Posts Tagged ‘stadhuis’

Bron: Flickr.com

Bron: Flickr.com

CD&V en Open VLD nemen een loopje met de wetgeving op de overheidsopdrachten.

De inrichting van het oud stadhuis wordt geraamd op 880.000 €. Het schepencollege splitste het dossier op in 10 kleine dossiers waarbij telkens slechts 3 firma’s werden aangeschreven.

De sp.a fractie vocht deze beslissing aan bij de Gouverneur en vroeg de onmiddellijke schorsing van de procedure. Dat je een dossier opsplitst omwille van de specificiteit van de opdracht en materialen, daar kan ik nog inkomen. Maar als je voor deze 10 dossiers 6 keer dezelfde firma aanschrijft, dan speelt deze specificiteit niet meer en is het nog alleen de bedoeling om de wetgeving op de overheidsopdrachten te omzeilen. Binnenlands Bestuur geeft ons nu gelijk en het schepencollege zal haar huiswerk moeten overdoen. Een aanbesteding voor het volledig dossier is de enige mogelijkheid.

Het is ook de taak als oppositiepartij om er over te waken dat correcte beslissingen worden genomen. Het is ook niet de eerste keer dat we ons gelijk halen na een klacht.

Los van deze procedurekwestie blijven wij ook van oordeel dat 880.000 € voor de herinrichting van het oud stadhuis schromelijk overdreven is en dat dit ook op een kwalitatieve manier en voor een veel lager bedrag kan gebeuren.

stadshuisttruiden

Bron: Google.be

Inrichting stadhuis kost nu al 877.000 €

Initieel was er 507.000 € voorzien om het gerestaureerd stadhuis in te richten (verlichting, meubilair, tapijt, enz ….. Op de gemeenteraad van november 2014 haalde de sp.a fractie zwaar uit over de geldverspilling toen de CD&V en Open VLD meerderheid nog eens 270.000 € extra vroeg. “Antwerpen mag dan ’t Schoon Verdiep hebben, in Sint-Truiden krijgen we ’t Duurste Verdiep” liet sp.a fractieleider Filip Moers zich toen ontvallen.

Opvallend in het dossier is ook de herinrichting van de toeristische dienst op het gelijkvloers. Deze ruimte werd amper 4 jaar geleden volledig vernieuwd na de restauratie van het stadhuis.

Het wordt nog duurder!

Uit de notulen van het schepencollege van 20 november 2015 blijkt de nieuwe raming nog eens 100.000 € extra te bedragen en komt het totaal plaatje nu uit op 877.000 € of meer dan 35 miljoen oude Bfr.

“Ik heb de indruk dat de meerderheid zelf beschaamd is om dit dossier te komen verdedigen op de gemeenteraad. Iets wat, gezien de omvang van de investering, ook wettelijk zo zou moeten zijn. Men heeft nu de herinrichting opgesplitst in 11 aparte dossiers om op die manier de bevoegdheid van de gemeenteraad te omzeilen. Verschillende dossiers worden net onder de 102.850 € geraamd, het grensbedrag dat in het delegatiebesluit is opgenomen zodat deze dossiers niet aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.”

Als oppositiepartij vinden wij dat onze inwoners het recht hebben om te weten wat met hun belastinggeld gebeurt. Om die reden geven wij graag een overzicht van dit ontrafeld dossier:

berekening

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorziene uitgaven voor de werken op en in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt naderen nu de grens van de 150.000.000 €. Een bijzonder zwaar prijskaartje voor de vernieuwing van “onze living” aldus sp.a fractieleider Filip Moers

Ps: het dossier voor onderhoudswerken aan de buitengevels van het stadhuis is in dit overzicht niet opgenomen. De voorziene uitgaven hiervoor bedragen 100.000 €