Posts Tagged ‘spikboomkapel’

foto gerestaureerde Spikboomkapel

De Spikboomkapel

Als het positief is, zeg ik het ook! De Spikboomkapel werd prachtig gerestaureerd en ik wil hierbij zeker ook een pluim geven aan de stadsdiensten die verantwoordelijk waren voor de opmaak van het restauratiedossier en de opvolging van de werken. Het gebeurt niet vaak meer dat er nog beroep gedaan wordt op de eigen stadsdiensten. Jammer maar alvast een mooi bewijs dat we de deskundigheid nog altijd in huis hebben en niet altijd beroep hoeven te doen op de privé.

Ik was heel graag op de officiële inhuldiging geweest maar de gemeenteraadsleden waren helaas niet uitgenodigd.

Met deze restauratie zal ook de slag bij Brustem in 28 oktober 1467 in de buurt van de Spikboomkapel levendig gehouden worden.