Posts Tagged ‘trud’or’

Sfeerbeeld van vorig jaar

Sfeerbeeld van vorig jaar (foto: Ivan Stas)

 

8ste  editie van de Veesdere s’Ooves:  de laatste stuiptrekking?

Na het kermisgebeuren stond de maand september de voorbije jaren steeds in het teken van de Veesdere s’ Ooves. Ook de Rommelmarkt op de Grote Markt was al goed ingeburgerd, zeker in combinatie met de autoluwe zondag in de binnenstad.
Nu wordt de Veesdere ’s Ooves herleid tot één dag met alleen nog enkele  drankstandjes en muziek in het stadspark en verdwijnt de rommelmarkt op de Grote Markt.  

Het plaatselijk verenigingsleven met hun drankstandjes en  de lokale muziekbandjes en      -artiesten op de Vesten mogen hun ‘schup’ afkuisen . Alleen het stadspark blijft over waar uitsluitend het Feestcomité en de Raad van Elf nog een drankstand mogen uitbaten.

De andere  muzikanten en verenigingen hebben een email gekregen dat het project in die vorm niet meer plaats vindt maar dat de stad oplossingen zoekt om hun inkomstenverlies goed te maken.

“Had de stad misschien niet beter eerst nagedacht over het inkomstenverlies alvorens er nu met de botte bijl doorheen te gaan?” “En denkt dit CD&V en Open VLD beleid nu echt dat alles alleen maar om het geld draait?  De muzikanten hadden dankzij dit initiatief ook  de gelegenheid om zich in de kijker te spelen voor het grotere publiek.” “De Veesdere s’Ooves was een evenement voor alle Truienaren.  De prijzen lagen laag, er was geen entrée en of aankoopverplichting.  IEDEREEN kon genieten er dus complexloos genieten.  Iets wat niet altijd of nu bijna  niet meer het geval is”,  aldus sp.a fractieleider Filip Moers

Nu zal de Veesdere s’Ooves een stille dood sterven ofwel in de één of andere vorm gecommercialiseerd worden.  In januari had ik al voorspeld dat deze nieuwe CD&V – Open VLD meerderheid dit evenement wou schrappen. Om geen gezichtsverlies te lijden,  laten ze het project nu toch plaatsvinden maar in erg afgeslankte vorm en wordt TruFest opgericht, een nog schimmige organisatie die boven Feestcomité en Raad van 11 moet gaan staan…

Als initiatiefnemer van 7 edities van de Veesdere s’Ooves doet het mij heel veel pijn dat dit  mooi, gezellig en laagdrempelig project voor IEDEREEN, op die manier wordt afgebroken.

Lees verder…

trudor

Dit weekend heeft de middenstandsondersteunende vereniging Trud’Or  hun jaarprogramma voorgesteld.  Grote ronkende namen als Astrid Bryan of  tot de verbeelding sprekende kaders als een ijspiste moeten kapitaalkrachtige portefeuilles naar de stad lokken.   Sint-Truiden trekt volop de kaart van citymarketing en dat mag wat kosten.  Geen probleem, ware het niet dat deze avonturen ten koste gaan van de Truienaars zelf.

De begroting van 2013 leest dan ook als een ontluisterende mondopener: Terwijl de subsidies van Trud’Or dit jaar met meer dan 35.000 euro stijgen tot  150.000 euro, verplicht het stadsbestuur scholen en gezinnen meer te betalen om te gaan zwemmen of naar academie te volgen en wordt de kraan voor jeugdverenigingen met maar liefst 30% teruggeschroefd.

Als kers op de feesttaart die Tru d’or steeds meer wordt, zien we ook dat er bovenop de subsidies nog extra budgetten vrijgemaakt worden om de vermogende burger nog wat meer in de watten te leggen. We overlopen even:

Voor de aanleg van de ijspiste wordt in totaal bijna 60.000 euro uitgetrokken. Terwijl andere steden vorig jaar al  beslisten  omwille van de crisis geen ijspiste meer aan te leggen, gaat de stad Sint-Truiden blijkbaar niet gebukt onder de crisis, al kondigt het nieuw bestuur toch een sober beleid aan. Om dan nog niet te spreken over het energieverbruik. Langs overal worden wij als particulieren gesensibiliseerd om zo spaarzaam mogelijk om te gaan met ons energieverbruik. De facturen van Luminus zijn zonet binnen op de stad. Het energieverbruik van de ijspiste op de kerstmarkt van december 2012 bedraagt maar liefst 16.500 euro !

In de begroting staat de Bloesemlounge bij de posten van toerisme terwijl blijkbaar ook dit op het programma staat van Trud’Or. Dit is zo een mooi voorbeeld van verkapte subsidie. Waar denk je dat die inkomsten naartoe gaan?

Zowel bij de ijspiste als bij de Bloesemlounge mag de stad de kosten betalen en zijn de uitgaven voor de belastingbetaler.

Een kleine troost misschien, dankzij die operatie kunnen we Astrid Bryan en Veronique De Kock eens tegen onze gillé trekken.

 

Besparen op verenigingsleven en uitgeven aan imago…
Sint-Truiden wordt een lege doos met een grote mooie strik er rond!
Nog iemand brood en spelen? Santé!

 

Namens de sp.a fractie

Filip Moers, sp.a fractieleider

Gert Stas,  gemeenteraadslid

 

Ps: van hetzelfde laken een pak: het budget om ereburgers in de bloemetjes te zetten stijgt van 1000 naar 10.000 euro…

 

Voor sp.a fractieleider Filip Moers is het een uitgemaakte zaak: “de stadsfeestzaal Manège heeft inderdaad zijn  beste tijd gehad, maar dat is nog geen reden om onze enige feestzaal onmiddellijk te sluiten en het verenigingsleven op straat te zetten!”

Voor de nieuwjaarsreceptie van het stadspersoneel werd maar liefst 17.000 euro  uitgegeven. Deze faktuur werd door het nieuwe beleid wel doorgeschoven naar de Vriendenkring van  het stadspersoneel die prompt reageerde met een collectief ontslag.

Burgemeester Veerle Heeren kondigde de sluiting en het niet meer verhuren van de Manège aan in haar toespraak op de machtsoverdracht aan de vooravond van Carnaval maandag.    Deze sluiting zal ingaan vanaf maart dit jaar.

De ijspiste kost de Truienaar maar liefst 60.000 euro.  Daarbij niet minder dan 16.500 euro electriciteitskosten,  terwijl men inbeukt op de burgers om al het mogelijke te doen om te besparen op het energieverbruik. Dat vele gemeenten vorig jaar beslisten omwille van dat financiële plaatje geen ijspiste meer aan te leggen laat het bestuur koud.

 

Mits wat beperkte investeringen kan deze stadsfeestzaal zonder problemen nog enkele jaren gebruikt worden.  Het is ook niet de fout van het verenigingsleven dat het project aan de Gazometersite zo lang op zich laat wachten. Hierover werd  al een hele legislatuur lang over plannen gepalaverd en nu zou het nog eind deze legislatuur zijn vooraleer er iets zou gerealiseerd zijn. Wij hebben zelfs twijfels of er wel ooit iets van deze grootse plannen zal  gerealiseerd worden .

Maar voor Trud’Or schijnt de zon. Zij stijgen van  112.500 naar 150.000  euro!  Jeugdverenigingen moeten het dan weer met gevoelig minder  doen.

 

Herstellingen aan het dak, de verwarming en de koeling van de frigo’s kunnen toch geen onoverkomelijk probleem zijn, zeker als je ziet waar er wel geld voor kan worden uitgetrokken. In de kaderteksten bij dit artikel vindt u enkele voorbeelden.

Het is wraakroepend  als men deze uitgaven ziet en men tegelijkeretijd moet  vaststellen dat het nieuwe beleid ons eigen verenigingsleven in Sint-Truiden in de kou laat staan. Tal van verenigingen die al jaren een jaarlijks event organiseren in de Manège om inkomsten te genereren, zitten nu met de handen in het HAAR.

Filip Moers

Fractieleider sp.a


Alstublieft!


Vader van CD&V kandidaat wordt coördinator onthaal & administratie op het OCMW maar had onvoldoende op de selectieproeven.
Vld-gemeenteraadskandidaat wordt Tru d’or manager zonder externe selectieprocedure.

Ach Kerstmis,

Wat een mooie periode. Pakjes kopen, de boom zetten en zorgen voor elkaars naasten… CD&V en VLD zijn nog niet aan het bewind maar in de geest van dit gezellige feest zorgen ze alvast erg goed voor hun naasten.  En Sp.a  zet er een kerstboompje over op…

Witte rook uit de blauwe schouw van Trud’or. Na een uitgebreide, interne selectieprocedure kwam Eline Laffut, 14 op de vld-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen,  tevoorschijn als geknipte opvolger van Peter Onkelinx, manager van Tru d’or en ook nog even vld-kandidaat.  Zij kreeg het vertrouwen van de middenstandsorganisatie en zal de komende jaren instaan voor de promotie van de middenstand en zal daarvoor heel wat middelen van stad en middenstand ter beschikking krijgen. Gert Stas hoopt samen met Sp.a Sint-Truiden dat zij Tru d’or kan uitbouwen tot een echte middenstandsorganisatie die werkt voor àlle zelfstandigen en tegelijkertijd de andere Truienaren mee in de boot neemt.
Wij hopen voor haar en voor Sint-Truiden het beste, maar hoewel Eline zeker alle kansen moet krijgen doet de manier van aanstelling alvast menig wenkbrauwen fronsen.
Trud’or wordt nu al door velen gezien als een evenementenbureau waar VLD-schepen Pascal Vossius zichzelf mee in the picture kan plaatsen. Dat is spijtig want erg veel evenementen van Trud’or zijn, hoewel ze niet binnen de gestelde opdracht passen, wél een verrijking voor de stad (bijvoorbeeld de après-ski van 26 december).
Als schepen had Pascal Vossius elke zweem van belangenvermenging kunnen vermijden door deze selectieprocedure uit handen te geven en een extern selectiebureau in te schakelen. In plaats daarvan werd er gekozen voor een grondige maar desalniettemin arbitraire procedureEen extern selectiebureau met objectieve criteria kon alle twijfel wegnemen. Als Eline Laffut echt de sterkste kandidaat is (wat wij heel goed mogelijk achten), dan had zij deze klip met brio genomen. Nu werd er en petit comité beslist en blijft er toch steeds een air van partijdigheid hangen. Dat is spijtig voor zowel Trud’or als voor Eline Laffut zelf.  Het kan nochtans anders, aldus fractieleider Filip Moers.

Op het OCMW bijvoorbeeld…

Op het OCMW werd  beslist om voor de functie van “coördinator voor onthaal & administratie” USG, een extern selectiebureau, te raadplegen. Op die manier zou de beste kandidaat boven komen drijven, een mooi principe. Lovenswaardig zelfs. Twee kandidaten melden zich en doen mee aan de proeven.  Bureau USG wikt en weegt. De twee kandidaten halen een onvoldoende. Groot was onze verbazing toen bleek dat niet verder werd gezocht en ook een alternatieve oplossing aangereikt door de eigen dienst niet werd gevolgd.

OCMW-voorzitter Pascy Monette koos uiteindelijk voor de kandidaat die het zwakste  presteerde.

Hoe viel dat te rijmen met zijn opzet van het inschakelen van een selectiebureau?

Zou het kunnen dat de kandidaat, vader van één van de jongste kandidaten op de CD&V lijst, hulp van de kerstvrouw heeft gekregen?

Sp.a Sint-Truiden hoopt constructief aan oppositie te doen. Wij zullen steunen waar het kan, maar zijn kritisch als het moet. Spijtig genoeg moet het nu al.