Posts Tagged ‘sp.a’

Beste vrienden,

graag nodig ik jullie uit op 3 juli 2016 op onze jaarlijkse eetdag in de gemeentelijke feestzaal te Aalst.

Onderaan dit bericht vind je het inschrijvingsformulier terug.

Downloaden (PDF, 271KB)

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

bron: Google.com

bron: Google.com

 

“Wij hebben in het weekend via de pers kennis genomen van de investeringsplannen van  de CD&V-Open VLD-meerderheid voor de komende jaren”, zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Onze eerste reactie: wij krijgen gelijk over de totaal onrealistische plannen voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt.

Lees verder…

Pagina 1. Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Pagina 1.
Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Pagina 2. Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Pagina 2.
Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Bron: Destandaard.be

Bron: Destandaard.be

Als sp.a fractie hebben wij in de zomer 2013 reeds ons ongenoegen en ongerustheid geuit over de ontwikkeling van de bijkomende handelsactiviteiten op Stayen. Het CD&V en Open VLD schepencollege had immers een negatief advies van het NSECD (Nationaal Sociaal- economische Comité voor de Distributie) naast zich neergelegd en de socio-economische vergunning afgeleverd.

Deze beslissing was gebaseerd op het feit dat  Hilde Crevits, (CD&V) minister van Mobiliteit beloofd had om begin 2014 aanpassingswerken te doen aan de rotonde aan Stayen. In de pers eind juli,  liet  burgemeester Veerle Heeren  (CD&V)weten dat de bereikbaarheid van de nieuwe commerciële site zonder ellenlange files en in de grootst mogelijke veiligheid essentieel is. “De eerste plannen voor een verbetering van de fietsinfrastructuur voor de Tiensesteenweg tussen de rotonde en de brug zijn intussen al opgemaakt. In 2014 wordt de rotonde van Stayen fiets- en voetgangersvriendelijk. Minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) voorziet daarvoor een bedrag van 100.000 euro. Voor de herinrichting van de rotonde zelf wordt 250.000 euro uitgetrokken” aldus burgemeester Veerle Heeren (CD&V) in de media  op 23 juli 2013.

Frank Deltour, voorzitter van Unizo  Sint-Truiden gaf toen ook toe dat Unizo in het kader van de aanvraag voor de socio-economische vergunning een ongunstig advies had gegeven voor deze handelsuitbreiding op Stayen maar UNIZO zou geen beroep aantekenen tegen het negeren van het ongunstig advies omdat  samen met het stadsbestuur er bij de bevoegde minister afgedwongen werd dat de rotonde aan Stayen versneld zou aangepakt worden.

Omwille van het uitblijven van  de opgelegde infrastructuurwerken aan de nv Stayen, zijn er voorlopige maatregelen getroffen om de onveiligheid aan de ontsluiting van de ondergrondse parking  te beperken. Hierdoor is het fietspad aan de rechterzijde tussen de Montenakenweg en de rotonde Stayen momenteel in onbruik gesteld.

Als sp.a fractie blijven wij bij ons standpunt dat, los van deze beloofde aanpassingswerken, een dergelijk bijkomend handelscomplex buiten het centrum nefast zal zijn voor de handel in de kernstad.

Waar zijn nu de beloftes?

Eind vorige week  hebben wij via de media kennis genomen van het investeringsprogramma 2014 van het Agentschap Wegen en Verkeer waarbij 36,4 miljoen euro investeringen gaan gebeuren op de gewestwegen in Limburg. Tot onze grote verwondering is er geen sprake van aanpassingen aan de rotonde aan Stayen. Wij stellen ons dan ook de vraag of deze socio-economische vergunning werd afgeleverd op basis van loze beloftes aangezien deze investeringen niet vorzien zijn in 2014 en in het beste geval in de meerjarenplanning zijn opgenomen ” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider 03/02/2014

slecht rapport

 

Burgemeester Veerle Heeren haalt een onvoldoende

Het Nieuwsblad heeft het onderzoeksbureau iVox de opdracht gegeven om het beleid na 1 jaar in alle gemeenten door te lichten. In totaal werden niet minder dan 116.000 respondenten bevraagd. Op basis van deze resultaten eindigt de CD&V – Open VLD meerderheid in Sint-Truiden  bij de zwaksten  van de klas.

 

Zo vindt 41 % dat het huidig gemeentebestuur slechter is dan het vorige terwijl amper 17 % van oordeel is dat het huidige bestuur beter presteert dan het vorige.

Eén op de vier laat weten dat, moest het nu opnieuw verkiezingen zijn, niet meer voor dezelfde partij te stemmen. De respondenten hebben ook aan hun nieuw beleid punten gegeven van 0 tot 10.

Van alle Limburgse gemeenten staat Sint-Truiden op een beschamende laatste plaats met een score van slechts 5,34 punten. Meeuwen-Gruitrode scoort het best met 7,54.

Op de vraag in welke gemeente de inwoners het meest tevreden zijn over hun burgemeester behaalt onze burgemeester Veerle Heeren het op één na slechtste resultaat in gans Limburg met amper 4,84/10. Ook hier scoort de burgemeester uit Meeuwen-Gruitrode het best met 7,76/10.

 

Bij de publicatie van deze resultaten werd een reactie gevraagd aan alle fracties. Als u klikt op deze link kunt u de integrale reactie lezen  die ik als sp.a fractieleider heb gegeven.

De volledige resultaten van het onderzoek zullen hier beschikbaar zijn van zodra deze online gepubliceerd worden.

 

Veel leesgenot!

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

Klik op de afbeelding voor groter formaat.

Klik op de afbeelding voor groter formaat.

Sp.a en Jef Cleeren op één lijn!

Tot op heden is het schepencollege bij machte om investeringen goed te keuren tot 8.000 euro. Voor bedragen hoger dient zij de goedkeuring te krijgen van de gemeenteraad.  Voor hoge bedragen moet ook de democratische controle navenant zijn, is het aloude principe.

Het schepencollege heeft op 2 augustus 2013 echter beslist om dit delegatiebesluit drastisch aan te passen.  De oorspronkelijke 8.000 euro hadden zij graag verhoogd tot 85.000 euro. Een verhoging factor tien.  Bedragen tot  85.000 euro zijn volgens onze bestuurders dus “kleine bedragen” waarvoor het niet de moeite is om de (vertegenwoordiging van) de Truidense bevolking te raadplegen.

Alleen, dit besluit dient de gemeenteraad zelf ook te passeren en hier wringt het schoentje.
Normaal had dit heikel punt al in augustus op de gemeenteraad behandeld moeten zijn maar door onenigheid in de meerderheid is dit nog niet gebeurd. Ook de gemeenteraad van september werd niet gehaald.

Naast een aantal andere kritische stemmen is het vooral de voorzitter van de gemeenteraad Jef Cleeren (CD&V) die deze beslissing binnen zijn eigende meerderheid niet ziet zitten.

“De houding van voorzitter Cleeren is vanzelfsprekend! Zijn eigen partij probeert het orgaan waar hij voorzitter van is, buiten spel te zetten.” , aldus sp.a fractielieder Filip Moers.

Hij zit met deze houding  alleszins op dezelfde lijn als de sp.a fractie. Met deze aanpassing worden niet alleen alle gemeenteraadsleden buiten spel gezet,  er wordt er ook weinig respect getoond voor het publiek en de pers die de gemeenteraden volgen. Maar het toont vooral dat burgemeester en schepenen liever beleid voeren achter de schermen en zelfs hun eigen raadsleden niet vertrouwen.  Goed bestuur?

bron: google.be

bron: google.be

In tegenstelling tot wat sommige journalisten schrijven, heeft de sp.a fractie  op de gemeenteraad zich WEL akkoord verklaard met  de verhuis naar Sint-Pieter.

De sp.a wou zelfs nog een stap verder gaan maar botste op een njet van de CD&V en Open VLD meerderheid. “Het betreft hier een zware investering voor deze club en wij hebben dan ook een amendement voorgelegd waarbij de club de mogelijkheid zou krijgen om een ballon (opblaasbare sporthal) te plaatsen zoals dat ook het geval was op hun huidige locatie. Op die manier kan het ganse jaar gebruik gemaakt worden van de infrastructuur. Deze aanpassing zou echt geen probleem zijn omdat het RUP voor dat gebied nog niet in procedure is” liet sp.a fractieleider Filip Moers weten.

Het was onze bedoeling om nog een stap verder te gaan in het voordeel van de club. Als je dan de dag nadien in sommige media moet lezen dat wij tegen gestemd hebben, is dat een droevige zaak.

 

Sp.a kon zich niet vinden in de stadswaarborg ????

Ook hier had  onze fractie geen probleem mee, op voorwaarde dat de CD&V en Open VLD meerderheid de zekerheid zou geven dat ook andere clubs bij investeringen dezelfde  mogelijkheid zouden krijgen. “Het kan toch niet zijn dat de stad alleen voor één vereniging dit toe staat. Dat is een grove vorm van favoritisme en is voor ons als fractie onaanvaardbaar. De meerderheid wou deze garantie niet geven en om die reden heeft de sp.a fractie tegen deze stadswaarborg gestemd” verduidelijkt Filip Moers het stemgedrag van zijn fractie

Conclusie: de meerderheid is tegen

  1. de plaatsing van een opblaasbare sporthal ( ballon)
  2. een stadswaarborg voor alle verenigingen die het vragen