Posts Tagged ‘stad’

Downloaden (PDF, 299KB)

Downloaden (PDF, 211KB)

bron: pixabay.com

bron: pixabay.com

Op de gemeenteraad van september besliste cd&v en open vld om de alle uitstaande leningen in 1 pot te gooien en deze terug uit te smeren over opnieuw 20 jaar. 

De stad moest dit doen omdat ze momenteel zoveel heeft bijgeleend dat het gevaar bestond dat de begroting hierdoor niet meer rechtsgeldig zou zijn.  Deze handelswijze maakt echter dat er in de toekomst nauwelijks nog geld zal over zijn om aan de échte noden van de Truienaar tegemoet te komen. Een enorme schuldenberg wordt afgeschoven naar de volgende generaties.

Filip Moers en Gert Stas

Voor wie zich afvraagt waar deze beleidsploeg het geld blijft halen, werd op de gemeenteraad van maandag 26 september een tipje van de sluier gelicht. Alle leningen , ook deze waar nog slechts één jaar moet op afbetaald worden, worden als één lening uitgesmeerd over een nieuwe  periode van 20 jaar (of over meer dan 3 legislaturen).

Het is niet slecht bij lagere interesten opnieuw te gaan onderhandelen over je lening, maar dan moet het wel met de juiste bedoelingen doen.  Sp.a-raadslid Gert Stas stelde het op de gemeenteraad zo: “een gezin met een hypotheeklening gaat dezer dagen onderhandelen om interessantere voorwaarden te bekomen. Hierdoor ben je óf vroeger van je lening af en kan je weer in iets anders investeren, óf je betaalt minder per maand en dan heb je meer ademruimte op het moment.
Sint-Truiden doet geen van de 2, zij gebruikt de herfinanciering net om làngere afbetalingstermijnen te bekomen.  Waarom?”

Dergelijke keuzes maken alleen diegenen met het water aan de lippen, zij die veel te veel hebben uitgegeven, boven hun stand leefden en hun afbetalingen niet meer rond kregen. Voor hen is het een godsgeschenk dat de rente daalt, want zij hadden hun hand overspeeld.  Nu kunnen ze nog nét overleven, de problemen worden immers doorgeschoven naar later…

Zo ook Sint-Truiden, dat meer leende dat het aan kon. Het vervolg is dat  nu de volgende generatie opgezadeld wordt met een enorme schuldenberg.

Eind 2013 liet CD&V en Open VLD  nog weten dat de toenmalige schuld van 60 miljoen euro eind 2014 zou dalen naar 52 miljoen euro en dat de schuld tegen 2018 zou gehalveerd zijn. Uit de cijfers van de laatste begrotingsbespreking in december 2015 kwam de ontnuchtering. De schuld op het eind van deze legislatuur werd door de financiële dienst al geraamd op 119,5 miljoen euro.  Deze meerderheid slaagt erin de historische schuld op 1 legislatuur te verdubbelen en schuift de rekening door naar de volgende generaties… 
Is het van “Après nous, le déluge”?

Google.com

Google.com

“De stad Sint-Truiden moet dringend zelf opnieuw de parkeercontroles in handen nemen”, zegt sp.a –fractieleider Filip Moers.

“De laatste tijd krijgen we meer en meer klachten vanuit de bevolking over al te overijverige parkeerwachters van de privé-firma Vinca Park”.

“Dat komt ervan, als sp.a hebben wij hier altijd voor gewaarschuwd.”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“In mijn periode als burgemeester heb ik er altijd op gestaan dat deze controles gebeurden door personeel dat in dienst was bij de stad zelf en/of bij de lokale politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.”

“Als sp.a vragen wij dat het huidig stadsbestuur het contract met Vinci Park zo snel mogelijk beëindigt voor het onderdeel controles en dit opnieuw zelf in de hand neemt.

Voor ons als sp.a maken we hier bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 alleszins een programmapunt en zelfs een breekpunt van bij eventuele onderhandelingen”, aldus Filip Moers.

 

“Parkeer- en verkeersbeleid zijn een zaak van de stad.

Privé -firma’s hebben de bedoeling zoveel mogelijk geld te verdienen en winst te maken en hebben er enkel belang bij zoveel mogelijk retributiebonnen uit te schrijven.

Dit blijkt nu nog maar eens overduidelijk naar aanleiding van  de huidige situatie in Sint-Truiden”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Handhaving moet er zijn, maar dat staat niet gelijk met zoveel mogelijk retributies uitschrijven.

Toen wij als stad en lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zelf de zaak in handen hadden, konden wij rekening houden met specifieke situaties (bijvoorbeeld evenementen, zaterdagmarkt, werken, kermissen, etc.).

Een privé -firma doet dat niet.”

“Met zo een privé -firma kan de politiek gemakkelijker zijn verantwoordelijkheid afschuiven, want ‘het is de firma geweest’. Ook daarom vinden wij dat het moet gebeuren door personen, die betaald worden met geld van de stad, zodat de democratische controle van gemeente- en politieraad er echt impact op heeft”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

 

Waar wachten CD&V en Open VLD op?

Zou het?

Zou het?

Heeft de stad de Lotto gewonnen?

  1. 1.     Besparen op projecten voor verenigingen en tegelijkertijd dure luxe projecten laten organiseren door de privé.

Terwijl in andere gemeenten en steden serieus wordt bespaard, in de eerste plaats op evenementen, gebeurt in Sint-Truiden juist het omgekeerde.

Enkele weken geleden  werd beslist om 1.000.000 euro te besteden aan een tijdelijk project ‘Sint-Truiden Verlichte stad’ (wordt voor de helft gesubsidieerd)

en

nog geen week later wordt het Koninklijk Stedelijk Feestcomité langs de kant gezet en wordt een jarenlange traditie, die amper 4.000 euro kostte,  stopgezet en mag een privé firma de inhaling van de brave Sint tot een goed einde brengen voor bijna het tienvoudige. Een 25 tal handelaars op het einde van de Stapelstraat is blijkbaar niet al te braaf geweest want de Sint en de Pieten komen niet bij hun langs.
Deze wijziging gaat de belastingbetaler dus 40.000 euro kosten (voor één namiddag).  Het schepencollege vond dit zo een goede deal dat de overeenkomst voor dit project ineens voor 3 jaren getekend is.

  1. 2.     Besparen op stadspersoneel en tegelijkertijd de eigen dure kabinetten van CD&V en Open VLD vullen tot in de nok!

Als er bespaard zal worden op personeel, zal het zeker niet het geval zijn op de personeelskosten van de kabinetten van burgemeester en schepenen. Op basis van de huidige invulling kost het kabinetspersoneel van CD&V en Open VLD jaarlijks maar liefst 426.487 euro.  Dit bedrag geldt voor 11 (!) personeelsleden die sinds 1 januari 2013 (begin nieuwe legislatuur) in dienst zijn. In totaal bedraagt het 7.9 voltijdse equivalenten.

Opvallend feit is dat er nu slechts 2 fracties (CD&V – Open VLD meerderheid) zijn die kabinetspersoneel hebben in tegenstelling tot voorgaande jaren toen  3 fracties deel uit maakten van de meerderheid. Ondanks dit gegeven bedroegen de personeelskosten voor 6.7 voltijdse equivalenten  toen  70.000 euro minder dan nu.

  1. 3.    = 1+2:  Meer ontslagen en meer belastingen!?

Luxe projecten en duur personeel aannemen in economisch donkere tijden is spelen met vuur. Binnenkort moeten stadsarbeiders misschien hun job inleveren en/of ieders belastingen verhoogd worden.  Met de echte sukkelaars zoals  de mensen die tewerkgesteld worden via art. 60 werd al afgerekend. Dat zijn personen die niet in orde zijn met de sociale zekerheid en zij worden een periode tegen hoge subsidies in dient genomen  tot ze opnieuw uitkeringsgerechtigd zijn en in orde zijn met de ziekteverzekering. Al jaren worden via het OCMW een 10 tal personen onder dit statuut ingeschakeld in het stadswerkhuis. Eind januari 2014 zal geen enkele art. 60er nog  in dienst zijn.

Het is nog niet zo lang geleden dat CD&V en Open VLD van de daken schreeuwden dat de socialisten het geld aan ramen en  deuren uitgooiden. Dit was toen een slogan, nu komen wij met snoeiharde feiten en cijfers die het tegendeel bewijzen. Vroeg of laat moet en zal het gewone personeel en de Truiense belastingbetaler de rekening gepresenteerd krijgen!  

 

Of heeft de stad de Lotto gewonnen?


De sp.a fractie hoopt het alvast voor elke Truienaar.… want anders is de huidige gang van zaken gewoonweg niet meer te verantwoorden.

 

Filip Moers

Sp.a fractieleider

Klik op de afbeelding voor het volledige artikel.

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.