

Ook in Velm leveren de scheef gereden paaltjes aan het gemeenteplein al lange tijd geen fraai beeld. De plaatselijke bewoners vragen zich terecht af of deze paaltjes niet meer te verkrijgen zijn. Waarom worden ze dan niet allemaal vervangen door iets steviger materiaal?

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider